آتاشا

آتاش = آداش = همنام ، هم اسم + ا (پسوند نسبت)

آتاناز

دختر نازنین بابا

آتلاز

اطلس، حریر - پارچه نرم و لطیف

آچیق

نام پسرانه و دخترانه با ریشه ترکی

باز ، گشوده

آریسان

مرکب از آری به معنای آریایی بعلاوه پسوند مشابهت
بقیه در ادامه مطلب

آق بانو

آق( ترکی) + بانو(فارسی)، بانوی سپید،کسی که چهره سفید دارد.

آق گل

آق( ترکی) + گل ( فارسی) گل سفید

آلاگل

آلا( ترکی) + گل (فارسی) ، گل رنگی

آلان قوا

آلان گوا، زیبای وحشی

آلان گوا

آلان قوا، زیبای وحشی

آلتنای

زر، طلای ناب

آلتون

آلتنای،زر، طلای ناب

آلتین

آلتنای،زر، طلای ناب

آلتین گلین

عروس طلایی

آلما

سیب، کنایه از زیبایی 

آلماز

از اعلام زنان، دافع ، رد کننده

آلماگل

آلما ( ترکی) + گل (فارسی) گل سیب ، کنایه از زیبایی و تر و تازگی - نام پسرانه و دخترانه

آلیش

شعله، شعله گیر

آلیشان

شعله ور - نام پسرانه و دخترانه

آماندانا

آماندا ، در امان ، در پناه تو

آنا

مادر

آناشید

مرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی شید به معنای خورشید . دختر زیباروی مادر ، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر

آنالی

برخوردار از محبت مادر، کنایه از نور چشمی مادر

آنیل

معروف، نامدار، به خاطر آورده شدن - نام پسرانه و دخترانه با ریشه ترکی

آوادان

زیبا، قشنگ

آی

ماه

آی اوز

ماهرخ، ماهرو

آی بی بی

ماه بی بی

آی پارا

ماه پاره، ماه نو

آی پری

آی(ترکی) + پری(فارسی) ماه پری

آی خانم

ماه بانو

آی سا

آیسا ، آی( ترکی) + سا(فارسی) زیبا، مانند ماه

آی سودا

ماه در آب

آی گل

آی ( ترکی) + گل ( فارسی) گلی چون ماه

آی گوزل

ماه زیبا

آی گین

ماننده ماه ، زیبارو ، دارنده روی چون ماه

آی نشان

آی( ترکی) + نشان ( فارسی) دارای نشان ماه

آیا تای

مثل ماه ، دختری که مانند ماه زیباست. بانوی درخشان

آیتای

مانند ماه

آیتک

مانند ماه

آیتکین

غلام ماه - نام پسرانه و دخترانه

آیتن

آی( ترکی) + تن ( فارسی) مهوش، مه پیکر

آیجان

پاک و آراسته همچون ماه

آیدا

شاد، خوش

آیدان

مانند ماه ، بانوی زیبا رو ، دختری که چهره اش

آیدک

آیتک،مانند ماه

آیدن

آیدین ، روشن و آشکار ، شفاف ، صاف ، معلوم ، واضح

آیدنگ

مهتاب

آیدیس

(آی = ماه + دیس (پسوند شباهت)) ، شبیه به ماه

آیدینا

به معنی روشن و مبارک، (به مجاز) زیبا رو.

آیسا

نام دخترانه با ریشه فارسی,ترکی

آی( ترکی) + سا(فارسی) زیبا، مانند ماه

آیسان

آی ( ترکی) + سان ( فارسی) زیبا، مانند ماه

آیسانا

آیسل

زیبا و درخشان مانند ماه

آی‌سن

(آی= ماخ ، سن= تو)

آیسو

مرکب از آی به معنای ماه بعلاوه سو به معنای آب

آی‌سودا

(آی =ماه، سودا= پرستش ، آی سودا= ستایش ماه)

آیسوده

(آی = ماه + سوده = ساییده شده، به صورت گرد

آیگل

درخشان مانند ماه و زیبا مانند گل

آیلا

هاله دور ماه

آیلار

زیبا رویان - خوبرویان - هاله دور ماه

آیلما

تاب ماه

آیلی

مهتاب

آیلین

هاله، اطراف ماه، هاله‌ی ماه

آیما

ماه من ، مجازا عزیز من ، زیبا رو بانوی زیبا.

آینا

آینه ، آبگینه ، شیشه ، دختر زیبارو ، بانوی سپید.

آیناز

آی( ترکی) + ناز ( فارسی) موجب فخر و مباهات ماه

آینام

[آی = ماه + نام = (در قدیم) (به مجاز) نشاننشان ، اثر ، صورت ، ظاهر ، مشهور]. روی هم به معنی نشان و اثر ماه.

آینور

آینور ، نور ماه ، نورانی مثل ماه ، روشنایی ماه

آینوش

ماه جاویدان؛ (به مجاز) نور ماهی که پر فروغ و همیشگی است . زیبایی زوال ناپذیر .

ارتاش

مرکب از ار( شوهر) + تاش ( پسوند همراهی)

ارمغان

رهاورد، سوغات، هدیه

اریدیس

(به ضم الف)نام همسر ارفاوس، شاعر و موسیقی دان

ال‌آی

به معنای ماه ایل، زیبا روی ایل

الدوز

ستاره

الکا

سرزمین، ناحیه

الما

سیب

المیرا

ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل

المینا

(ال + مینا)

الناز

ال (ترکی) + ناز (فارسی)، ایل ناز موجب نازش ایل

اماندا

نام دخترانه با ریشه ترکی

آماندا ، در امان ، در پناه تو

اولدوز

ستاره

ایپک

(به کسر پ) ابریشم نرم و لطیف

ایتکین

آیتکین،مانند ماه - نام پسرانه و دخترانه با ریشه ترکی

ایدا

آیدا - شاد خوشحال

ایل ناز

ایل (ترکی)+ناز(فارسی)،مایه ناز ایل، الناز

ایلار

مانند ماه ، دختری که مانند ماه زیباست.

ایلقار

عهد و پیمان ، عهد بستن -  نام پسرانه و دخترانه

ایلیم

طایفه من،قبیله ام

ایناز

آیناز ، آی( ترکی) + ناز ( فارسی) موجب فخر و مباهات ماه

بارلی

بار(فارسی) + لی(ترکی) میوه دار، سودمند

بی بی گل

بی بی(ترکی) + گل( فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده

بی بی ماه

بی بی( ترکی) + ماه(فارسی) ، بی بی عنوانی احترام.

بی بی ناز

بی بی( ترکی) + ناز(فارسی) ، بی بی عنوانی احترام.

بیگم

به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام.

پارلا

درخشنده و نورانی

پارلار

درخشان ، منور ، پخش کننده نور

پینار

سرچشمه 

تاج بی بی

ملکه، شاهزاده خانم

تارلا

کشتزار

تامیلا

بخشنده

تانسو

تمیزی ، پاکی ، زیبایی ، زلالی چشمه ، شبنم صبحگاهی

ترکان

در دوره مغول، عنوانی مخصوص زنان اشراف ، نام مادر سلطان محمد خوارزمشاه - تلفظ صحیح این اسم: " Tar-kān "

ترلان

پرنده ای از خانواده باز شکاری

تلناز

موی قشنگ

چیچک

گل

خانم

کلمه خطاب به زنان و دختران ، زن بزرگ زاده و شریف

خانم گل

نام دخترانه با ریشه فارسی,ترکی

خانم(ترکی) + گل(فارسی) خانمی که از زیبایی و لطافت چون گل است

خانوم

خانم، کلمه خطاب به زنان و دختران ، زن بزرگ زاده و  و شریف، خاتون ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ماه خانم، خانم گل

دادلی

شیرین و نمکین

دایان

سرافرازی - نام پسرانه و دخترانه

درنا

پرنده ای بزرگ و وحشی با پاهای بلند و گردن دراز شبیه لک لک که به صورت گروهی پرواز می کند، نام یکی از صورتهای فلکی

دنیز

دریا

دورسین

باقی بماند

ژالین

شعله آتش

ساچلی

دختر گیسو بلند

سارالماز

ناپژمردنی، بدون خزان

سارای

ماه زرد، ماه شب چهارده ، مرکب از ساره (زرد)+ آی(ماه)

ساغر

جام شراب

سان آی

زیبا و درخشان ماننده ماه

ساناز

نوعی گل ، نادر، کمیاب

سانای

مهنام ، بلند آوازه و گرامی ، بی قرار

سانلی

معروف، نامدار

ساوالان

سبلان- نام پسرانه و دخترانه

سایا

در ترکی یک رنگ و بی ریا و در فارسی به معنای ساینده است.

سایمان

سایمان در کردی به معنی مانند سایه ودر ترکی به معنی خوان بزرگ،محاسب میباشد نام دخترانه با ریشه ترکی کردی.

سلدا

کوهستان

سلماز

سولماز

سلنا

سولنا ، خدای ماه ، مجازا ماه - نام دختر با ریشه ترکی

سلین

به فتح سین، مانند سیل، خروشان، نام رودخانه ای در آذربایجان که از قره داغ سرچشمه می گیرد

سلینا

به فتح سین ، مرکب از سلین ترکی بعلاوه پسوند نسبت فارسی ، مانند سیل ، خروشان ، نام رودخانه ای در آذربایجان که از قره داغ سرچشمه می گیرد

سودا

عشق، سودا

سوگل

سوگلی

سوگلی

مورد محبت و علاقه بسیار، محبوب

سولماز

همیشه شاداب

سولینا

رسمی , مقدس , موقر , محترم ,با احترام,با تشریفات - نام دخترانه با ریشه فرانسه,ترکی

سونا

زیبای آبها

سونای

زیبا روی ، ماه شب چهارده ،قویی که پرهای سرش سبزرنگ بوده تعلق به ماه داشته باشد.

سویل

دوست داشته شده

سویل آی

دوست داشته شده - جذاب مانند ماه

سوین

عشق ، محبت ، علاقه شدید

سوینج

نگاه کنید به معنی اسم سوینچ

سوینچ

شادی

شاران

گردنبند مروارید

شانلی

شان(عربی) + لی( ترکی)، پرافتخار، مشهور، شایان تحسین

شاه صنم

شاه(فارسی) + صنم(عربی) ، شاه زیبارویان، نام همسر فتحعلی شاه قاجار

شایلی

بی همتا

شایلین

بی همتا

شلاله

آبشار

صاباح

ترکی از عربی صبح

صاباح گل

صاباح(ترکی) + گل(فارسی) مرکب از صاباح(صبح) + گل

طرلان

ترلان

طغاترکان

نام دختر الغ بیک گورکان

قیزبس

دختر بس، در قدیم برای اینکه فرزند بعدی دختر نباشد روی نوزاد دختر تازه به دنیا آمده این اسم را می گذاشتند

گزل

زیبا

گلین

عروس

گوهرتاش

گوهر(فارسی) + تاش(ترکی) همتای گوهر

لاچین

شاهین شکاری

ماشگانا

مهربان - ناز - شیرین - از گذشته های بسیار قدیم در روستاهای آذربایجان شرقی مرسوم بوده است.

ماه بی بی

ماه(فارسی) + بی بی(ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و نورانی است.

ماه خانم

ماه(فارسی) + خانم(ترکی) بانویی که چون ماه زیباست

ماهنی

ترانه

منجوق

نوعی زینت به شکل گوی کوچک که برای تزیین ر روی لباس، گل سر، و مانند آنها دوخته یا چسبانده می شود

مونجوق

منجوق

نارمیلا

غنچه ، شکوفه ، خصوصا شکوفه گل انار

نازلار

ناز + لار(ها در فارسی) نازلار: نازها

نیک تاش

نیک(فارسی) + تاش(ترکی) همتا و مانند نیکان

هورتاش

هور(فارسی) + تاش(ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است

یارات

در فارسی به معنی ساختن ، درست کردن

یاز

نمو کننده و بالنده ؛ (در گیاهی) درختی که شاخه‌های خود را بگستراند . در ترکی به معنای بهار

یاشیل

سبز کبود ، سبز چمنی ، کبود

یامور

باران

یشیم

در فارسی همان یشم، یشم:نام سنگی قیمتی که از چین یا هند می آورند و گویند هرکه آن را با خود داشته باشد از آفت برق ایمن خواهد بود.

یغما

غارت، تاراج، غنیمت،نام شهری در ترکستان که مردمان زیبا و صاحب جمال دارد

یغماناز

یغما(ترکی) + ناز(فارسی) یغما، نام دختر پادشاه چین و همسر بهرام گور پادشاه ساسانی

یلدوز

اولدوز

یولدوز

مثل ستاره
***