اسم پسرانه آراز

معنی و ریشه اسم آراز

اسم آراز با ریشه ترکی به معنی زلال و سرزنده، همچنین به معنی خوشبختی و کامیابی هم آمده است. نام رودی در شمال کشور بین ایران و کشور آذربایجان.

اسم پسرانه همراه با معنی اصیل ایران راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند ریشه اسامی همراه ریشه ترکی شیک با حرف آ

چه اسمی به آراز میاد؟

چه اسمی به آراز میاد؟ دختر و پسر

اسم دختر که به آراز بیاد: فرناز، آیناز، نیاز، طناز، آریسا، آرشین، آروشا، آرشیدا، آریانا، آرتمیس، آرامیس،

اسم پسر که به آراز بیاد: آراد، آریا، آرمیا، آرشا، آرسام، 

___________________________

چه اسمی برای پسرم بزارم؟