در راستای معرفی منابع مختلف برای انتخاب اسم، تعدادی اسم دختر که در قرآن کریم، آمده به خوانندگان وبلاگ معرفی می شود. اسامی زیر به نقل از سایت قطره انجام یافته است.

 دنیا سوره بقره آیه 85 به معنی جهان

الهه ـ اله سوره بقره آیه 133 خدا ـ معبود

ندا سوره بقره آیه 171 به معنی صدا، ندا، نوا

آتنا سوره بقره آیه 200 به معنی به ما بده، عطا کن به ما ـ فعل امر

سلاله سوره سجده آیه 8 تداوم نسل

فرح سوره شوری آیه 48 شادی ـ شادمانی

کبری سوره دخان آیه 16 بزرگ

محیا سوره جاثیه آیه 21 زندگی ـ زندگانی

سیما سوره فتح آیه 29 چهره ـ روی ـ صورت

منیر سوره آل عمران آیه 184 به معنی نورانی، روشن

بقیه در ادامه مطلب

مبنیا سوره نساء آیه 20 روشن ـ اشکار

میثاق سوره نساء آیه 154 عهد و پیمان

مولود سوره بقره آیه 233 به معنی تولد یافته، متولد

طیبه سوره آل عمران آیه 38 به معنی پاک و پاکیزه

هدی سوره آل عمران آیه 73 به معنی هدایت

رضوانه سوره مائده آیه 16 خوشنودی ـ رضایت

سکینه سوره بقره آیه 248 به معنی آرامش، سکون، آرامش خاطر

مریم سوره بقره آیه 253 نام مادر حضرت عیسی (ع)

ملوک سوره مائده آیه 20 پادشاهان، جمع ملک

صدیقه سوره مائده آیه 75 زن راستگو

مائده سوره مائده آیه 112 غذا، سفر غذا

 

شوکت سوره انفال آیه 7 بزرگی

هاجر سوره انفال آیه 72 هجرت کننده

اعظم سوره توبه آیه 20 بزرگ ـ والا ـ بزرگتر

قمر سوره انعام آیه 77 ماه

زینب سوره اعراف آیه 123 شهر

اسماء سوره اعراف آیه 180 اسم‌ها، نام ها

حدیث سوره اعراف آیه 185 گفتارـ حدیث ـ سخنفضه سوره توبه آیه 34 گنج ـ نفره ـ نام کنیز حضرت زهرا (س)

لیلا سوره یونس آیه 24 شب ـ شبانه

کوکب سوره یوسف آیه 5 خواب ـ رویا

مدینه سوره اعراف آیه 123 شهر

عشرت سوره اعراف آیه 160 عدد 10 ـ خوشی

رویا سوره یوسف آیه 36 خواب ـ رویا

هما سوره یوسف آیه 36 نوعی مرغ ـ آن دو نفر

زکیه سوره کهف آیه 76 پاک شده

عذرا سوره کهف آیه 76 عذر معذرت

فردوس سوره کهف آیه 107 بهشت

بهجت سوره نمل آیه 60 شادی

مهین سوره سجده آیه 8 مانند ماه

مرجان سوره الرحمن آیه 22 نوعی جاندار دریایی

یاقوت سوره الرحمن آیه 58 نوعی سنگ گرانقیمت

راضیه سوره حاقه آیه 21 خوش ـ راضی ـ خوشنود

عالیه سوره حاقه آیه 22 بلند مرتبه

طهورا سوره دهر آیه 21 پاک ـ پاکیزه

ساهره سوره نبأ آیه 14 زمین هموار

مرضیه سوره فجر آیه 28 راضی ـ خوشنود شده

مطهره سوره بینه آیه 2 پاک ـ پاکیزه

کوثر سوره کوثر آیه 1 حوض و چشمه کوثر، حضرت زهرا (س)

---------------------------------------