اسامی دختر

             

         

        

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

ذَلفا

ذَلفا : (عربی) 1- دختر سفید روی؛ 2- (اَعلام) شاعره معاصر خلفای عباسی، دختر ابیض زن و معشوقه‌ی نجده‌ی ابن اسود.

ذَکیه

ذَکیه : (عربی) (مؤنث ذکیّ) به معنای تیز هوش و با هوش، زن تیز خاطر.

ذُریه

ذُریه : (عربی) فرزندان، فرزند، نسل.

ذاکره

ذاکره : (عربی) (در قدیم) ذاکر،   ذاکر.