نام دختر حرف ض

             

         

        

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

ضُحا 

ضُحا : (عربی، ضحی) 1- (در قدیم) زمانی پس از برآمدن آفتاب، چاشتگاه؛ 2- آفتاب، خورشید؛ 3- (در اعلام) سوره‌ی نود و سوم قرآن کریم دارای یازده آیه.

ضرغامه

عربی - مؤنث ضرغام، دلاور، شیر درنده، پهلوان

ضحی

عربی - روز روشن.تابش خورشید