اسم دخترانه سلما

معنی اسم کردی دخترانه سلما

اسم سلما با ریشه عربی به معنی نام درختی، (در عربی) (مؤنث سِلم) صلح، آشتی، زنِ صلح طلب.

اسم پسرانه همراه با معنی اصیل ایران راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند خارجی ریشه ایرانی قرآنی شیک

چه اسمی برای دخترم بزارم؟