اسم پسرانه تایماز

معنی و ریشه اسم تایماز

اسم آراز با ریشه ترکی به معنی خظاناپذیر، استوار، پابرجا.

اسم پسرانه همراه با معنی اصیل ایران راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند ریشه اسامی همراه ریشه ترکی شیک با حرف ت

چه اسمی به تایماز میاد؟

چه اسمی به تایماز میاد؟ دختر و پسر

اسم دختر که به تایماز بیاد: آیناز، فرناز، نیاز، طناز، ساناز،

اسم پسر که به تایماز بیاد: طاها، آراز،

___________________________

چه اسمی برای پسرم بزارم؟