اسم دخترانه آترین

معنی اسم فارسی دخترانه آترین

اسم آترین با ریشه فارسی به معنی پادشاه خورشید، آذرﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ، زﯾﺒﺎ و ﭘﺮ اﻧﺮژﻯ.

اسم پسرانه همراه با معنی اصیل ایران راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند ریشه ایرانی قرآنی شیک شیک امروزی اصیل خاص تک

چه اسمی برای دخترم بزارم؟