اسم پسرانه مهام

معنی و ریشه اسم مهام

اسم مهام با ریشه عربی به معنی امور مهم و بزرگ، مهم و با اهمیت - کارهای دشوار و بزرگ، با اهمیتها.

اسم پسرانه همراه با معنی اصیل ایران راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند خارجی ریشه

چه اسمی برای پسرم بزارم؟