انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر- اسم دوقلو ها - نام های اصیل فارسی ، ترکی و آذری ، کردی، لری، گیلکی و مازنی، بلوچی، عبری، عربی

اسم دختر با حرف ف

اسامی دختر

             

         

        

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

لیست اسم های جدید برای دختر و پسرجدید

فیروزه

فیروزه :    (معرب) 1- پیروزه؛ 2- نوعی کانی قیمتی حاوی مس و فسفر، دارای رنگ آبی یا سبز که در جواهر سازی به کار می‌رود؛ 3- گُهری گران‌بها و آسمانی رنگ. [فیروزه در پهلوی، Pirojak و معرب آن «فیروزج» است. نام آن به فارسی ...

فهیمه

فهیمه :    (عربی) (مؤنث فهیم)،   فهیم.

فهمیده

فهمیده :    (عربی ـ فارسی) (صفت فاعلی از فهمیدن)، 1- دارای فهم، دانا؛ 2- (در حالت قیدی) از روی فهم، آگاهانه.

فَهامه

فَهامه :    (عربی) (مؤنث فَهام)،   فَهام.

فوژان

فوژان :    فریاد، آه و بانگ بلند.

فوزیه

فوزیه :    (عربی) زن پیروز در هر کار و امری، رستگار و موفق.

فضیله

فضیله :    (عربی) (= فضیلت) 1- برتری در دانش، هنر و اخلاق، فضل؛ 2- ارزش و اهمیت، شرف؛ 3- (در قدیم) در علم اخلاق، ویژگی  های ستوده  ی اخلاقی.

فَضیلت

فَضیلت :    (عربی) 1- برتری در دانش، هنر و اخلاق، فضل؛ 2-ارزش و اهمیت؛ 3- (در قدیم) (در علم اخلاق) ویژگی‌های ستوده‌ی اخلاقی در مقابلِ زذیلت.

فِضه

فِضه :    (عربی) 1- (در قدیم) به معنای نقره و سیم؛ 2- (اَعلام) نام خادم حضرت فاطمه(س).

فصیحه

فصیحه :    (عربی) (مؤنث فصیح)، ، فصیح 1- ، 2- ،3-.

فریوش

فریوش :    (= فریوار)،   فریوار.

فرینوش

فرینوش :    (فری = خجسته، مبارک، دارای خجستگی و شکوه، شکوهمند و خجسته + نوش = جاوید) ویژگی آن که دارای خجستگی و شکوهمندی جاوید و ماندگار است.

فریناز

فریناز :   [فری = خجسته، مبارک، دارای خجستگی و شکوه، شکوهمند و خجسته + ناز= کرشمه و غمزه (به مجاز) زیبا و قشنگ]  1- ویژگی آن که دارای خجستگی و شکوهمندی زیبا و قشنگ است؛ 2- کرشمه و غمزه‌ی با شکوه؛ 3- (به مجاز) ...

فَرینا

فَرینا :    1- مهرورز، مهربان؛ 2- دلبر، ستایش؛ 3- بخشش.

فَری‌مهر

فَری‌مهر :    (فری= خجسته، مبارک، دارای خجستگی و شکوه، شکوهمند و خجسته + مهر = خورشید)، 1- خورشید با شکوه و خجسته، آفتاب شکوهمند و مبارک؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

فَرین

فَرین :    (فر= شکوه و جلال + ین (پسوند نسبت))، 1- (به مجاز) دارای شکوه و جلال؛ 2- تابه‌ای از سفال برای پختن نان.

فریماه

فریماه :    (فری= خجسته، مبارک، دارای خجستگی و شکوه، شکوهمند و خجسته + ماه) 1- ماه خجسته و مبارک، ماه شکوهمند و خجسته؛ 2- (به مجاز) زیباروی سعادتمند و باشکوه.

فریما

فریما :    (= فریبا)،   فریبا.

فریسا

فریسا :    (فری = شگفت انگیز، عجیب + سا (پسوند شباهت))، 1- مانند فری، شبیه به فری؛ 2- (به مجاز) عجیب و شگفت انگیز (از حیث زیبایی).

فریده

فریده :    (عربی) (مؤنث فرید)،   فرید.

فریدخت

فریدخت :    (فری = خجسته، مبارک، دارای خجستگی و شکوه، شکوهمند و خجسته + دخت = دختر)، 1- دختر خجسته و مبارک؛ 2- دختر باشکوه و شکوهمند.

فَریدا

فَریدا :    (عربی ـ فارسی) (فرید + ا (پسوند نسبت))، منسوب به فرید،   فرید.

فریبا

فریبا :    1- (به مجاز) بسیار زیبا، دل پسند و خوشایند؛ 2- (در قدیم) به معنای فریفته.

فریال

فریال :    (عربی) 1- زیباروی؛ 2- خوش صدا؛ 3- نام پرنده  ای.

فَریا

فَریا :    [فری= خجسته، مبارک، دارای خجستگی و شکوه، شکوهمند و خجسته + ا = (پسوند نسبت)]، 1- (به مجاز) خجسته، شکوهمند، مبارک، با شکوه؛ 2- (به مجاز) جذاب، دلپذیر و گیرا.

فروغ‌اعظم

فروغ‌اعظم :    (فارسی ـ عربی) (فروغ= (غ فروغ) + اعظم= بزرگوارتر، بزرگتر، بزرگوار، بزرگ) 1- ویژگی آن که دارای درخشندگی و روشنایی زیاد است؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

فروغ

فروغ :    1- روشنی‌‌ای که از آتش‌، خورشید و دیگر منابع نورانی می‌تابد؛ پرتو؛ شعله‌ی آتش؛ 2- (به مجاز) رونق، درخشندگی و جذابیت؛ 3- (به مجاز) امید به زندگی و شوق و اشتیاق؛ 4- (اَعلام) فروغ فرخزاد [1312-1345 شمسی] شاعره‌ی ایرانی از مردم تهران. ...

فروزنده

فروزنده :    (صفت فاعلی از فروختن و فروزیدن)، 1- نور و روشنی دهنده‌؛ روشن و تابان، افروخته و مشتعل؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) رونق دهنده و زینت بخش، آراینده.

فروزان

فروزان :    آنچه بر اثر سوختن روشنایی دهد، فروزنده، شعله‌ور، مشتعل، روشن، تابناک، درخشنده.

فروز

فروز :    1- افروختن، فروزیدن؛ 2- (در قدیم) به معنای روشنایی و نور.

فروردین

فروردین :    1- فروردهای پاکان و فروهرهای پارسیان؛ 2- در آیین زرتشتی یکی از فرشتگان موکل به روز نوزدهم هر ماه شمسی (فروردین روز)؛ 3- ماه اول هر سال شمسی (فروردین ماه).

فَرنیا

فَرنیا :    (فر = (در قدیم) (به مجاز) مایه‌ی جلال و شکوه + نیا = پدربزرگ، جد) (به مجاز) ویژگی آن که مایه‌ی جلال و شکوه نیایش می‌باشد.

فَرنوش

فَرنوش :    (دساتیر) نام عقل فلک قمر که به عربی عقل فعال گویند و به فارسی خرد کارگر نامند. [از برساخته‌های دساتیر می‌باشد].

فَرنگیس

فَرنگیس :    (اَعلام) نام دختر افراسیاب تورانی و زن سیاوش.

فَرناز

فَرناز :    [فر = شکوه و جلال که در بیننده شگفتی و تحسین پدید آورد، زیبایی و برازندگی + ناز = حالت یا رفتاری خوشایند و جذاب همراه با خودنمایی و اِکراه ظاهری، معمولاً برای جلب توجه دیگری، کرشمه و غمزه] 1-روی هم به ...

فَرگُل

فَرگُل :    نوعی پیراهن [برخاسته از فرنگ] که خوشایند و زیبنده و شکوه افزا بوده (است).

فُرصت

فُرصت :    (عربی) 1- وقت مناسب برای انجام کاری؛ زمان و وقت؛ 2- (اَعلام) فرصت شیرازی: [1271-1339 قمری]، متخلص به فرصت، ادیب، شاعر، موسیقیدان و نقاش ایرانی عصر قاجار، مؤلف اشکال المیزان در منطق، آثار عجم در تاریخ، بحورالالحان در موسیقی آوازی و دیوان ...

فرشیده

فرشیده :    (فرشید + ه (پسوند نسبت))، منسوب به فرشید،   فرشید.

فرشته

فرشته :    1- (در ادیان) موجودی آسمانی، عاقل، برتر از انسان و غیر قابل رؤیت که مأمور اجرای اوامر خداوند است و مرتکب گناه نمی‌شود، مَلَک؛ 2- (به مجاز) شخص دارای اخلاق یا رفتار بسیار نیک و پسندیده؛ 3- (به مجاز) دختر یا زن ...

فرزانه

فرزانه :    دارای خِرَد و پختگی، خِرَدمند، دانا.

فردیس

فردیس :    پردیس، فردوس، بهشت.

فِردوس

فِردوس :    (در عربی فردَوس) 1- (معرب از فارسیِ پردیس)، بهشت؛ 2- (اَعلام) شهرستانی در جنوب غربی استان خراسان رضوی.

فردخت

فردخت :    [فر = شکوه و جلال که در بیننده شگفتی و تحسین پدید آورَد؛ (به مجاز) مایه‌ی جلال و شکوه؛ زیبایی و برازندگی + دخت = دختر] 1- روی هم به معنی دختری که شکوه و جلال آن در بیننده شگفتی و تحسین ...

فرخنده

فرخنده :    1- موجب رویداد یا پیامدهای خوشایند و خوب، مبارک، خجسته؛ 2- (در قدیم) نیک بخت و کامروا.

فرّخ‌ناز

فرّخ‌ناز :    1- ویژگی آن‌که خوشبخت و کامیاب است و دارای ناز و کرشمه است؛ 2- دارای ناز و غمزه و کرشمه‌ی خوب، خوش و موزون.

فرّخ‌لقا

فرّخ‌لقا :    (فارسی ـ عربی) 1- خوش صورت، زیبا چهر، زیباروی، نیکو دیدار، خوش برخورد؛ 2- (اَعلام) قهرمان داستان امیر ارسلان رومی، دختر پترس شاه فرنگی، که امیر ارسلان با دیدن تصویرش، عاشق او شد و در صدد یافتن او برآمد.

فَرّخ

فَرّخ :    1- خجسته و مبارک و فرخنده؛ 2- (در قدیم) خوشبخت و کامیاب؛ 3- بزرگوار و ارجمند؛ 4- موزون و دلپذیر؛ 5- خوش و خوب؛ 6- (در حالت شبه جمله) خوشا، نیکا.

فرح‌نوش

فرح‌نوش :    (عربی ـ فارسی) (فرح + نوش)، 1- شادمانی و سُرور جاوید؛ 2- (به مجاز) آن که همیشه شادمان است، همیشه شاد.

فرح‌نِسا

فرح‌نِسا :    (عربی) (فرح + نسا)، زنی که موجب شادی و شادمانی باشد، شادی آور، شادمان کننده.

فرحناز

فرحناز :    (عربی ـ فارسی) 1- آن که مسرور و شادمان است و دارای ناز و عشوه است؛ 2- (به مجاز) زیبا روی مسرور و شادمان.

فرحزاد

فرحزاد :    (فرح = شادمانی و سرور + زاد = زاده)، 1- زاده  ی شادمانی و سرور؛ 2- ویژگی کسی که تولدش موجب شادمانی و سرور است؛ 3- (به مجاز) نوزاد خوشقدم و خوش یمن.

فرح‌روز

فرح‌روز :    (عربی ـ فارسی) 1- آن که روزگارش به شادمانی و سُرور است؛ 2- (به مجاز) خوشبخت و کامیاب.

فرح‌دخت

فرح‌دخت :    (عربی ـ فارسی) (فرح + دخت = دختر) دختر شاد و خوشحال.

فرحانه

فرحانه :    (عربی) (مؤنث فرحان)،   فرحان.

فرح‌انگیز

فرح‌انگیز :    (عربی ـ فارسی) برانگیزنده‌ی شادی، شادی بخش، مفرح.

فَرح

فَرح :    (عربی) شادمانی، سُرور، شاد شدن، شادمان گردیدن.

فَرانه

فَرانه :    پروانه، فرانک، فرانق.

فرانک

فرانک :    (= فرانگ) 1- به معنی پروانه؛ 2- (اَعلام) 1) نام دختر برزین و زن بهرام گور؛ 2) (در شاهنامه) نام مادر فریدون پادشاه کیانی در داستان‌های ملی.

فخریه

فخریه :    (عربی) (فخر + ایّه (پسوند نسبت))، منسوب به فخر،   فخر. 1- ، 2- و 3-

فخری

فخری :    (عربی ـ فارسی) (فخر + ی (پسوند نسبت))، منسوب به فخر،   فخر. 1- ، 2- و 3-

فخرجهان

فخرجهان :    (عربی ـ معرب) موجب نازش و افتخار دنیا.

فخرالزمان

فخرالزمان :    (عربی) شخص برجسته، گزیده، و مایه‌ی مباهات در زمان خود.

فَجر

فَجر :    (عربی) 1- نوری که از مدتی پیش از طلوع خورشید به زمین می  تابد، سپیده  ی صبح، فلق؛ 2- سوره  ی هشتادو نهم از قرآن کریم ، دارای سی آیه.

فتانه

فتانه :    (عربی) 1- (به مجاز) فتان، بسیار زیبا و دل‌فریب؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) با زیبایی و دل‌فریبی.

فایضه (فائضه)

فایضه (فائضه) :    (عربی) (مؤنث فایض، فائض) فیض رسان، فایده بخش (زن).

فاطیما

فاطیما :    (= فاطمه) (اعلام) دهکده  ای در غرب پرتغال، نزدیکی لیریا. در نزدیکی آن در سال 1917 میلادی چند چوپان بچه مدعی دیدار حضرت مریم شدند. از آن پس، آن محل زیارتگاه شد و امروز یکی از مراکز بزرگ زیارتی کاتولیکان رومی است.

فاطمه‌نِسا

فاطمه‌نِسا :    (عربی) از نام‌های مرکب،   فاطمه و نسا.

فاطمه‌معصومه

فاطمه‌معصومه :    (عربی) 1- از نام‌های مرکب، ا فاطمه و معصومه؛ 2- فاطمه‌ی بی‌گناه و پاک.

فاطمه‌محیا

فاطمه‌محیا :    (عربی) از نام‌های مرکب،   فاطمه و محیا.

فاطمه عَذرا

فاطمه عَذرا :    (عربی) از نام‌های مرکب،   فاطمه و عَذرا.

فاطمه‌سیما

فاطمه‌سیما :    (عربی) از نام‌های مرکب،   فاطمه و سیما.

فاطمه‌سما

فاطمه‌سما :    (عربی) از نام‌های مرکب،   فاطمه و سما.

فاطمه‌زهرا

فاطمه‌زهرا :    (عربی) (اَعلام) ام ابیها و ام الائمه و ام الحَسنین، صدیقه کبری دختر پیامبر اسلام(ص) و خدیجه دختر خویلد.

فاطمه‌حورا

فاطمه‌حورا :    (عربی) از نام‌های مرکب،   فاطمه و حورا.

فاطمه

فاطمه :    (عربی) (مؤنث فاطم)، 1- زنی که بچه‌ی دوساله را از شیر گرفته؛ 2- (اَعلام) 1) دختر پیامبر اسلام(ص) ملقب به زهرا(س). [پیامبر اسلام(ص) فرمود: فاطمه حوریه‌ای است آدمی زاد، حیض نبیند و چون دیگر زنان آلوده نگردد و اینکه خداوند او را ...

فاطِره

فاطِره :    (عربی) (مؤنث فاطر)، ( فاطر.

فاضله

فاضله :    (عربی) (مؤنث فاضل)،   فاضل. 1- و 2-

فادیا

فادیا :    (عربی) نجات بخش، منجی.

فاخره

فاخره :    (عربی) (مؤنث فاخر)،   فاخر.

فاخته

فاخته :    (عربی) 1- پرنده‌ای از خانواده‌ی کبوتر؛ کوکو، صلصل؛ 2- (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) از اصول موسیقی قدیم، فاخته ضرب؛ 3- (اَعلام) دختر ابوطالب و خواهر امیرالمؤمنین(ع) مکنی [کنیه‌ی او] به ام هانی.

لیست اسم های جدید برای دختر و پسرجدید

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

             

         

        نوشته شده توسط
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر- اسم دوقلو ها - نام های اصیل فارسی ، ترکی و آذری ، کردی، لری، گیلکی و مازنی، بلوچی، عبری، عربی

  
انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

به نام خدا
انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر،
آرشیو کاملی از اسم دختـر و پسر، فرهنگ نام های ایرانی - راهنمای بهترین نام دختر پسر - اسامی نوزاد مورد تائید ثبت احوال در
esmha.blog.ir

کپی برداری از مطالب "اسم ها" غیرمجاز و شرعا حرام است.

نرم افزار اسم های جدید دختر و پسر

نرم افزار اسم های جدید دختر و پسر

تضمین قبولی در آیین نامه

تبلیغ

اسامی دختر

             

         

        

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

لیست اسم های جدید برای دختر و پسرجدید

فیروزه

فیروزه :    (معرب) 1- پیروزه؛ 2- نوعی کانی قیمتی حاوی مس و فسفر، دارای رنگ آبی یا سبز که در جواهر سازی به کار می‌رود؛ 3- گُهری گران‌بها و آسمانی رنگ. [فیروزه در پهلوی، Pirojak و معرب آن «فیروزج» است. نام آن به فارسی ...

فهیمه

فهیمه :    (عربی) (مؤنث فهیم)،   فهیم.

فهمیده

فهمیده :    (عربی ـ فارسی) (صفت فاعلی از فهمیدن)، 1- دارای فهم، دانا؛ 2- (در حالت قیدی) از روی فهم، آگاهانه.

فَهامه

فَهامه :    (عربی) (مؤنث فَهام)،   فَهام.

فوژان

فوژان :    فریاد، آه و بانگ بلند.

فوزیه

فوزیه :    (عربی) زن پیروز در هر کار و امری، رستگار و موفق.

فضیله

فضیله :    (عربی) (= فضیلت) 1- برتری در دانش، هنر و اخلاق، فضل؛ 2- ارزش و اهمیت، شرف؛ 3- (در قدیم) در علم اخلاق، ویژگی  های ستوده  ی اخلاقی.

فَضیلت

فَضیلت :    (عربی) 1- برتری در دانش، هنر و اخلاق، فضل؛ 2-ارزش و اهمیت؛ 3- (در قدیم) (در علم اخلاق) ویژگی‌های ستوده‌ی اخلاقی در مقابلِ زذیلت.

فِضه

فِضه :    (عربی) 1- (در قدیم) به معنای نقره و سیم؛ 2- (اَعلام) نام خادم حضرت فاطمه(س).

فصیحه

فصیحه :    (عربی) (مؤنث فصیح)، ، فصیح 1- ، 2- ،3-.

فریوش

فریوش :    (= فریوار)،   فریوار.

فرینوش

فرینوش :    (فری = خجسته، مبارک، دارای خجستگی و شکوه، شکوهمند و خجسته + نوش = جاوید) ویژگی آن که دارای خجستگی و شکوهمندی جاوید و ماندگار است.

فریناز

فریناز :   [فری = خجسته، مبارک، دارای خجستگی و شکوه، شکوهمند و خجسته + ناز= کرشمه و غمزه (به مجاز) زیبا و قشنگ]  1- ویژگی آن که دارای خجستگی و شکوهمندی زیبا و قشنگ است؛ 2- کرشمه و غمزه‌ی با شکوه؛ 3- (به مجاز) ...

فَرینا

فَرینا :    1- مهرورز، مهربان؛ 2- دلبر، ستایش؛ 3- بخشش.

فَری‌مهر

فَری‌مهر :    (فری= خجسته، مبارک، دارای خجستگی و شکوه، شکوهمند و خجسته + مهر = خورشید)، 1- خورشید با شکوه و خجسته، آفتاب شکوهمند و مبارک؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

فَرین

فَرین :    (فر= شکوه و جلال + ین (پسوند نسبت))، 1- (به مجاز) دارای شکوه و جلال؛ 2- تابه‌ای از سفال برای پختن نان.

فریماه

فریماه :    (فری= خجسته، مبارک، دارای خجستگی و شکوه، شکوهمند و خجسته + ماه) 1- ماه خجسته و مبارک، ماه شکوهمند و خجسته؛ 2- (به مجاز) زیباروی سعادتمند و باشکوه.

فریما

فریما :    (= فریبا)،   فریبا.

فریسا

فریسا :    (فری = شگفت انگیز، عجیب + سا (پسوند شباهت))، 1- مانند فری، شبیه به فری؛ 2- (به مجاز) عجیب و شگفت انگیز (از حیث زیبایی).

فریده

فریده :    (عربی) (مؤنث فرید)،   فرید.

فریدخت

فریدخت :    (فری = خجسته، مبارک، دارای خجستگی و شکوه، شکوهمند و خجسته + دخت = دختر)، 1- دختر خجسته و مبارک؛ 2- دختر باشکوه و شکوهمند.

فَریدا

فَریدا :    (عربی ـ فارسی) (فرید + ا (پسوند نسبت))، منسوب به فرید،   فرید.

فریبا

فریبا :    1- (به مجاز) بسیار زیبا، دل پسند و خوشایند؛ 2- (در قدیم) به معنای فریفته.

فریال

فریال :    (عربی) 1- زیباروی؛ 2- خوش صدا؛ 3- نام پرنده  ای.

فَریا

فَریا :    [فری= خجسته، مبارک، دارای خجستگی و شکوه، شکوهمند و خجسته + ا = (پسوند نسبت)]، 1- (به مجاز) خجسته، شکوهمند، مبارک، با شکوه؛ 2- (به مجاز) جذاب، دلپذیر و گیرا.

فروغ‌اعظم

فروغ‌اعظم :    (فارسی ـ عربی) (فروغ= (غ فروغ) + اعظم= بزرگوارتر، بزرگتر، بزرگوار، بزرگ) 1- ویژگی آن که دارای درخشندگی و روشنایی زیاد است؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

فروغ

فروغ :    1- روشنی‌‌ای که از آتش‌، خورشید و دیگر منابع نورانی می‌تابد؛ پرتو؛ شعله‌ی آتش؛ 2- (به مجاز) رونق، درخشندگی و جذابیت؛ 3- (به مجاز) امید به زندگی و شوق و اشتیاق؛ 4- (اَعلام) فروغ فرخزاد [1312-1345 شمسی] شاعره‌ی ایرانی از مردم تهران. ...

فروزنده

فروزنده :    (صفت فاعلی از فروختن و فروزیدن)، 1- نور و روشنی دهنده‌؛ روشن و تابان، افروخته و مشتعل؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) رونق دهنده و زینت بخش، آراینده.

فروزان

فروزان :    آنچه بر اثر سوختن روشنایی دهد، فروزنده، شعله‌ور، مشتعل، روشن، تابناک، درخشنده.

فروز

فروز :    1- افروختن، فروزیدن؛ 2- (در قدیم) به معنای روشنایی و نور.

فروردین

فروردین :    1- فروردهای پاکان و فروهرهای پارسیان؛ 2- در آیین زرتشتی یکی از فرشتگان موکل به روز نوزدهم هر ماه شمسی (فروردین روز)؛ 3- ماه اول هر سال شمسی (فروردین ماه).

فَرنیا

فَرنیا :    (فر = (در قدیم) (به مجاز) مایه‌ی جلال و شکوه + نیا = پدربزرگ، جد) (به مجاز) ویژگی آن که مایه‌ی جلال و شکوه نیایش می‌باشد.

فَرنوش

فَرنوش :    (دساتیر) نام عقل فلک قمر که به عربی عقل فعال گویند و به فارسی خرد کارگر نامند. [از برساخته‌های دساتیر می‌باشد].

فَرنگیس

فَرنگیس :    (اَعلام) نام دختر افراسیاب تورانی و زن سیاوش.

فَرناز

فَرناز :    [فر = شکوه و جلال که در بیننده شگفتی و تحسین پدید آورد، زیبایی و برازندگی + ناز = حالت یا رفتاری خوشایند و جذاب همراه با خودنمایی و اِکراه ظاهری، معمولاً برای جلب توجه دیگری، کرشمه و غمزه] 1-روی هم به ...

فَرگُل

فَرگُل :    نوعی پیراهن [برخاسته از فرنگ] که خوشایند و زیبنده و شکوه افزا بوده (است).

فُرصت

فُرصت :    (عربی) 1- وقت مناسب برای انجام کاری؛ زمان و وقت؛ 2- (اَعلام) فرصت شیرازی: [1271-1339 قمری]، متخلص به فرصت، ادیب، شاعر، موسیقیدان و نقاش ایرانی عصر قاجار، مؤلف اشکال المیزان در منطق، آثار عجم در تاریخ، بحورالالحان در موسیقی آوازی و دیوان ...

فرشیده

فرشیده :    (فرشید + ه (پسوند نسبت))، منسوب به فرشید،   فرشید.

فرشته

فرشته :    1- (در ادیان) موجودی آسمانی، عاقل، برتر از انسان و غیر قابل رؤیت که مأمور اجرای اوامر خداوند است و مرتکب گناه نمی‌شود، مَلَک؛ 2- (به مجاز) شخص دارای اخلاق یا رفتار بسیار نیک و پسندیده؛ 3- (به مجاز) دختر یا زن ...

فرزانه

فرزانه :    دارای خِرَد و پختگی، خِرَدمند، دانا.

فردیس

فردیس :    پردیس، فردوس، بهشت.

فِردوس

فِردوس :    (در عربی فردَوس) 1- (معرب از فارسیِ پردیس)، بهشت؛ 2- (اَعلام) شهرستانی در جنوب غربی استان خراسان رضوی.

فردخت

فردخت :    [فر = شکوه و جلال که در بیننده شگفتی و تحسین پدید آورَد؛ (به مجاز) مایه‌ی جلال و شکوه؛ زیبایی و برازندگی + دخت = دختر] 1- روی هم به معنی دختری که شکوه و جلال آن در بیننده شگفتی و تحسین ...

فرخنده

فرخنده :    1- موجب رویداد یا پیامدهای خوشایند و خوب، مبارک، خجسته؛ 2- (در قدیم) نیک بخت و کامروا.

فرّخ‌ناز

فرّخ‌ناز :    1- ویژگی آن‌که خوشبخت و کامیاب است و دارای ناز و کرشمه است؛ 2- دارای ناز و غمزه و کرشمه‌ی خوب، خوش و موزون.

فرّخ‌لقا

فرّخ‌لقا :    (فارسی ـ عربی) 1- خوش صورت، زیبا چهر، زیباروی، نیکو دیدار، خوش برخورد؛ 2- (اَعلام) قهرمان داستان امیر ارسلان رومی، دختر پترس شاه فرنگی، که امیر ارسلان با دیدن تصویرش، عاشق او شد و در صدد یافتن او برآمد.

فَرّخ

فَرّخ :    1- خجسته و مبارک و فرخنده؛ 2- (در قدیم) خوشبخت و کامیاب؛ 3- بزرگوار و ارجمند؛ 4- موزون و دلپذیر؛ 5- خوش و خوب؛ 6- (در حالت شبه جمله) خوشا، نیکا.

فرح‌نوش

فرح‌نوش :    (عربی ـ فارسی) (فرح + نوش)، 1- شادمانی و سُرور جاوید؛ 2- (به مجاز) آن که همیشه شادمان است، همیشه شاد.

فرح‌نِسا

فرح‌نِسا :    (عربی) (فرح + نسا)، زنی که موجب شادی و شادمانی باشد، شادی آور، شادمان کننده.

فرحناز

فرحناز :    (عربی ـ فارسی) 1- آن که مسرور و شادمان است و دارای ناز و عشوه است؛ 2- (به مجاز) زیبا روی مسرور و شادمان.

فرحزاد

فرحزاد :    (فرح = شادمانی و سرور + زاد = زاده)، 1- زاده  ی شادمانی و سرور؛ 2- ویژگی کسی که تولدش موجب شادمانی و سرور است؛ 3- (به مجاز) نوزاد خوشقدم و خوش یمن.

فرح‌روز

فرح‌روز :    (عربی ـ فارسی) 1- آن که روزگارش به شادمانی و سُرور است؛ 2- (به مجاز) خوشبخت و کامیاب.

فرح‌دخت

فرح‌دخت :    (عربی ـ فارسی) (فرح + دخت = دختر) دختر شاد و خوشحال.

فرحانه

فرحانه :    (عربی) (مؤنث فرحان)،   فرحان.

فرح‌انگیز

فرح‌انگیز :    (عربی ـ فارسی) برانگیزنده‌ی شادی، شادی بخش، مفرح.

فَرح

فَرح :    (عربی) شادمانی، سُرور، شاد شدن، شادمان گردیدن.

فَرانه

فَرانه :    پروانه، فرانک، فرانق.

فرانک

فرانک :    (= فرانگ) 1- به معنی پروانه؛ 2- (اَعلام) 1) نام دختر برزین و زن بهرام گور؛ 2) (در شاهنامه) نام مادر فریدون پادشاه کیانی در داستان‌های ملی.

فخریه

فخریه :    (عربی) (فخر + ایّه (پسوند نسبت))، منسوب به فخر،   فخر. 1- ، 2- و 3-

فخری

فخری :    (عربی ـ فارسی) (فخر + ی (پسوند نسبت))، منسوب به فخر،   فخر. 1- ، 2- و 3-

فخرجهان

فخرجهان :    (عربی ـ معرب) موجب نازش و افتخار دنیا.

فخرالزمان

فخرالزمان :    (عربی) شخص برجسته، گزیده، و مایه‌ی مباهات در زمان خود.

فَجر

فَجر :    (عربی) 1- نوری که از مدتی پیش از طلوع خورشید به زمین می  تابد، سپیده  ی صبح، فلق؛ 2- سوره  ی هشتادو نهم از قرآن کریم ، دارای سی آیه.

فتانه

فتانه :    (عربی) 1- (به مجاز) فتان، بسیار زیبا و دل‌فریب؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) با زیبایی و دل‌فریبی.

فایضه (فائضه)

فایضه (فائضه) :    (عربی) (مؤنث فایض، فائض) فیض رسان، فایده بخش (زن).

فاطیما

فاطیما :    (= فاطمه) (اعلام) دهکده  ای در غرب پرتغال، نزدیکی لیریا. در نزدیکی آن در سال 1917 میلادی چند چوپان بچه مدعی دیدار حضرت مریم شدند. از آن پس، آن محل زیارتگاه شد و امروز یکی از مراکز بزرگ زیارتی کاتولیکان رومی است.

فاطمه‌نِسا

فاطمه‌نِسا :    (عربی) از نام‌های مرکب،   فاطمه و نسا.

فاطمه‌معصومه

فاطمه‌معصومه :    (عربی) 1- از نام‌های مرکب، ا فاطمه و معصومه؛ 2- فاطمه‌ی بی‌گناه و پاک.

فاطمه‌محیا

فاطمه‌محیا :    (عربی) از نام‌های مرکب،   فاطمه و محیا.

فاطمه عَذرا

فاطمه عَذرا :    (عربی) از نام‌های مرکب،   فاطمه و عَذرا.

فاطمه‌سیما

فاطمه‌سیما :    (عربی) از نام‌های مرکب،   فاطمه و سیما.

فاطمه‌سما

فاطمه‌سما :    (عربی) از نام‌های مرکب،   فاطمه و سما.

فاطمه‌زهرا

فاطمه‌زهرا :    (عربی) (اَعلام) ام ابیها و ام الائمه و ام الحَسنین، صدیقه کبری دختر پیامبر اسلام(ص) و خدیجه دختر خویلد.

فاطمه‌حورا

فاطمه‌حورا :    (عربی) از نام‌های مرکب،   فاطمه و حورا.

فاطمه

فاطمه :    (عربی) (مؤنث فاطم)، 1- زنی که بچه‌ی دوساله را از شیر گرفته؛ 2- (اَعلام) 1) دختر پیامبر اسلام(ص) ملقب به زهرا(س). [پیامبر اسلام(ص) فرمود: فاطمه حوریه‌ای است آدمی زاد، حیض نبیند و چون دیگر زنان آلوده نگردد و اینکه خداوند او را ...

فاطِره

فاطِره :    (عربی) (مؤنث فاطر)، ( فاطر.

فاضله

فاضله :    (عربی) (مؤنث فاضل)،   فاضل. 1- و 2-

فادیا

فادیا :    (عربی) نجات بخش، منجی.

فاخره

فاخره :    (عربی) (مؤنث فاخر)،   فاخر.

فاخته

فاخته :    (عربی) 1- پرنده‌ای از خانواده‌ی کبوتر؛ کوکو، صلصل؛ 2- (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) از اصول موسیقی قدیم، فاخته ضرب؛ 3- (اَعلام) دختر ابوطالب و خواهر امیرالمؤمنین(ع) مکنی [کنیه‌ی او] به ام هانی.

لیست اسم های جدید برای دختر و پسرجدید

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

             

         

        

نظرات  (۸)

اسم دختر که به آرش و ربابه بیاد
پاسخ:
اسم دختر که به ربابه و آرش بیاد: آرشیدا، آرشین، آریسا، آروشا، آرشینا، بارلی،
سلام اسمی که به اسم خودم و اسم همسرم میلاد بیاد.دختر و پسر هردو
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به مینا و میلاد بیاد: مهلا، مایسا، سایدا،
اسم پسر که به مینا و میلاد بیاد: مهیاد، میعاد، مهراد، مهیاد،
سلام اسم دختر ک به فرناز بیاد
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به فرناز بیاد: طناز، نیاز، آیناز، فریما، فرنیا،
سلام اسمی که به فرشته و طاها بیاد ممنون
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به فرشته و طاها بیاد: فریما، فرینا،
سلام خسته نباشید، اسم دختر جدید و زیبا که به فرشته و فرهان بیاد.
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به فرشته و فرهان بیاد: فریما، فرناز، فرنیا، افرا،
سلام اسمی مخواهم که به فلورا بخوره  
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به فلورا بیاد: افرا، تیارا، کیارا، اسرا، پادمیرا، زهرا،
سلام اسم دختر که به فاطیما بیاد
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به فاطیما بیاد: اسما، سما، هلما، هما،
به نظر من نیایش قشنگ ترین اسم دنیاست

نظراتی که به صورت خصوصی ارسال می شوند، متاسفانه امکان پاسخگویی به آنها وجود ندارد.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر