اسم دخترانه و پسرانه ماهور

معنی و ریشه اسم آدرین

اسم دخترانه ماهور با تلفظ (mahvar) با ریشه فارسی به معنی دارای ویژگی و صفت ماه، (به مجاز) زیبا رو. در صورتی که اسم ماهور به صورت (mahur) تلفظ شود هم برای اسم دختر انتخاب می شود و هم برای پسر و به معنی تپه های به هم پیوسته ی دامن کوه و نام یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی می باشد، نام یکی از دستگاههای موسیقی ایرانی.

اسم دخترانه پسرانه همراه با معنی اصیل ایران راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند ریشه اسامی همراه ریشه فارسی شیک با حرف م میم

چه اسمی برای پسرم بزارم؟