اسامی دختر حرف جیم

             

         

        

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

جانان

جانان, نام دخترانه با ریشه فارسی. معنی اسم: محبوب، معشوق

جیران

جیران :    (ترکی) 1- آهو؛ 2- (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) چشمِ زیبا.

جهان‌دخت

جهان‌دخت :    دختر شهره در عالم.

جهان‌تاب

جهان‌تاب :    آنچه به جهان نور و روشنایی می‌دهد، عالم‌تاب، نور دهنده‌ی جهان.

جهان ‌ناز

جهان ‌ناز :    مایه‌ی افتخار جهان، فخر جهان.

جهان ‌آفرین

جهان ‌آفرین :    1- آن که عالم را خلق کرده است؛ 2- خدا.

جهان ‌آرا

جهان ‌آرا :    (در قدیم) 1- زیبا کننده، زینت بخش و مایه‌ی زیبایی جهان؛ 2- (به مجاز) 1)  بسیار زیبا؛ 2) آراینده‌ی جهان و نظم بخشنده به آن؛ 3- (اَعلام) شاهدخت گورکانی هند [1023-1092 قمری]، دختر شاه جهان،که دلبستگی شدید به تصوف داشت و ...

جهان

جهان : 1- کیهان، عالم، گیتی، دنیا؛ 2- (به مجاز) 1) فرهنگ؛ 2) حیطه؛ 3) نمادی برای بزرگی و عظمت؛ 4) مردم دنیا و زندگی.

جواهر

جواهر : 1- هر یک از سنگهای گران‌بها مانند یاقوت و زمرد؛ 2-(به مجاز) آن که وجودش بسیار عزیز و ارزشمند یا دوست داشتنی است.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

جوانه

جوانه : 1- تازه، نو؛ 2- (به مجاز) جوان

جَنت

جَنت : (عربی) بهشت، فردوس

جِنان

جِنان : (عربی) 1- بهشت؛ 2- باغ‌ها؛ 3- (اَعلام) نام یکی از زنان شاعره عرب از عباسیان.

جَمیله

جَمیله : (عربی) 1- (مؤنث جمیل)، جمیل؛ 2- (اَعلام) جمیله بانوی آواز خوان و موسیقیدان عرب از مردم مدینه [حدود سال 142 هجری].

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

جُمانه

جُمانه : عربی) 1- یک دانه مروارید، یک دانه لؤلؤ؛ 2- (اَعلام) نام دختر ابوطالب و خواهر حضرت علی(ع).

جلیله

جلیله : (عربی) (مؤنث جلیل)، جلیل. 1- و 2-

جلوه

جلوه : (عربی) نمایان شدن، خود را آشکار کردن، خودنمایی؛ (به مجاز) زیبایی، جاذبه

جلاله

جلاله : (عربی) (مؤنث جلال)، جلال.

جانان

جانان : 1- معشوق، محبوب؛ 2- خوب؛ 3- زیباروی.

جان‌افروز

جان‌افروز : (به مجاز) آسایش بخش روان.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir