اسم دخترانه ملورین

معنی اسم ترکی دخترانه ملورین

اسم دخترانه ملورین با ریشه فارسی به معنی در بلورین، رویه شفاف.

اسم دختر همراه با معنی اصیل ایران راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند ریشه ایرانی شیک حرف م جدید خاص تک ایرانی ترکی استانبولی

چه اسمی به ملورین میاد؟

چه اسمی به ملورین میاد؟ دختر و پسر

اسم دختر که به ملورین بیاد: سلین، سوین، آوین، آرشین، پارمین، الین،

اسم پسر که به ملورین بیاد: شایان، الشن، شادلین، شاهان،

____________________________

چه اسمی برای دخترم بزارم؟