اسم زیبای یونانی دخترانه

نام های خوشگل و مامانی دخترونه با ریشه ی یونانی، که به ترتیب حروف الفبا می باشند.

آتنایا

نام دخترانه با ریشه یونانی

آتنا ، مظهر اندیشه و هنر و دانش ، نام الهه یونانی، دختر زئوس خدای خدایان

آتوسا

نام دخترانه با ریشه یونانی

نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی

آرامیس

نام دخترانه با ریشه یونانی

آرامش-راحتی
بقیه در ادامه مطلب

آرتمیس

نام دخترانه با ریشه یونانی

در اساطیر یونان، خدای شکار و خواهر دوقلوی آپولون - همچنین نام شیرزنی که فرمانده نیروی دریایی کمبوجیه در جنگ بین ایران و یونان بود.

آرتیمیس

نام دخترانه با ریشه یونانی

آرتمیس، در اساطیر یونان، خدای شکار و خواهر دوقلوی آپولون،همچنین نام شیرزنی که فرمانده نیروی دریایی کمبوجیه در جنگ بین ایران و یونان بود.

آسنات

نام دخترانه با ریشه یونانی

نام همسر حضرت یوسف و دختر فوتی فارع کاهن شهر آون (یکی از مناطق مصر) بود.

آماتیس

نام دخترانه با ریشه یونانی

نوعی کوارتز شفاف به رنگ بنفش یا صورتی که در جواهرسازی به کار می رود

آنیس

نام دخترانه با ریشه یونانی

انیسون ، مقاومت و اعتراض

آنیسا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه یونانی,فارسی

مبارز بزرگ - آنیس یونانی به معنای مقاومت و اعتراض + الف تانیث فارسی. در فارسی به معنی همانند عشق، در آذری به معنای مانند خاطره

ارغنون

نام دخترانه با ریشه یونانی

نام سازی است

ارغون

نام دخترانه با ریشه یونانی

مخفف ارغنون(نام سازی است )

اطلس

نام دخترانه با ریشه یونانی

پارچه ابریشمی، دیبا

اطلسی

نام دخترانه با ریشه یونانی,فارسی

اطلس(معرب) + ی (فارسی) گلی شیپوری و خوشبو به رنگهای سفید، صورتی، ارغوانی، یا سرخ

اقاقی

نام دخترانه با ریشه یونانی

اقاقیا،درختی زینتی که گلهای سفید خوشه ای ومعطر دارد.

اقاقیا

نام دخترانه با ریشه یونانی

درختی زینتی که گلهای سفید خوشه ای ومعطر دارد

اقلیما

نام دخترانه با ریشه یونانی

نام دختر آدم(ع)

اقلیمیا

نام دخترانه با ریشه یونانی

اقلیما،نام دختر آدم(ع)

الماس

نام پسرانه و دخترانه با ریشه یونانی

نام سنگی قیمتی

الماس خاتون

نام دخترانه با ریشه یونانی,فارسی

الماس (یونانی) + خاتون (فارسی) بانوی مانند الماس