راهنمای انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر - معنی اسم - اسم دوقلو ها - نام های اصیل فارسی ، ترکی و آذری ، کردی، لری، گیلکی و مازنی، بلوچی، عبری، عربی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اسم جدید ترکی دختر» ثبت شده است

انتخاب اسم های جدید ترکی دخترانه به ترتیب حروف الفبا

آتاشا

آتاش = آداش = همنام ، هم اسم + ا (پسوند نسبت)

آتاناز

دختر نازنین بابا

آتلاز

اطلس، حریر - پارچه نرم و لطیف

آچیق

نام پسرانه و دخترانه با ریشه ترکی

باز ، گشوده

آریسان

مرکب از آری به معنای آریایی بعلاوه پسوند مشابهت
بقیه در ادامه مطلب
 • ۰ پسندیدم
 • ۶۶ نظر

  اسم های شیک و زیبای ترکی دختر همراه با معنی

  آی‌نور(آینور)

  آی‌نور (آینور):    (ترکی ـ عربی) 1- روشنایی و فروغ ماه، نور ماه، نورانی مثل ماه؛ 2- (به مجاز) مهتاب؛ زیبارو.

  آیناز

  آیناز :    (ترکی ـ فارسی) (آی = ماه + ناز)، 1- ماه قشنگ و زیبا؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

  آینا

  آینا:    1- (ترکمنی) به معنی آیینه؛ 2- (ترکی) آیینه، آبگینه، شیشه، شفاف، صورت سفید و زیبا؛ 3- (به مجاز) زیبارو.

  آیلین

  آیلین :    (ترکی) هاله، اطراف ماه، هاله‌ی ماه.

  آیلی

  آیلی :    (ترکی) مهتاب.

  آیلر

  آیلر:   (ترکی) 1- جمع ماه، ماه  ها؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

  آیلار

  آیلار :    (ترکی) 1- زیبا و پاک، جمع ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

  آیلا

  بقیه در ادامه مطلب

  آیلا  :    (ترکی) هاله‌ی ماه، هاله.

  آیگین

  آیگین :    (ترکی ـ فارسی) (آی = ماه + گین = جزء پسین بعضی از کلمه‌های مرکّب به معنی دارنده، همراه) 1- دارنده و همراه ماه؛ 2- (به مجاز) زیباروی.

  آی‌گل (آیگل)

  آی‌گل (آیگل) :    (ترکی ـ فارسی) 1- گل ماه، ماه گل، گل زیبا چون ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو و لطیف.

  آیشین(آی‌شین)

  آیشین(آی‌شین):    (ترکی) 1- به معنی مثل و مانند ماه و ماهوار، شبیه ماه؛ 2- (به مجاز) زیبا.

  آی‌شِن (آیشن)

  آی‌شِن (آیشن) :    (ترکی) 1- شبیه ماه؛ 2- (به مجاز) زیبا رو.

  آی‌سونا

  آی‌سونا:    (ترکمنی) 1- مرغابی ماه گونه، اردک وحشی چون ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

  آی‌سودا (آیسودا)

  آی‌سودا (آیسودا):    (ترکی) 1- ماه در آب‌؛ 2- (به مجاز) زیبا رو و با طراوت.

  آیسو

  آیسو :    (ترکی) (آی =  ماه + سو = آب) 1- ماه و آب؛ 2- (به مجاز) زیبارو، با طراوت و درخشنده.

  آی‌سن(آیسن)

  آی‌سن(آیسن):   (ترکی) 1- به معنی مانند ماه هستی؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

  آیسل

  آیسل :    (ترکی)1- به معنی ماه شفاف، 2- مترادف معنای ائل‌سئون به معنی وطن پرست؛ 3- (اَعلام) رود قابل کشتیرانی در هلند به طول 116 کیلومتر در دهانه‌ی شمالی رود راین که به دریای آیسلمر می‌ریزد.

  آیسان

  آیسان:    (ترکی ـ فارسی) (آی = ماه + سان (پسوند شباهت))، 1- مثل ماه، همانند ماه، مهسا؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

  آیسا

  آیسا:    (ترکی ـ فارسی) (آی= ماه + سا (پسوند شباهت))، 1- مثل ماه، شبیه به ماه؛ 2- (به مجاز) زیبا رو.

  آیرین

  آیرین :    1- (کردی) آگرین، آهرین؛ 2- (در فارسی) آتشین.

  آیدا

  آیدا:    (ترکی) گیاهی که کنار آب می‌روید.

  آیتن

  آیتن:    (ترکی ـ فارسی) 1- به معنی ماه بدن، ماه پیکر، برابر با ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

  آی‌تکین

  آی‌تکین:    (ترکی) مانند ماه.

  آیتک

  آیتک:    (ترکی ـ فارسی) 1- ماه تنها، ماه بی همتا؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

  آنیل

  آنیل :    (ترکی) 1- به خاطر آورده شدن؛ 2- مشهور، نامی.

  آنالی

  آنالی:    (ترکی) [از دو جزء آنا (مادر) + پسوند نسبت ساز (لی)] 1- دارنده‌ی محبت؛ 2- برخوردار از محبت مادر؛ 3- مادر دار، دارای مادر.

  آنا

  آنا :    (ترکی) 1- زن، مادر، والده، مام؛ 2- زن سالخورده؛ 3- اساسی، پایه؛ 4- (اَعلام) (در میتولوژی یونان) آناپرانا خواهر ملکه دیدون، Didon که افسانه‌ی او به هنگام کوچ مردم تروا به سرزمین های لاتین رواج یافت.

  آلما

  آلما :    1- درخت سیب جنگلی؛ 2- (در ترکی) سیب؛ [درخت سیب جنگلی را در رودسر سیب، هسیب و هسی و در توالش سف و در ارسباران و آستارا «آلما» می‌خوانند].

  ایلناز

  ایلناز :    (ترکی ـ فارسی) (ایل + ناز = افتخار، نوازش، زیبا)، 1- افتخار ایل؛ 2- مورد نوازش ایل؛ 3- نازنین ایل.

  ایپک

  ایپک:    (ترکی) ابریشم، حریر، ابریشمی.

  اولدوز

  اولدوز:    (ترکی) ستاره، اختر، کوکب، نجم.

  الین

  الین :    (ترکی ـ فارسی) (ال= ایل+ ین (پسوند نسبت))، 1-منسوب به ایل؛ 2- (به مجاز) هم نژاد و هم خون (؟).

  الیانا

  الیانا :    (ترکی) 1- نیکی و هدیه؛ 2- (به مجاز) به معنی مأنوس؛ 3- دوست داشتن ایل، دوست مشوق ایل.

  اِلناز

  اِلناز :    (ترکی ـ فارسی) 1- مایه افتخار ایل، باعث فخر و تفاخر شهر و ولایت؛ 2- موجب نعمت و رفاه و آسایش.

  المیرا

  المیرا :    (ترکی ـ فارسی) (ال = ایل + میرا) (به مجاز) فدائی ایل.

  اِلسانا

  اِلسانا :    (ترکی ـ فارسی) [ال = آل، شهر و ولایت، خویشی + سان (پسوند شباهت) + ا (الف اسم ساز)]، مثل ایل، مثل مردم ایل و شهر و ولایت، چون خویشان.

  اِلسا

  اِلسا :  (ترکی ـ فارسی) (ال= ایل+ سا (پسوند شباهت)) مثل ایل، همانند ایل.

  اُلدوز

  اُلدوز :    (ترکی) (= اولدوز)،    اولدوز.

  اِل‌آی

  اِل‌آی :    (ترکی) 1- ماه ایل؛ 2- (به مجاز) زیباروی ایل.

  ارمغان

  ارمغان :    (ترکی) تحفه‌ای که از جایی دیگر برند، سوغات، ره آورد.

  پینار

  پینار :    (ترکی) به معنی چشمه.

  تِلّی

  تِلّی :    (ترکی) 1- موهای پر پشت و بلند، دختری که گیسوی بلند و زیبا دارد، زلف دار؛ 2- زباندار و سخنور.

  جیران

  جیران :    (ترکی) 1- آهو؛ 2- (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) چشمِ زیبا.

  دنیز

  دنیز :    (ترکی) دریا، بحر.

  سوینج

  سوینج :    (ترکی) شادی.

  سوین

  سوین :    (ترکی) شادباش.

  سِویل

  سِویل :    (ترکی) دوست داشته شده

  سُونیا

  سُونیا :    (ترکی ـ فارسی) (سو = نور + نیا) 1- نورِ نیاکان(؟)؛ 2- (در یونانی) خرد و عقل.

  سُونای

  سُونای :    1- (سونا = دعا کننده، ستاینده + ی)؛ 2- (در ترکی) آخرین ماه.

  سُونا

  سُونا :    1- طلا؛ 2- (در ترکی) 1) مرغابی، 2) زیبا و قشنگ.

  سولماز

  سولماز :    (ترکی) 1- پژمرده نشدنی، 2- گلی که هرگز پژمرده نمی  شود.

  سوگل

  سوگل :    (ترکی) (در گفتگو) مورد علاقه و محبت زیاد، محبوب.

  سَلینا

  سَلینا :    (ترکی ـ فارسی) (سَلین + ا (پسوند نسبت))، منسوب به سَلین، ، سَلین.

  سَلین

  سَلین :    (ترکی) 1- سیل مانند؛ 2- (اَعلام) نام رودخانه‌ای در آذربایجان که از منطقه قره داغ سرچشمه می‌گیرد.

  سُلدا

  سُلدا :    (ترکی) حامی، یاور.

  سایا

  سایا :    (ترکی) 1- یکرنگ، بی‌ریا؛ 2- (در فارسی) ساینده.

  سانای

  سانای :    (ترکی) مهنام، بی‌قرار.

  گویچک

  گویچک :    (ترکی) زیبا، رعنا، قشنگ، خوشگل، دلپسند.

  گوزل

  گوزل :    (ترکی) 1- زیبا، خوشگل، قشنگ؛ 2- ظریف، برازنده، خوب، نیکو، نازنین.

  گُلین

  گُلین :    1- (در قدیم) به رنگ گل سرخ؛ 2- (به مجاز) زیبا و شاداب؛ 3- (در ترکی)/galin/ عروس.

  مهرآنا

  مهرآنا :    (فارسی ـ ترکی) (مهر = محبت و دوستی، مهربانی + آنا = مادر) 1- مهربانی و محبت و دوستی مادر؛ 2- (به مجاز) مهربان و با محبت.

  مرال

  مرال :    (ترکی) (= مارال)‏، ( مارال.

  نازیلا

  نازیلا :    (فارسی ـ ترکی) با ناز و کرشمه، با ناز.

  نازیک

  نازیک :    (در ترکی) نازک، باریک، ظریف، لطیف.

  نازلی

  نازلی :    (ترکی) نازنین، نازنده، دارای ناز، نازدار.

  نازلار

  نازلار :    (فارسی ـ ترکی) (ناز + لار = پسوند جمع در ترکی)، 1- نازها؛ 2- زیبایی  ها و قشنگی  ها؛ 3- (به مجاز) ویژگی دختری که ناز دارد و زیبا و قشنگ است.

  مارال

  مارال :    1- (ترکی) مرال، گوزن، آهو؛ 2- (به مجاز) زیبا و خوش اندام.

  لاچین

  لاچین :    (ترکی) شاهین شکاری، شاهین سفید، باز شکاری.

  شانلی

  شانلی :    ( ترکی) 1- افتخار آمیز؛ 2- مشهور.

  ساحل

  ساحل :    (ترکی) دارای موهای بلند و پرپشت، گیسو بلند.

  ساچلی

  ساچلی :    (ترکی) دارای موهای بلند و پرپشت، گیسو بلند.

  تَرلان

  تَرلان :    1- (در ترکی) مرغی از جنس باز شکاری را گویند؛ 2- (در کردی) 1) به معنی زیبا؛ 2) نام نوعی اسب است.

  پارلا

  پارلا :    ( ترکی ) به معنی درخشنده و نورانی.

 • ۰ پسندیدم
 • ۵۷ نظر
  عضویت