اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

آذار

نام دخترانه - سریانی

نام ماه سوم از سال شمسی عربی برابر با مارس یا فروردین ، بهار

عاصفه

نام دخترانه - سریانی

معرب از سریانی، باد تند و شدید، تندباد

کیانا

نام دخترانه - سریانی

طبیعت
اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir
بقیه در ادامه مطلب

مامیثا

نام دخترانه با ریشه سریانی

گیاهی با برگهای پوشیده از کرک، و دارای گلهای نارنجی رنگ و میوه ای دراز

مرجان

نام دخترانه با ریشه سریانی

معرب از سریانی، جانور بی مهره کوچک دریایی،بقایای قرمز رنگ رسوب یافته از همین جانور که در جواهرسازی کاربرد دارد

مرجانه

نام دخترانه با ریشه سریانی

مروارید کوچک

مکینا

نام دخترانه با ریشه سریانی

بنفشه

مکیناس

نام دخترانه با ریشه سریانی

مکینا،بنفشه

نونا

نام دخترانه با ریشه سریانی

برج حوت، نام مادر ابراهیم(ع)

یلدا

نام دخترانه با ریشه سریانی

آخرین شب پائیز در نیم کره شمالی و بلندترین شب سال که همزمان با میلاد مسیح(ع) است.
اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir