اسم پسرانه آدرین

معنی و ریشه اسم آدرین

اسم آدرین (Adrian) با ریشه لاتین. در لاتین به معنی دریا و آب استت و در فارسی به معنی آتشین و سرخرویی.

اسم پسرانه همراه با معنی اصیل ایران راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند ریشه اسامی همراه ریشه لاتین شیک با حرف الف آ

چه اسمی برای پسرم بزارم؟