انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر- اسم دوقلو ها - نام های اصیل فارسی ، ترکی و آذری ، کردی، لری، گیلکی و مازنی، بلوچی، عبری، عربی

اسم دختر با حرف ر

اسم و نام دختر با حرف ر

اسامی دختر

             

         

        

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

ریحانه

ریحانه :    (عربی) 1- (= ریحان)، ( ریحان؛ 2- (اَعلام) نام مادر امام رضا (ع).

ریحان

ریحان :    (عربی) گیاهی خوشبو از خانواده ی نعناع که مصرف خوراکی و دارویی دارد.

رَها

رَها :    نجات یافته و آزاد، با آزادی، آزادانه، رهایی.

روهینا

روهینا :    (در قدیم) آهن و فولاد جوهردار، جنسی از پولاد قیمتی، آهن گوهر دار، گوهر آهن.

رونیکا

رونیکا :    (رو + نیکا)، روی زیبا، زیباروی.

رُونیا

رُونیا :    1- مقلوب نیارو(ی)، آن که چهره‌اش مثل نیاکان است؛ 2- (به مجاز) اصیل و نژاده.

روناک

روناک :    (کردی) روشن، تابناک.

رُومینا

رُومینا :    1- زدوده و صیقل کرده شده و جلا داده؛ 2- پاک و پاکیزه کرده.

روشنک

روشنک :    (اوستایی) 1- روشن؛ 2- (در گیاهی) نام گیاهی است (شاتل)؛ 3- (اَعلام) در روایات ایرانی نام دختر دارا (داریوش سوم) که اسکندر با او ازدواج کرد. [دکتر معین معتقد است که در این نام خلطی شده، و آن این اینکه دختر داریوش ...

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

اسم های ترکیه ای استانبولی دختر همراه با معنی

چند اسم خوشگل و امروزی جدید دختر

اسم های یونانی دخترانه

زیباترین اسم های دخترانه

اسم های کردی دختر

اسم های خارجی دخترونه

اسم های دخترانه مذهبی و قرآنی

اسم زیبا ترکی دخترونه

اسم دختر با ریشه سانسکریت

اسامی لاتین دخترانه

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

روشن‌دخت

روشن‌دخت :    (روشن + دخت = دختر)، 1- دختر تابنده و شاد؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

روشنا

روشنا :    1- روشن، جای روشن، روشنایی؛ 2- (در کردی) روشن، آشنا.

روشن

روشن :    1- دارای نور، تابنده، درخشان؛ 2- (به مجاز) آگاهِ با بصیرت، بینا؛ 3- شاد، مسرور؛ 4- درستکار، معتمد.

روشان

روشان :    (= روشن)، ( روشن.

روشا

روشا :    (رو + شا = شاد) روشاد، دارای چهره‌ی شاد، شاداب.

روسانا

روسانا :    (رو + سان + الف اسم ساز) مانند روی و چهره.

روژین

روژین :    (کردی ـ فارسی) (روژ = روز + ین (پسوند نسبت))، 1-منسوب به روز؛ 2- تابناک و درخشنده؛ 3-(به مجاز) زیبا.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

اسم های زیبای ارمنی دختر

نام های انگلیسی دخترانه

اسم سریانی دخترانه

اسم های فرانسه ای دخترانه

نام های آشوری دخترانه

اسم های دخترانه با ریشه عبری

نام های دخترانه و پسرانه اوستایی پهلوی

اسم های زیبای گیلانی و مازندرانی دخترانه

اسم های لری دخترانه

اسم های خوشگل دوقلوی دختر

اسم عربی دخترونه

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

روژیار

روژیار :    (کردی) روزگار. + ن.ک. روجیار.

روژیا

روژیا :    (کردی ـ فارسی) (روژ + ی میانجی + ا (پسوند اسم ساز))، روز و روشنایی.

روژدا

روژدا :    [روژ = روز؛ (به مجاز) عمر، زندگی + دا (در کردی و لری) مادر]؛ (به مجاز) 1- عمر و زندگی مادر؛ 2- (به مجاز) فرزند عزیز و گرانمایه برای مادر.

روژبین

روژبین :    (کردی ـ فارسی) (روژ = روز + بین = جزء پسین بعضی از کلمه  های مرکب، به معنی بیننده و نشان دهنده) 1- بیننده  ی روز؛ 2- نشان دهنده  ی روز؛ 3- (به مجاز) راهنما و هدایت کننده به روز و روشنایی.

روژان

روژان :    (کردی) روزها.

روژا

روژا :    (کردی) روزها، آفتاب. + ن.ک. روجا.

روزیتا

روزیتا :    (فرانسوی) (= رُزیتا)، ( رُزیتا.

روزانا

روزانا :    (روزان + الف اسم ساز ) 1- منسوب به روز؛ 2- روشنا؛ 3- (به مجاز) تابنده و زیبا.

روزا

روزا :    (روز + ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به روز؛ 2- (به مجاز) تابنده و زیبا. + ن.ک. روژا.

رودابه

رودابه :    (پهلوی) (اَعلام) (در شاهنامه) دختر مهراب پادشاه کابل، همسر زال و مادر رستم دستان.

روح‌بخش

روح‌بخش :    (عربی ـ فارسی) (= روح افزا)، ( روح افزا. 1-

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

روح‌انگیز

روح‌انگیز :    (عربی ـ فارسی) (= روح افزا)، ( روح افزا. 1-

روح‌افزا

روح‌افزا :    1- آنچه به روان انسان شادابی و طراوت می بخشد، جانبخش، مفرح؛ 2- گوشه‌ای در موسیقی ایرانی.

روحا

روحا :    (عربی ـ فارسی) (روح = جان، نفس، روان + الف (اسم ساز))، منسوب به جان و روان.

روجیار

روجیار :    (کردی،rujyār)، 1- روزگار؛ 2- آفتاب. + ن‌.ک. روژیار.

روجا

روجا :    (کردی ـ فارسی) [روج (کردی) = روز، آفتاب + ا (پسوند نسبت)]، 1-  منسوب به روج؛ 2- (به مجاز) زیباروی و آفتاب چهره؛ 3- (اَعلام) روجا نام دهی در تنکابن، + ن.ک. روزا.

روبیتا

روبیتا :    1- مقلوب شده‌ی بیتارو، بی‌نظیر؛ 2- (به مجاز) زیباروی.

رویا

رویا : ( عربی ) رؤیا،مجموعه ای از تصاویر، افکار، و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی از ذهن می گذرد ، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می یابد.

رَنا

رَنا :    (عربی) 1- شادمان گردیدن، شاد شدن، چیزی که در وی نگرند از جهت خوبی و حسن آن؛ 2- جمال.

رُمَیصا

رُمَیصا :    (عربی) 1- یکی از دو ستاره‌ای است که برذراع است، شِعرهای شامیه، غموص؛ 2- (اَعلام) مادر اَنس بن مالک، خادم النّبی. وی در غزوات حُنَین و اُحد حضور داشت و در اُحد به جنگجویان آب می  رسانید و خنجری در دست گرفته ...

رُکسانه

رُکسانه :    (= رکسانا)، ( رکسانا.

رُکسانا

رُکسانا :    (یونانی شده روشنک) 1- روشنک؛ 2- (اَعلام) نام دختر دارا [311 پیش از میلاد] که اسکندر به موجب وصیت دارا او را به ازدواج خود در آورد. + ر روشنک.

رقیه

رقیه :    (عربی) 1- به معنی دعا، تعویذ؛ 2- (اَعلام) یکی از چهار دختر پیامبر اسلام(ص) [قرن اول هجری] از خدیجه و همسر عثمان؛ نام دختر امام حسین(ع)؛ [این واژه در عربی به صورت رُقَیَّه/roqayya(e)/ تلفظ می‌شود].

رفیعه

رفیعه :    (عربی) (مؤنث رفیع)، ( رفیع.

رفعت

رفعت :    (عربی) (به مجاز) برتری مقام و موقعیت، بلند قدری، افراشتگی و بلندی.

رعنا

رعنا :    (عربی) 1- زیبا و دلفریب؛ 2- زن خویشتن آرا؛ 3- (در قدیم) ویژگی آن که یا آنچه به سبب داشتن ظاهر زیبا، قدرت، یا ثروت بسیار، خودخواه و گستاخ شده است؛ 4- (به مجاز) بلند و کشیده؛ 5- گلی که از درون ...

رضیه

رضیه :    (عربی) (مؤنث رضی)، ( رضی. 1-

رضوانه

رضوانه :    (عربی ـ فارسی) (رضوان + ه (پسوند نسبت)) 1- منسوب به رضوان؛ 2- بهشتی؛ 3- (به مجاز) زیبارو.

رضوان

رضوان :    (عربی) 1- بهشت؛ 2- (در ادیان) فرشته‌ای که نگهبان یا دربان بهشت است؛ 3- (در قدیم) رضایت، رضامندی.

رَشیده

رَشیده :    (عربی) (مؤنث رشید)، ( رشید. 1- ، 2- و3-

رُستا

رُستا :    (در قدیم) روستا، دِه.

رَستا

رَستا :    (رَست = رَستن، رهیدن + ا (پسوند)) رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده.

رَسپینا

رَسپینا :    (پهلوی، pātec) فصل پاییز، پاییز.

رُزیتا

رُزیتا :    (فرانسوی) (= رُز و رُزا)، ( رُز و رُزا.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

رُزی

رُزی :    (فرانسوی ـ فارسی) (رُز + ی (پسوند نسبت))، منسوب به رُز،   رُز.

رَزان

رَزان :    1- تاکستان، باغ انگور؛ 2- (در عربی) سنجیده شده، با وقار و آراسته.

رُزا

رُزا :    (فرانسوی) (= رُز)، ( رُز.

رُز

رُز :    (فرانسوی، rose) (در گیاهی) گلی از خانواده گل سرخ دارای گل‌هایی به رنگ‌های متفاوت.

رَخشنده

رَخشنده :    (صفت فاعلی از رخشیدن)، 1- درخشنده؛ 2- (به مجاز) دارای عظمت و شکوه.

رَخشان

رَخشان :    (= درخشان)، ( درخشان.

رخسانه

رخسانه :    [رخ + سان (پسوند شباهت) + ه (پسوند نسبت)]، (= رخسانا)، ، رخسانا.

رخسانا

رخسانا :    [(رخ + سان (پسوند شباهت) + ا (پسوند نسبت)] 1-  به معنی مانند رخ، مانند رو؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

رخساره

رخساره :    رخسار، رخ، چهره، صورت.

رحیمه

رحیمه :    (عربی) (مؤنث رحیم)، ( رحیم.

رَجا

رَجا :    (عربی) 1- (در قدیم) امیدوار بودن، امیدواری، امید؛ 2-(در عرفان) امیدواری سالک به لطف خدا.

ربیعه

ربیعه :    (عربی) 1- (مؤنث ربیع)، ( ربیع 1- و3- ؛  2- (اَعلام) ربیعه از قبیله های بزرگ شمال عربستان در زمان ظهور اسلام که افرادش بیشتر مسیحی بودند.

ربابه

ربابه :    (عربی) (= رباب)، ( رباب.

رباب

رباب :    (عربی) 1- ابرهای سفید؛ 2- (اَعلام) نام همسر امام حسین(ع)؛ 3- (در موسیقی) سازی با کاسه‌ی طنینی.

رایحه

رایحه :    (عربی) بوی خوش، بو.

رایا

رایا :    (رای = فکر، اندیشه، تأمل + الف (اسم ساز))؛ (به مجاز) فکر و اندیشه.

راویه

راویه :    (عربی) (در قدیم) بسیار روایت کننده، راوی. + ( راوی.

رانیا

رانیا :    (عربی) 1- بیننده؛ 2- (اعلام) نام جایی در هندوستان.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

رامینه

رامینه :    رام، رامین، طربناک.

رامینا

رامینا :    (رامین + الف (نسبت)) 1- منسوب به رامین؛ 2- دخترِ طربناک.

رامش

رامش :    (در قدیم) 1- شادی و طرب؛ 2- عیش و خوشی؛ 3- سرود، نغمه؛ 4- امن، آسودگی.

راما

راما :    (سنسکریت) 1- (اَعلام) (در اسطوره‌های هندی) ششمین مظهر «ویشنو» /vichnou/ ، شاهزاده‌ی آیوردهیا در هند شمالی، که سرگذشت او در حماسه‌ی رامایانا بیان شده است؛ 2- (در فارسی) (رام + ا (پسوند نسبت))، منسوب به رام. د رام. 1- ، 2- و3-

رافعه

رافعه :    (عربی) (مؤنث رافع) 1- رفع کننده؛ 2- از میان برنده و نابود کننده؛ 3- دادخواه و شاکی؛ 4- برپا دارنده، بلند کننده؛ 5- آورنده و رساننده.

رأفت

رأفت :    (عربی) نرم خوئی، مهربانی، شفقت.

راغده

راغده :    (عربی) (مؤنث راغد)، [راغد به معنی زندگی خوش و وسیع است]، راغده به معنی زنی که زندگانی خوش و فراخ دارد.

رابعه

رابعه : (عربی) (اَعلام) رابعه ی بنت کعب (= رابعه‌ی قزداری) [قرن 4 هجری] شاعره‌ی پارسی گوی از مردم بلخ، که شعرهایش از او و داستان عشقش به غلام برادرش و کشته شدنش به دست برادر در تذکره ها نقل شده است.

رابعه

رابعه : (عربی) (اَعلام) رابعه ی بنت کعب (= رابعه‌ی قزداری) [قرن 4 هجری] شاعره‌ی پارسی گوی از مردم بلخ، که شعرهایش از او و داستان عشقش به غلام برادرش و کشته شدنش به دست برادر در تذکره ها نقل شده است.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

             

         

        نوشته شده توسط
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر- اسم دوقلو ها - نام های اصیل فارسی ، ترکی و آذری ، کردی، لری، گیلکی و مازنی، بلوچی، عبری، عربی

  
انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

به نام خدا
انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر،
آرشیو کاملی از اسم دختـر و پسر، فرهنگ نام های ایرانی - راهنمای بهترین نام دختر پسر - اسامی نوزاد مورد تائید ثبت احوال در
esmha.blog.ir

کپی برداری از مطالب "اسم ها" غیرمجاز و شرعا حرام است.

نرم افزار اسم های جدید دختر و پسر

نرم افزار اسم های جدید دختر و پسر

تضمین قبولی در آیین نامه

تبلیغ

اسم و نام دختر با حرف ر

اسامی دختر

             

         

        

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

ریحانه

ریحانه :    (عربی) 1- (= ریحان)، ( ریحان؛ 2- (اَعلام) نام مادر امام رضا (ع).

ریحان

ریحان :    (عربی) گیاهی خوشبو از خانواده ی نعناع که مصرف خوراکی و دارویی دارد.

رَها

رَها :    نجات یافته و آزاد، با آزادی، آزادانه، رهایی.

روهینا

روهینا :    (در قدیم) آهن و فولاد جوهردار، جنسی از پولاد قیمتی، آهن گوهر دار، گوهر آهن.

رونیکا

رونیکا :    (رو + نیکا)، روی زیبا، زیباروی.

رُونیا

رُونیا :    1- مقلوب نیارو(ی)، آن که چهره‌اش مثل نیاکان است؛ 2- (به مجاز) اصیل و نژاده.

روناک

روناک :    (کردی) روشن، تابناک.

رُومینا

رُومینا :    1- زدوده و صیقل کرده شده و جلا داده؛ 2- پاک و پاکیزه کرده.

روشنک

روشنک :    (اوستایی) 1- روشن؛ 2- (در گیاهی) نام گیاهی است (شاتل)؛ 3- (اَعلام) در روایات ایرانی نام دختر دارا (داریوش سوم) که اسکندر با او ازدواج کرد. [دکتر معین معتقد است که در این نام خلطی شده، و آن این اینکه دختر داریوش ...

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

اسم های ترکیه ای استانبولی دختر همراه با معنی

چند اسم خوشگل و امروزی جدید دختر

اسم های یونانی دخترانه

زیباترین اسم های دخترانه

اسم های کردی دختر

اسم های خارجی دخترونه

اسم های دخترانه مذهبی و قرآنی

اسم زیبا ترکی دخترونه

اسم دختر با ریشه سانسکریت

اسامی لاتین دخترانه

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

روشن‌دخت

روشن‌دخت :    (روشن + دخت = دختر)، 1- دختر تابنده و شاد؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

روشنا

روشنا :    1- روشن، جای روشن، روشنایی؛ 2- (در کردی) روشن، آشنا.

روشن

روشن :    1- دارای نور، تابنده، درخشان؛ 2- (به مجاز) آگاهِ با بصیرت، بینا؛ 3- شاد، مسرور؛ 4- درستکار، معتمد.

روشان

روشان :    (= روشن)، ( روشن.

روشا

روشا :    (رو + شا = شاد) روشاد، دارای چهره‌ی شاد، شاداب.

روسانا

روسانا :    (رو + سان + الف اسم ساز) مانند روی و چهره.

روژین

روژین :    (کردی ـ فارسی) (روژ = روز + ین (پسوند نسبت))، 1-منسوب به روز؛ 2- تابناک و درخشنده؛ 3-(به مجاز) زیبا.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

اسم های زیبای ارمنی دختر

نام های انگلیسی دخترانه

اسم سریانی دخترانه

اسم های فرانسه ای دخترانه

نام های آشوری دخترانه

اسم های دخترانه با ریشه عبری

نام های دخترانه و پسرانه اوستایی پهلوی

اسم های زیبای گیلانی و مازندرانی دخترانه

اسم های لری دخترانه

اسم های خوشگل دوقلوی دختر

اسم عربی دخترونه

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

روژیار

روژیار :    (کردی) روزگار. + ن.ک. روجیار.

روژیا

روژیا :    (کردی ـ فارسی) (روژ + ی میانجی + ا (پسوند اسم ساز))، روز و روشنایی.

روژدا

روژدا :    [روژ = روز؛ (به مجاز) عمر، زندگی + دا (در کردی و لری) مادر]؛ (به مجاز) 1- عمر و زندگی مادر؛ 2- (به مجاز) فرزند عزیز و گرانمایه برای مادر.

روژبین

روژبین :    (کردی ـ فارسی) (روژ = روز + بین = جزء پسین بعضی از کلمه  های مرکب، به معنی بیننده و نشان دهنده) 1- بیننده  ی روز؛ 2- نشان دهنده  ی روز؛ 3- (به مجاز) راهنما و هدایت کننده به روز و روشنایی.

روژان

روژان :    (کردی) روزها.

روژا

روژا :    (کردی) روزها، آفتاب. + ن.ک. روجا.

روزیتا

روزیتا :    (فرانسوی) (= رُزیتا)، ( رُزیتا.

روزانا

روزانا :    (روزان + الف اسم ساز ) 1- منسوب به روز؛ 2- روشنا؛ 3- (به مجاز) تابنده و زیبا.

روزا

روزا :    (روز + ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به روز؛ 2- (به مجاز) تابنده و زیبا. + ن.ک. روژا.

رودابه

رودابه :    (پهلوی) (اَعلام) (در شاهنامه) دختر مهراب پادشاه کابل، همسر زال و مادر رستم دستان.

روح‌بخش

روح‌بخش :    (عربی ـ فارسی) (= روح افزا)، ( روح افزا. 1-

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

روح‌انگیز

روح‌انگیز :    (عربی ـ فارسی) (= روح افزا)، ( روح افزا. 1-

روح‌افزا

روح‌افزا :    1- آنچه به روان انسان شادابی و طراوت می بخشد، جانبخش، مفرح؛ 2- گوشه‌ای در موسیقی ایرانی.

روحا

روحا :    (عربی ـ فارسی) (روح = جان، نفس، روان + الف (اسم ساز))، منسوب به جان و روان.

روجیار

روجیار :    (کردی،rujyār)، 1- روزگار؛ 2- آفتاب. + ن‌.ک. روژیار.

روجا

روجا :    (کردی ـ فارسی) [روج (کردی) = روز، آفتاب + ا (پسوند نسبت)]، 1-  منسوب به روج؛ 2- (به مجاز) زیباروی و آفتاب چهره؛ 3- (اَعلام) روجا نام دهی در تنکابن، + ن.ک. روزا.

روبیتا

روبیتا :    1- مقلوب شده‌ی بیتارو، بی‌نظیر؛ 2- (به مجاز) زیباروی.

رویا

رویا : ( عربی ) رؤیا،مجموعه ای از تصاویر، افکار، و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی از ذهن می گذرد ، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می یابد.

رَنا

رَنا :    (عربی) 1- شادمان گردیدن، شاد شدن، چیزی که در وی نگرند از جهت خوبی و حسن آن؛ 2- جمال.

رُمَیصا

رُمَیصا :    (عربی) 1- یکی از دو ستاره‌ای است که برذراع است، شِعرهای شامیه، غموص؛ 2- (اَعلام) مادر اَنس بن مالک، خادم النّبی. وی در غزوات حُنَین و اُحد حضور داشت و در اُحد به جنگجویان آب می  رسانید و خنجری در دست گرفته ...

رُکسانه

رُکسانه :    (= رکسانا)، ( رکسانا.

رُکسانا

رُکسانا :    (یونانی شده روشنک) 1- روشنک؛ 2- (اَعلام) نام دختر دارا [311 پیش از میلاد] که اسکندر به موجب وصیت دارا او را به ازدواج خود در آورد. + ر روشنک.

رقیه

رقیه :    (عربی) 1- به معنی دعا، تعویذ؛ 2- (اَعلام) یکی از چهار دختر پیامبر اسلام(ص) [قرن اول هجری] از خدیجه و همسر عثمان؛ نام دختر امام حسین(ع)؛ [این واژه در عربی به صورت رُقَیَّه/roqayya(e)/ تلفظ می‌شود].

رفیعه

رفیعه :    (عربی) (مؤنث رفیع)، ( رفیع.

رفعت

رفعت :    (عربی) (به مجاز) برتری مقام و موقعیت، بلند قدری، افراشتگی و بلندی.

رعنا

رعنا :    (عربی) 1- زیبا و دلفریب؛ 2- زن خویشتن آرا؛ 3- (در قدیم) ویژگی آن که یا آنچه به سبب داشتن ظاهر زیبا، قدرت، یا ثروت بسیار، خودخواه و گستاخ شده است؛ 4- (به مجاز) بلند و کشیده؛ 5- گلی که از درون ...

رضیه

رضیه :    (عربی) (مؤنث رضی)، ( رضی. 1-

رضوانه

رضوانه :    (عربی ـ فارسی) (رضوان + ه (پسوند نسبت)) 1- منسوب به رضوان؛ 2- بهشتی؛ 3- (به مجاز) زیبارو.

رضوان

رضوان :    (عربی) 1- بهشت؛ 2- (در ادیان) فرشته‌ای که نگهبان یا دربان بهشت است؛ 3- (در قدیم) رضایت، رضامندی.

رَشیده

رَشیده :    (عربی) (مؤنث رشید)، ( رشید. 1- ، 2- و3-

رُستا

رُستا :    (در قدیم) روستا، دِه.

رَستا

رَستا :    (رَست = رَستن، رهیدن + ا (پسوند)) رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده.

رَسپینا

رَسپینا :    (پهلوی، pātec) فصل پاییز، پاییز.

رُزیتا

رُزیتا :    (فرانسوی) (= رُز و رُزا)، ( رُز و رُزا.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

رُزی

رُزی :    (فرانسوی ـ فارسی) (رُز + ی (پسوند نسبت))، منسوب به رُز،   رُز.

رَزان

رَزان :    1- تاکستان، باغ انگور؛ 2- (در عربی) سنجیده شده، با وقار و آراسته.

رُزا

رُزا :    (فرانسوی) (= رُز)، ( رُز.

رُز

رُز :    (فرانسوی، rose) (در گیاهی) گلی از خانواده گل سرخ دارای گل‌هایی به رنگ‌های متفاوت.

رَخشنده

رَخشنده :    (صفت فاعلی از رخشیدن)، 1- درخشنده؛ 2- (به مجاز) دارای عظمت و شکوه.

رَخشان

رَخشان :    (= درخشان)، ( درخشان.

رخسانه

رخسانه :    [رخ + سان (پسوند شباهت) + ه (پسوند نسبت)]، (= رخسانا)، ، رخسانا.

رخسانا

رخسانا :    [(رخ + سان (پسوند شباهت) + ا (پسوند نسبت)] 1-  به معنی مانند رخ، مانند رو؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

رخساره

رخساره :    رخسار، رخ، چهره، صورت.

رحیمه

رحیمه :    (عربی) (مؤنث رحیم)، ( رحیم.

رَجا

رَجا :    (عربی) 1- (در قدیم) امیدوار بودن، امیدواری، امید؛ 2-(در عرفان) امیدواری سالک به لطف خدا.

ربیعه

ربیعه :    (عربی) 1- (مؤنث ربیع)، ( ربیع 1- و3- ؛  2- (اَعلام) ربیعه از قبیله های بزرگ شمال عربستان در زمان ظهور اسلام که افرادش بیشتر مسیحی بودند.

ربابه

ربابه :    (عربی) (= رباب)، ( رباب.

رباب

رباب :    (عربی) 1- ابرهای سفید؛ 2- (اَعلام) نام همسر امام حسین(ع)؛ 3- (در موسیقی) سازی با کاسه‌ی طنینی.

رایحه

رایحه :    (عربی) بوی خوش، بو.

رایا

رایا :    (رای = فکر، اندیشه، تأمل + الف (اسم ساز))؛ (به مجاز) فکر و اندیشه.

راویه

راویه :    (عربی) (در قدیم) بسیار روایت کننده، راوی. + ( راوی.

رانیا

رانیا :    (عربی) 1- بیننده؛ 2- (اعلام) نام جایی در هندوستان.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

رامینه

رامینه :    رام، رامین، طربناک.

رامینا

رامینا :    (رامین + الف (نسبت)) 1- منسوب به رامین؛ 2- دخترِ طربناک.

رامش

رامش :    (در قدیم) 1- شادی و طرب؛ 2- عیش و خوشی؛ 3- سرود، نغمه؛ 4- امن، آسودگی.

راما

راما :    (سنسکریت) 1- (اَعلام) (در اسطوره‌های هندی) ششمین مظهر «ویشنو» /vichnou/ ، شاهزاده‌ی آیوردهیا در هند شمالی، که سرگذشت او در حماسه‌ی رامایانا بیان شده است؛ 2- (در فارسی) (رام + ا (پسوند نسبت))، منسوب به رام. د رام. 1- ، 2- و3-

رافعه

رافعه :    (عربی) (مؤنث رافع) 1- رفع کننده؛ 2- از میان برنده و نابود کننده؛ 3- دادخواه و شاکی؛ 4- برپا دارنده، بلند کننده؛ 5- آورنده و رساننده.

رأفت

رأفت :    (عربی) نرم خوئی، مهربانی، شفقت.

راغده

راغده :    (عربی) (مؤنث راغد)، [راغد به معنی زندگی خوش و وسیع است]، راغده به معنی زنی که زندگانی خوش و فراخ دارد.

رابعه

رابعه : (عربی) (اَعلام) رابعه ی بنت کعب (= رابعه‌ی قزداری) [قرن 4 هجری] شاعره‌ی پارسی گوی از مردم بلخ، که شعرهایش از او و داستان عشقش به غلام برادرش و کشته شدنش به دست برادر در تذکره ها نقل شده است.

رابعه

رابعه : (عربی) (اَعلام) رابعه ی بنت کعب (= رابعه‌ی قزداری) [قرن 4 هجری] شاعره‌ی پارسی گوی از مردم بلخ، که شعرهایش از او و داستان عشقش به غلام برادرش و کشته شدنش به دست برادر در تذکره ها نقل شده است.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

             

         

        

نظرات  (۲۵)

اسم دختر ک با ر شروع بشه؟
پاسخ:
اسم دختر که با حرف ر شروع بشه: رامونا، روژین، روژان، رامیلا، رانیا، رونیکا،
اسم هایی که به ریحانه بیاد.
پاسخ:
اسم دختر که به ریحانه بیاد: رها، ریما، هنا،
اسم دختر ک ب میلاد و پریسا بیاد
پاسخ:
اسم دختر که به پریسا و میلاد بیاد: پارمیس، مهرسا، المان، سایدا، مهدیسا،
سلام اسم دختر که به رزیتا و رحمان بیاد چی هست؟
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به رزیتا و رحمان بیاد: رزا، رها، رایا، رامیلا،
لطفا اسم دختر که آخرش به ر خنم شه
پاسخ:
اسم دختر که حرف آخرش ر باشه: آیلار، بهار، نگار،
سلام 
میشه لطفا یه اسم دختر که به سبحان بیاد معرفی کنین
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به سبحان بیاد: سلوان، سایان، نوژان، آیدان، ترلان، موژان، آیسان، روژان،
سلام لطفا یه اسم دختر که به رادمان بیاد به مامعرفی کنید
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به رادمان بیاد: آیدان، روژان، نوژان، آیسان، ترلان، موژان، سلوان،
 سلام اسم یه دختر بگین که به روناک(روشنایی) بیاد
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به روناک بیاد: رومینا، روشا، رهام،
لطفاً معنی نام رامیلا و آیا این نام مورد تایید ثبت احوال می باشد یا خیر؟
پاسخ:
رامیلا اسم آشوری دخترانه به معنی خدای بزرگ. این اسم مورد تائید ثبت احوال است.

باسلام لطفا اسم دخترانه شیک که به رایان بیاید لطف کنید ممنون

پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به رایان بیاد: راحیل، روژان، نوژان، آیسان، ترلان، موژان، سلوان، باران، آیدان،
چرا اسم راز تو لیستتون نبود؟
معنی نام ریما را لطف می کنید بفرمایید؟
پاسخ:
ریما در لغت کنایه از آدم قوی است.
سلام اسم دختر که به اسم (رامان) بیاد لطف کنید 
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به رامان بیاد: آیدان، سلوان، روژان، نوژان، آیسان، ترلان، باران، موژان، رایا، رامونا، رانیا،
اسمی دختر بر وزن رحیم یا شبیه بهش
پاسخ:
اسم دختر که به رحیم بیاد: رها، راحیل،
اسم دختری که به روهان بیاد ممنون می شم
پاسخ:
اسم دختر که به روهان بیاد: آیدان، سلوان، روژان، نوژان، آیسان، ترلان، موژان، شادان،
اسم دختر که به رادین و رادمهر بیاد؟
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به رادین و رادمهر بیاد: رامیلا، رایا،
سلام
اسم پسر و دختر که به رضا بیاد
ممنون
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به رضا بیاد: نازنین زهرا، رزا،
اسم پسر که به رضا بیاد: رهام، آتیلا، ایلیا،
سلام من یه اسم میخوام که هم آوا با اسم بینا باشه
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به بیتا بیاد: بنیتا، آنیتا، آیتا، روزیتا، آرمیتا،

اسمی که آخرش ک باشه

 

پاسخ:
اسم دختر که  آخرش ک باشه: ماهک،
بابا تو رو قران یه اسم بر وزن زانیار البته اسم دختر بگید خوب اه
پاسخ:
سلام،
روژیـــار، هنـــار
رونیکاو روژان و روژین و رونیا و رها و رایا رو دوست داشتم مرسی
اسم رویا به این خوبی اصلا تو لیست شما نیست.
پاسخ:
به لیست اضافه شد.
دنبال اسمای به روزتر باشید لطفا,همه سایتا اسما تکراریه,چه فایده ای داره آخه از این سایت به اون سایت رفتن
سلام من اصلا خوشم نیامد چون اسم من تو ستون ر ها نبود
بعضی  هاشون خیلی قشنگن ولی بعضی هاشون بی ربط بودن
پاسخ:
ممنون از نظر شما

نظراتی که به صورت خصوصی ارسال می شوند، متاسفانه امکان پاسخگویی به آنها وجود ندارد.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر