انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر- اسم دوقلو ها - نام های اصیل فارسی ، ترکی و آذری ، کردی، لری، گیلکی و مازنی، بلوچی، عبری، عربی

اسم دختر با حرف ع

اسامی دختر

             

         

        

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

عینا

عینا :    (عربی، عیناء)، زن فراخ چشم، زن زیبا چشم.

عهدیه

عهدیه :    (عربی) (عهد + ایه (پسوند نسبت))، 1- منسوب به عهد؛ 2- (به مجاز) زن هم ‌پیمان، زن پای‌بند به عهد و پیمان.

عواطف

عواطف :    (عربی) 1- عاطفه  ها، احساسات؛ 2- مهربانی  ها، الطاف.

علیمه

علیمه :    (عربی) (مؤنث علیم)، ( علیم.

عُلیا

عُلیا :    (عربی) 1- ویژگی جایی که نسبت به جای دیگر بر بلندی قرار گرفته است، بالا در مقابل سفلی؛ 2- (در قدیم) رفیع، والا.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

علویه

علویه :    (عربی) 1- (مؤنث علوی)، منسوب به علی؛ 2- آنچه که مرتفع باشد؛ 3- آنچه که شریف باشد؛ 4- کسی که از اولاد علی ابن ابی طالب(ع) باشد.

عقیله

عقیله :    (عربی) (مؤنث عقیل)، 1- زن بزرگوار؛ 2- هر چیز گرامی و ارجمند، نفیس.

عقیق

عقیق :    (عربی) 1- سنگی سلیسی و آبدار و قیمتی، که رنگ سرخ آن بسیار جالب است و در زینت استفاده می‌شود؛ 2- (به مجاز) شخص ارجمند و گرامی.

عفیفه

عفیفه :    (عربی) (مؤنث عفیف)، ( عفیف.

عفت

عفت :    (عربی) 1- حالت خویشتن داریِ زن در رویارویی و معاشرت با نامحرم و حفظ آبرو، پاکدامنی؛ 2- رعایت اصول اخلاقی، پرهیزکاری، پارسایی.

عظیمه

عظیمه :    (عربی) (مؤنث عظیم)، ( عظیم.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

عطیه

عطیه :    (عربی) 1- آنچه از سوی خداوند یا از طرف شخصی بزرگ به کسی بخشیده شود؛ 2- انعام، بخشش.

عطوفه

عطوفه :    (عربی) (مؤنث عَطوف) زنِ مهربان و با عاطفه.

عطریه

عطریه :    (عربی) (عطر + ایه (پسوند نسبت))، منسوب به عطر؛ معطر، خوشبو.

عطرین

عطرین :    (عربی ـ فارسی) (عطر + ین (پسوند نسبت))، منسوب به عطر؛ معطر، خوشبو.

عصمت

عصمت :    (عربی) 1- معصوم بودن، بی‌گناهی، پاک‌دامنی؛ 2- ناموس و عفت زنان؛ 3- (در قدیم) نگهداری و محافظت؛ 4- (در فلسفه قدیم) ملکه‌ی اجتناب از گناه.

عشرت

عشرت :    (عربی، عشیرة) 1- خوش گذرانی، کام جویی؛ 2- (در قدیم) هم نشینی، معاشرت.

عسل

عسل :    (عربی) 1- انگبین، مایع خوراکیِ غلیظ و چسبناکی که زنبور عسل تولید می‌کند؛ 2- (به مجاز) (در گفتگو) بسیار شیرین و خوش مزه و همینطور بسیار دوست داشتنی و مطلوب.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

عزیزه

عزیزه :    (عربی) (مؤنث عزیز)، ( عزیز.

عِزت

عِزت :    (عربی) 1- عزیز و گرامی بودن، سربلندی و ارجمندی در مقابلِ ذلت؛ 2- احترام، بزرگداشت، گرامی‌داشت، تکریم؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) خداوند.

عرفانه

عرفانه :    (عربی ـ فارسی) (عرفان + ه (نسبت))، منسوب به عرفان. ( عرفان.

عَذرا

عَذرا :    (عربی) 1- دوشیزه، باکِره، آشکار؛ 2- (اَعلام) 1) لقب حضرت مریم مادر حضرت عیسی(ع)؛ 2) لقب حضرت فاطمه(س).

عَدیله

عَدیله :    (عربی) (مؤنث عدیل)، 1- مثل، مانند، ‌همانند، هم شأن، هم وزن؛ 2- همسر.

عَبیر

عَبیر :    (عربی) (در قدیم) نوعی ماده  ی خوش  بو کننده که از ترکیب مشک، گلاب، زعفران، و بعضی مواد دیگر تهیه می  شد و آن را برای خوش بویی همراه داشتند یا در مجالس می  سوزاندند.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

عایشه

عایشه :    (عربی) 1- زن نیکو حال؛ 2- (اَعلام) [7 پیش از هجرت -57 هجری] همسر پیامبر اسلام(ص) و دختر ابوبکر خلیفه. در سال دوم هجری به همسری پیامبر(ص) درآمد. در جنگ جمل بر ضدّ حضرت علی(ع) شرکت جست. پس از شکست به مدینه ...

عالیه

عالیه :    (عربی) (مؤنث عالی)، 1- عنوانی احترام آمیز برای زنان؛ 2- عالی مقام (زن)؛ 3- عالی. +   عالی.

عالمه

عالمه :    (عربی) (مؤنث عالم) دانشمند (زن)، آگاه.

عالَم

عالَم :    (عربی) 1- (در قدیم) کیهان، پهنه‌ی کره‌ی زمین و آنچه در آن است، جهان؛ 2- (به مجاز) حالت و وضعیت.

عاقِله

عاقِله :    (عربی) (مؤنث عاقل)، زنِ عاقل.    عاقل.

عاطِفه

عاطِفه :    (عربی) محبت، مهربانی، مهر، عطوفت.

عاصِفه

عاصِفه :    (عربی) (مؤنث عاصِف). (  عاصِف.

عارفه

عارفه :    (عربی) 1- زن عارف، ز عارف. 1- ، 2- و 3- ؛  2- (در قدیم) مهربانی و نیکی (عارفت).

عادله

عادله :    (عربی) (مؤنث عادل) عادل، دادگر (زن)، + (  عادل.

عابده

عابده :    (عربی) (مؤنث عابد) (در قدیم) زنی که بسیار عبادت می‌کند. +   عابد.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

             

         

        نوشته شده توسط
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر- اسم دوقلو ها - نام های اصیل فارسی ، ترکی و آذری ، کردی، لری، گیلکی و مازنی، بلوچی، عبری، عربی

  
انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

به نام خدا
انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر،
آرشیو کاملی از اسم دختـر و پسر، فرهنگ نام های ایرانی - راهنمای بهترین نام دختر پسر - اسامی نوزاد مورد تائید ثبت احوال در
esmha.blog.ir

کپی برداری از مطالب "اسم ها" غیرمجاز و شرعا حرام است.

نرم افزار اسم های جدید دختر و پسر

نرم افزار اسم های جدید دختر و پسر

تضمین قبولی در آیین نامه

تبلیغ

اسامی دختر

             

         

        

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

عینا

عینا :    (عربی، عیناء)، زن فراخ چشم، زن زیبا چشم.

عهدیه

عهدیه :    (عربی) (عهد + ایه (پسوند نسبت))، 1- منسوب به عهد؛ 2- (به مجاز) زن هم ‌پیمان، زن پای‌بند به عهد و پیمان.

عواطف

عواطف :    (عربی) 1- عاطفه  ها، احساسات؛ 2- مهربانی  ها، الطاف.

علیمه

علیمه :    (عربی) (مؤنث علیم)، ( علیم.

عُلیا

عُلیا :    (عربی) 1- ویژگی جایی که نسبت به جای دیگر بر بلندی قرار گرفته است، بالا در مقابل سفلی؛ 2- (در قدیم) رفیع، والا.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

علویه

علویه :    (عربی) 1- (مؤنث علوی)، منسوب به علی؛ 2- آنچه که مرتفع باشد؛ 3- آنچه که شریف باشد؛ 4- کسی که از اولاد علی ابن ابی طالب(ع) باشد.

عقیله

عقیله :    (عربی) (مؤنث عقیل)، 1- زن بزرگوار؛ 2- هر چیز گرامی و ارجمند، نفیس.

عقیق

عقیق :    (عربی) 1- سنگی سلیسی و آبدار و قیمتی، که رنگ سرخ آن بسیار جالب است و در زینت استفاده می‌شود؛ 2- (به مجاز) شخص ارجمند و گرامی.

عفیفه

عفیفه :    (عربی) (مؤنث عفیف)، ( عفیف.

عفت

عفت :    (عربی) 1- حالت خویشتن داریِ زن در رویارویی و معاشرت با نامحرم و حفظ آبرو، پاکدامنی؛ 2- رعایت اصول اخلاقی، پرهیزکاری، پارسایی.

عظیمه

عظیمه :    (عربی) (مؤنث عظیم)، ( عظیم.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

عطیه

عطیه :    (عربی) 1- آنچه از سوی خداوند یا از طرف شخصی بزرگ به کسی بخشیده شود؛ 2- انعام، بخشش.

عطوفه

عطوفه :    (عربی) (مؤنث عَطوف) زنِ مهربان و با عاطفه.

عطریه

عطریه :    (عربی) (عطر + ایه (پسوند نسبت))، منسوب به عطر؛ معطر، خوشبو.

عطرین

عطرین :    (عربی ـ فارسی) (عطر + ین (پسوند نسبت))، منسوب به عطر؛ معطر، خوشبو.

عصمت

عصمت :    (عربی) 1- معصوم بودن، بی‌گناهی، پاک‌دامنی؛ 2- ناموس و عفت زنان؛ 3- (در قدیم) نگهداری و محافظت؛ 4- (در فلسفه قدیم) ملکه‌ی اجتناب از گناه.

عشرت

عشرت :    (عربی، عشیرة) 1- خوش گذرانی، کام جویی؛ 2- (در قدیم) هم نشینی، معاشرت.

عسل

عسل :    (عربی) 1- انگبین، مایع خوراکیِ غلیظ و چسبناکی که زنبور عسل تولید می‌کند؛ 2- (به مجاز) (در گفتگو) بسیار شیرین و خوش مزه و همینطور بسیار دوست داشتنی و مطلوب.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

عزیزه

عزیزه :    (عربی) (مؤنث عزیز)، ( عزیز.

عِزت

عِزت :    (عربی) 1- عزیز و گرامی بودن، سربلندی و ارجمندی در مقابلِ ذلت؛ 2- احترام، بزرگداشت، گرامی‌داشت، تکریم؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) خداوند.

عرفانه

عرفانه :    (عربی ـ فارسی) (عرفان + ه (نسبت))، منسوب به عرفان. ( عرفان.

عَذرا

عَذرا :    (عربی) 1- دوشیزه، باکِره، آشکار؛ 2- (اَعلام) 1) لقب حضرت مریم مادر حضرت عیسی(ع)؛ 2) لقب حضرت فاطمه(س).

عَدیله

عَدیله :    (عربی) (مؤنث عدیل)، 1- مثل، مانند، ‌همانند، هم شأن، هم وزن؛ 2- همسر.

عَبیر

عَبیر :    (عربی) (در قدیم) نوعی ماده  ی خوش  بو کننده که از ترکیب مشک، گلاب، زعفران، و بعضی مواد دیگر تهیه می  شد و آن را برای خوش بویی همراه داشتند یا در مجالس می  سوزاندند.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

عایشه

عایشه :    (عربی) 1- زن نیکو حال؛ 2- (اَعلام) [7 پیش از هجرت -57 هجری] همسر پیامبر اسلام(ص) و دختر ابوبکر خلیفه. در سال دوم هجری به همسری پیامبر(ص) درآمد. در جنگ جمل بر ضدّ حضرت علی(ع) شرکت جست. پس از شکست به مدینه ...

عالیه

عالیه :    (عربی) (مؤنث عالی)، 1- عنوانی احترام آمیز برای زنان؛ 2- عالی مقام (زن)؛ 3- عالی. +   عالی.

عالمه

عالمه :    (عربی) (مؤنث عالم) دانشمند (زن)، آگاه.

عالَم

عالَم :    (عربی) 1- (در قدیم) کیهان، پهنه‌ی کره‌ی زمین و آنچه در آن است، جهان؛ 2- (به مجاز) حالت و وضعیت.

عاقِله

عاقِله :    (عربی) (مؤنث عاقل)، زنِ عاقل.    عاقل.

عاطِفه

عاطِفه :    (عربی) محبت، مهربانی، مهر، عطوفت.

عاصِفه

عاصِفه :    (عربی) (مؤنث عاصِف). (  عاصِف.

عارفه

عارفه :    (عربی) 1- زن عارف، ز عارف. 1- ، 2- و 3- ؛  2- (در قدیم) مهربانی و نیکی (عارفت).

عادله

عادله :    (عربی) (مؤنث عادل) عادل، دادگر (زن)، + (  عادل.

عابده

عابده :    (عربی) (مؤنث عابد) (در قدیم) زنی که بسیار عبادت می‌کند. +   عابد.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

             

         

        

نظرات  (۵)

عظیمه هم خوشکله
۰۲ آذر ۹۴ ، ۰۰:۳۹ یلدا♡علے
اسم همونطور کہ دوستان گفتن خیلے مزخرف بودن اسم عسل هم بسیار اسم تکراریہ 

همه ی اسم ها به جز عسل چرت بود

خیلی اسم ها به جز عسل چرت بود
خواهر من دوقلو پسر زاییده اسم یکی را گذاشت عبیث و دیگری عبیث الدین به بهههههههههههه بسیار شگفت انگیز است ممنون از همکاریتان شرکت بوووووووق
پاسخ:
مبارک باشه

نظراتی که به صورت خصوصی ارسال می شوند، متاسفانه امکان پاسخگویی به آنها وجود ندارد.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر