اسم پسرانه سانیار

معنی و ریشه اسم سانیار

اسم پسرانه سانیار با ریشه کردی به معنی سان = کیفیت، چگونگی، قدرت، عزت + یار (پسوند دارندگی) )، دارای عزت و قدرت و کیفیت - حامی وپشتیبان، نام یکی از قبایل کرد، نگهدارنده.

اسم پسرانه همراه با معنی اصیل ایران راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند ریشه اسامی همراه ریشه کردی شیک با حرف س

چه اسمی به سانیار میاد؟

چه اسمی به سانیار میاد؟ دختر و پسر

اسم دختر که به سانیار بیاد: آیلار، بهار، نگار، پینار، سانیا، سارینا، سادنا،

اسم پسر که به سانیار بیاد: مهیار، مانیار، مهدیار، کامیار، ماتیار،

___________________________

چه اسمی برای پسرم بزارم؟