اسامی دختر

             

         

        

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

ژینو

ژینو :    [ژین (کردی) = زندگی + او /-u/ (پسوند دارندگی)]، 1-دارای زندگی؛ 2- (به مجاز) زنده، زندگی، دارای حیات.

ژینا

ژینا :    [ژین(کردی) = زندگی + ا (پسوند نسبت)] 1- منسوب به زندگی(؟) ؛ 2- (به مجاز) زندگی، حیات (؟).

ژیلا

ژیلا :    1- تگرگ؛ 2- (اعلام) نام رودی در اتازونی که در توو و مکزیک و آریزونا جریان دارد و به رود کلرادو می  پیوندد.

ژوان

ژوان :    (کردی) میعادگاه عاشق و معشوق.

ژاله

ژاله :    شبنم، تگرگ، قطره‌ی باران، باران.

ژاسمین :

ژاسمین :    (= ژاسمن)،   ژاسمن.

ژاسمن

ژاسمن :    ژاسمین، گل یاسمن یا یاسمین.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir