اسم دخترانه سانیا

معنی اسم فارسی دخترانه سانیا

اسم دخترانه سانیا با ریشه فارسی به معنی سایه روشن جنگل.

اسم دختر خارجی همراه با معنی اصیل یونانی راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند ریشه ایرانی شیک جدید خاص تک با حرف س

چه اسمی به سانیا میاد؟

چه اسمی به سانیا میاد؟ دختر و پسر

اسم دختر که به سانیا بیاد: سالویا، محیا، هلیا، مهنیا، ستیا، آندیا، آنیا، مهدیا،

اسم پسر که به سانیا بیاد: بردیا، ایلیا، آریا، ارشیا، آرمیا، سامیار، سانیار،

________________________

چه اسمی برای دخترم بزارم؟