اسم دخترانه رستا

معنی اسم فارسی دخترانه رستا

اسم دخترانه رستا با ریشه فارسی به معنی رستگار شده، رهایی یافته، از بند جدا شده.

اسم دختر خارجی همراه با معنی اصیل یونانی راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند ریشه ایرانی شیک جدید خاص تک با حرف ر

چه اسمی به رستا میاد؟

چه اسمی به رستا میاد؟ دختر و پسر

اسم دختر که به رستا بیاد: مهتا، آریستا، 

اسم پسر که به رستا بیاد: آرتا،

________________________

چه اسمی برای دخترم بزارم؟