اسم پسرانه شایان

معنی و ریشه اسم شایان

اسم شایان با ریشه فارسی به معنی شایسته، سزاوار، در خور، (به مجاز) بسیار، فراوان - سزاوار، شایسته، ممکن، مقدور.

اسم پسرانه همراه با معنی اصیل ایران راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند ریشه اسامی همراه ریشه ترکی شیک با حرف ش آ

چه اسمی به شایان میاد؟

چه اسمی به شایان میاد؟ دختر و پسر

اسم دختر که به شایان بیاد: آیدان، آیلین، آیشین، آیسان، آیسن، آیلا، آینور، روژان، سلوان، نهان،

اسم پسر که به شایان بیاد: آرسان، ارسلان، آریان، ماهان، شایان، روهان، رایان،

___________________________

چه اسمی برای پسرم بزارم؟