اسم پسرانه الوین

معنی و ریشه اسم ترکی آذری الوین

اسم الوین با ریشه ترکی به معنی سرآمد ائل، در زبان ترکی به معنی گل بهشتی.

اسم پسرانه همراه با معنی اصیل ایران راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند خارجی ریشه

چه اسمی برای پسرم بزارم؟