اسم دخترانه آریسا

معنی اسم فارسی دخترانه آریسا

اسم دخترانه آریسا با ریشه فارسی به معنی رنگین کمان، به ریشه بوته هم سوسن کبود هم آریسا گویند.

اسم دختر خارجی همراه با معنی اصیل یونانی راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند ریشه ایرانی شیک جدید خاص تک با حرف آ

چه اسمی به آریسا میاد؟

چه اسمی به آریسا میاد؟ دختر و پسر

اسم دختر که به آریسا بیاد: سالویا، محیا، هلیا، مهنیا، ستیا، آندیا، آنیا، مهدیا،

اسم پسر که به آریسا بیاد: بردیا، ایلیا، آریا، ارشیا، آرمیا، آریا، 

________________________

چه اسمی برای دخترم بزارم؟