راهنمای انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر - معنی اسم - اسم دوقلو ها - نام های اصیل فارسی ، ترکی و آذری ، کردی، لری، گیلکی و مازنی، بلوچی، عبری، عربی

۱۱ مطلب با موضوع «نام های دخترانه :: نام دخترانه کردی،سریانی» ثبت شده است

100 اسم جدید خوشگل دخترانه شیک، جدید و امروزی

100 اسم جدید دخترانه

100 اسم جدید دختر - فهرست اسامی فارسی دخترانه - ایرانی امروزی قشنگ برای راهنمای انتخاب فهرست نام اصیل با معنی کودک - esmha.blog.ir

آیلی، لاریسا، هیرو، رومیسا،

 مانیسا، مهنیا، برسین، هانیسا،

 رویسا، فلورا، هیما، راهین، بارسین،

رستا، شیدخت، گلبرگ، شارمین، تیلاو،

سیدا، ویونا، اِریحا، آرنیسا، هلناز، پرنسا، هلنسا،

آیریس، رامونا، لاوین، ترسا، آرتاش، نارین، ناروین، برسین،

میرای، میلنا، مدیسا، آیسن، تیارام، آرشیناز، بهشتین، مهرشینا،

سامینا، گیسا، نوژا، آنالی، آمیتیس، افرا، مایا، روژان، روژین، نوژا،

پرشانا، هیلا، ژوان، ویانا، روشا، روشان، نرسا، مهرا، ماهتیسا، آیلی.

لاریسا، سامیه، نوژان، نیلای، سایان، ملدا، مرسا، آیسن، ماهین، تانیا،

شاین، مانیا، نژلا، نیلا، تیدا، آرامیس، رومیسا، آنیا، آندیا، آترا،

راشا، شارین، سایا، سایدا، سدنا، هیوا، سلدا، آوین،

مهدا، وَندا، ضحی، نارملا، شانای، وانیا،

ایرسا، بارو، نیکا، شایلین، سانای،

یسنا، سویل، آریسا، پارمین،

 • ۰ پسندیدم
 • ۱۹ نظر

  چه اسمی برای دخترم انتخاب کنم؟

  چه اسمی برای دخترم انتخاب کنم؟

  چه اسمی برای دخترم انتخاب کنم - پیشنهاد انتخاب اسم نام دختر، اسم های قشنگ و جدید ایرانی برای دختر باکلاس خاص تک تهرانی - esmha.blog.ir بزارم

  آیلی: اسم ترکی دخترانه به معنی ماه صفت، ماه رخ.

  معنی اسم آیلی

  دلوین: رباینده دل.

  معنی اسم دلوین

  لاریسا: اسم فارسی دخترانه به معنی نفیس و با ارزش.

  معنی اسم لاریسا

  هیرو: اسم کردی دخترانه  - منسوب به آتش،  آتشی و سرخ گون.

  معنی اسم هیرو

  رومیسا: اسم فارسی دخترانه به معنی دختری که مانند رومیان است، سپید رو.

  معنی اسم رومیسا

  مانیسا: اسم فارسی دخترانه به معنی اندیشمند و متفکر.

  معنی اسم مانیسا

  مهنیا: اسم فارسی دخترانه به معنی آنکه اجداد و پدرانش از بزرگان و نیکان است ، از نسل بزرگان ، بزرگ زاده.

  معنی اسم مهنیا

  برسین: اسم فارسی دخترانه - اسم دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد.

  معنی اسم برسین

  هانیسا: اسم فارسی دخترانه به معنی مسرور و شاد.

  معنی اسم هانیسا

  رستا: اسم فارسی دخترانه به معنی رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده.

  معنی اسم رستا

  شیدخت: اسم فارسی دخترانه به معنی (شید: خورشید + دخت: دختر)؛ دختر خورشید، زیباروی (به مجاز).

  معنی اسم شیدخت

  گلبرگ: اسم فارسی دخترانه به معنی برگ گل.

  معنی اسم گلبرگ

  شارمین: اسم سنسکریت دخترانه به معنی فرخنده و خجسته، خجسته فرخنده.

  معنی اسم شارمین

  تیلاو: -

  معنی اسم تیلاو ؟

  فلورا: اسم لاتین دخترانه به معنی فلوریا، الاهه گلها و بارآوری (در رم باستان)

  معنی اسم فلورا

  هیما: اسم عربی، فارسی دخترانه به معنی بانوی عاشق [مرکب از هیم (عربی به معنای عاشق و شیفته) + الف تانیث فارسی]

  معنی اسم هیما

  راهین: اسم کردی دخترانه به معنی آموزنده.

  معنی اسم راهین

  بارسین: نام یکی از زنان ایرانی.

  معنی اسم بارسین

  سی دا: اسم  لری دخترانه به معنی هدیه ای برای مادر.

  معنی اسم سیدا

  ویونا: اسم فارسی اوستایی دخترانه به معنی عروس، دختری که تازه عروس شده.

  معنی اسم ویونا

  اِریحا: اسم عبری دخترانه به معنی مکان خوشبو، گلی که شکوفه آن چلیپا شکل است.

  معنی اسم اریحا

  آرنیسا: -

  معنی اسم آرنیسا ؟

  هلناز: اسم فارسی دخترانه به معنی زیبارو و خوش بو.

  معنی اسم هلناز

  پرنسا: اسم فارسی دخترانه به معنی مانند ستاره پروین، دیبای منقش و لطیف، پرنیان.

  معنی اسم پرنسا

  هلنسا: اسم: فارسی، عربی دخترانه به معنی [هل (فارسی) + نسا (عربی)] معطر، خوشبو.

  معنی اسم هلنسا

  آی سن:  اسم ترکی دخترانه به معنی مثل ماه، زیباروی.

  معنی اسم آی سن

  ماهین: اسم فارسی دخترانه به معنی مانند درخشان و نورانی.

  معنی اسم ماهین

  تانیا: تانیا درفرانسه: شهبانوی مهربان؛ در کردی: تالار، تهنیا، دختر تنها؛ در خراسانی: توانستن؛ در ترکی: آشنا و آشنایی؛ در فارسی: دختر یگانه، بی مانند.

  معنی اسم تانیا

  معنی اسم هیمنچه اسمی برای پسرم بزارم؟معنی اسم هیمن

 • ۰ پسندیدم
 • ۱۴۸ نظر

  اسم های جدید و زیبای دخترانه

  اسم های جدید دخترانه - esmha.blog.ir

  آنالی: اسم  ترکی دخترانه - مثل مادر.

  معنی اسم آنالی - esmha.blog.ir

  آمیتیس: اسم فارسی دخترانه - نام دختر خشایار پادشاه هخامنشی.

  معنی اسم آمیتیس - esmha.blog.ir

  افرا: اسم مازندرانی دخترانه - به زبان مازندری نام درختی است معروف، به معنی زیبایی و با مفهوم ستایش کردن.

  معنی اسم افرا - esmha.blog.ir

  مایا: اسم یونانی دخترانه - منش نیک، بخشنده، الهه ی فراوانی سبزه و بهار در نزد رومیان.

  معنی اسم مایا - esmha.blog.ir

  روژان: اسم کردی دخترانه - رزق و روزی، روشنایی.

  معنی اسم روژان - esmha.blog.ir

  روژین: اسم کردی دخترانه - تابناک و درخشنده، زیبا.

  معنی اسم روژین - esmha.blog.ir

  نوژا: اسم فارسی دخترانه - زیبا، سرسبز، با طراوت.

  معنی اسم نوژا - esmha.blog.ir

  نوژان: اسم فارسی دخترانه.

  معنی اسم نوژان - esmha.blog.ir

  پرشانا: اسم فارسی دخترانه - فارسی، ایرانی.

  معنی اسم پرشانا - esmha.blog.ir

  هیلا: اسم فارسی دخترانه - نام پرنده شکاری، در زبان یونانی به معنی چشم.

  معنی اسم هیلا - esmha.blog.ir

  ژوان: اسم کردی دخترانه - میعادگاه عاشق و معشوق.

  معنی اسم روژان - esmha.blog.ir

  ویانا: اسم اوستاییی دخترانه - فرزانگی، بخردی، دانایی.

  معنی اسم ویانا - esmha.blog.ir

  روشا: اسم فارسی دخترانه - روشن، نورانی.

  معنی اسم روشا - esmha.blog.ir

  روشان: اسم فارسی دخترانه - روشن.

  معنی اسم روشان - esmha.blog.ir

  نرسا: اسم فارسی دخترانه - در اساطیر زوروانیه نام یکی از خدایان.

  معنی اسم نرسا - esmha.blog.ir

  مهرا: اسم فارسی دخترانه - منسوب به مهر، بانوی مهربان ، دختری که مانند خورشید یا از تبار خورشید است.

  معنی اسم مهرا - esmha.blog.ir

  ماهتیسا: اسم مازندرانی دخترانه - ماه روی بی همتا.

  معنی اسم ماهتیسا - esmha.blog.ir

  شاین: اسم کردی دخترانه - شاهدانه.

  معنی اسم شاین - esmha.blog.ir

  مانیا: اسم فارسی دخترانه - خانه، سرای، در زبان یونانی به معنی شیدایی، عشق شدید.

  معنی اسم مانیا - esmha.blog.ir

  نژلا: اسم فارسی دخترانه - افق.

  معنی اسم نژلا - esmha.blog.ir

  نیلا: اسم فارسی دخترانه - هدیه ای که از رود نیل گرفته شده است، به رنگ نیل، آبی آسمانی، گران بها و با ارزش.

  معنی اسم نیلا - esmha.blog.ir

  تیدا: اسم پهلوی دخترانه - در پهلوی تی به معنی خورشید، فروغ، بخشنده. دا به معنی زاده - زاییده خورشید.

  معنی اسم تیدا - esmha.blog.ir

  آرامیس: اسم یونانی دخترانه - آرامش و راحتی.

  معنی اسم آرامیس - esmha.blog.ir

  رومیسا: اسم فارسی دخترانه - سپید رو.

  معنی اسم رومیسا - esmha.blog.ir

  آنیا: در ترکی از ریشه آنا به معنی نادر، در یونانی الهه دریا.

  معنی اسم آنیا - esmha.blog.ir

  آندیا: اسم بابلی دخترانه - فرشته کوچک، دختر پاک، نام همسر بابلی اردشیر دراز دست پادشاه هخامنشی است.

  معنی اسم آندیا - esmha.blog.ir

  آترا: اسم فارسی دخترانه - آذر، آتش.

  معنی اسم آترا - esmha.blog.ir

  راشا: اسم دخترانه - راه عبور.

  معنی اسم راشا - esmha.blog.ir

  شارین: اسم فارسی دخترانه - متمدن.

  معنی اسم شارین - esmha.blog.ir

  سایا: اسم ترکی دخترانه - یکرنگ، بی ریا.

  معنی اسم سایا - esmha.blog.ir

  سایدا: اسم کردی دخترانه - سایه مادر، پناه مادر.

  معنی اسم سدنا - esmha.blog.ir

  سدنا: اسم عربی/فارسی دخترانه - سجده کننده بر خانه خدا.

  معنی اسم سدنا - esmha.blog.ir

  هیوا: اسم کردی دخترانه - امید.

  معنی اسم هیوا - esmha.blog.ir

  سلدا: اسم ترکی دخترانه - کوهستان.

  معنی اسم سلدا - esmha.blog.ir

  آوین: اسم کردی دخترانه - عشق.

  معنی اسم آوین - esmha.blog.ir

  مهدا: اسم عربی دخترانه - پاسی از شب.

  معنی اسم مهدا - esmha.blog.ir

  وندا: (وَندا)؛ اسم فارسی دخترانه - ستایش کننده، نیایش کننده.

  معنی اسم وندا - esmha.blog.ir

  ضحی: اسم عربی دخترانه - چاشتگاه، صبح زود، سوره 93 قرآن کریم.

  معنی اسم ضحی - esmha.blog.ir

  من باردارم ولی هنوز دخترم اسم نداره - esmha.blog.ir

 • ۰ پسندیدم
 • ۴۵۳ نظر

  نام ، اسم سریانی دخترانه

  اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

  آذار

  نام دخترانه - سریانی

  نام ماه سوم از سال شمسی عربی برابر با مارس یا فروردین ، بهار

  عاصفه

  نام دخترانه - سریانی

  معرب از سریانی، باد تند و شدید، تندباد

  کیانا

  نام دخترانه - سریانی

  طبیعت
  اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir
  بقیه در ادامه مطلب
 • ۰ پسندیدم
 • ۲۵ نظر
  عضویت