اسم پسرانه سامین

معنی و ریشه اسم سامین

اسم پسرانه سامین با ریشه فارسی به معنی منسوب به سام، سام نام پسر بزرگ نوح.

اسم پسرانه همراه با معنی اصیل ایران راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند ریشه اسامی همراه ریشه فارسی شیک با حرف س

چه اسمی برای پسرم بزارم؟