اسم پسرانه آرمیا

معنی و ریشه اسم آرمیا

اسم آرمیا با ریشه عبری به معنی «یهوه به زیر میاندازد، هدیه ای از طرف خدا، بخشوده ای از طرف خدا، مردی که با یک تیر دو نشان می زند، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل، همچنین لقب حضرت خضر نبی و لقب حضرت علی (ع).

اسم پسرانه همراه با معنی اصیل ایران راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند خارجی ریشه اسامی مذهبی عبری الف ا حرف خوشگل

چه اسمی برای پسرم بزارم؟