اسم دخترانه آی نور

معنی اسم فارسی دخترانه آینور

اسم دخترانه آی نور با ریشه ترکی عربی به معنی روشنایی و فروغ ماه، نور ماه، نورانی مثل ماه؛ مهتاب؛ زیبارو.

اسم دختر همراه با معنی اصیل ایران راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند ریشه ایرانی شیک حرف آ  جدید خاص تک ایرانی ترکی استانبولی

چه اسمی به آینور میاد؟

چه اسمی به آینور میاد؟ دختر و پسر

اسم دختر که به آی نور بیاد: آیدان، آیلین، آیشین، آیسان، آیسن، آیلا،

اسم پسر که به آی نور بیاد: آیهان، آیدین،

____________________________

چه اسمی برای دخترم بزارم؟