انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر- اسم دوقلو ها - نام های اصیل فارسی ، ترکی و آذری ، کردی، لری، گیلکی و مازنی، بلوچی، عبری، عربی

اسم های جدید و زیبای دخترانه

اسم های جدید دخترانه

آنالی: اسم  ترکی دخترانه - مثل مادر.

معنی اسم آنالی - esmha.blog.ir

آمیتیس: اسم فارسی دخترانه - نام دختر خشایار پادشاه هخامنشی.

معنی اسم آمیتیس - esmha.blog.ir

افرا: اسم مازندرانی دخترانه - به زبان مازندری نام درختی است معروف، به معنی زیبایی و با مفهوم ستایش کردن.

معنی اسم افرا - esmha.blog.ir

مایا: اسم یونانی دخترانه - منش نیک، بخشنده، الهه ی فراوانی سبزه و بهار در نزد رومیان.

معنی اسم مایا - esmha.blog.ir

روژان: اسم کردی دخترانه - رزق و روزی، روشنایی.

معنی اسم روژان - esmha.blog.ir

روژین: اسم کردی دخترانه - تابناک و درخشنده، زیبا.

معنی اسم روژین - esmha.blog.ir

نوژا: اسم فارسی دخترانه - زیبا، سرسبز، با طراوت.

معنی اسم نوژا - esmha.blog.ir

نوژان: اسم فارسی دخترانه.

معنی اسم نوژان - esmha.blog.ir

پرشانا: اسم فارسی دخترانه - فارسی، ایرانی.

معنی اسم پرشانا - esmha.blog.ir

هیلا: اسم فارسی دخترانه - نام پرنده شکاری، در زبان یونانی به معنی چشم.

معنی اسم هیلا - esmha.blog.ir

ژوان: اسم کردی دخترانه - میعادگاه عاشق و معشوق.

معنی اسم روژان - esmha.blog.ir

ویانا: اسم اوستاییی دخترانه - فرزانگی، بخردی، دانایی.

معنی اسم ویانا - esmha.blog.ir

روشا: اسم فارسی دخترانه - روشن، نورانی.

معنی اسم روشا - esmha.blog.ir

روشان: اسم فارسی دخترانه - روشن.

معنی اسم روشان - esmha.blog.ir

نرسا: اسم فارسی دخترانه - در اساطیر زوروانیه نام یکی از خدایان.

معنی اسم نرسا - esmha.blog.ir

مهرا: اسم فارسی دخترانه - منسوب به مهر، بانوی مهربان ، دختری که مانند خورشید یا از تبار خورشید است.

معنی اسم مهرا - esmha.blog.ir

ماهتیسا: اسم مازندرانی دخترانه - ماه روی بی همتا.

معنی اسم ماهتیسا - esmha.blog.ir

شاین: اسم کردی دخترانه - شاهدانه.

معنی اسم شاین - esmha.blog.ir

مانیا: اسم فارسی دخترانه - خانه، سرای، در زبان یونانی به معنی شیدایی، عشق شدید.

معنی اسم مانیا - esmha.blog.ir

نژلا: اسم فارسی دخترانه - افق.

معنی اسم نژلا - esmha.blog.ir

نیلا: اسم فارسی دخترانه - هدیه ای که از رود نیل گرفته شده است، به رنگ نیل، آبی آسمانی، گران بها و با ارزش.

معنی اسم نیلا - esmha.blog.ir

تیدا: اسم پهلوی دخترانه - در پهلوی تی به معنی خورشید، فروغ، بخشنده. دا به معنی زاده - زاییده خورشید.

معنی اسم تیدا - esmha.blog.ir

آرامیس: اسم یونانی دخترانه - آرامش و راحتی.

معنی اسم آرامیس - esmha.blog.ir

رومیسا: اسم فارسی دخترانه - سپید رو.

معنی اسم رومیسا - esmha.blog.ir

آنیا: در ترکی از ریشه آنا به معنی نادر، در یونانی الهه دریا.

معنی اسم آنیا - esmha.blog.ir

آندیا: اسم بابلی دخترانه - فرشته کوچک، دختر پاک، نام همسر بابلی اردشیر دراز دست پادشاه هخامنشی است.

معنی اسم آندیا - esmha.blog.ir

آترا: اسم فارسی دخترانه - آذر، آتش.

معنی اسم آترا - esmha.blog.ir

راشا: اسم دخترانه - راه عبور.

معنی اسم راشا - esmha.blog.ir

شارین: اسم فارسی دخترانه - متمدن.

معنی اسم شارین - esmha.blog.ir

سایا: اسم ترکی دخترانه - یکرنگ، بی ریا.

معنی اسم سایا - esmha.blog.ir

سایدا: اسم کردی دخترانه - سایه مادر، پناه مادر.

معنی اسم سدنا - esmha.blog.ir

سدنا: اسم عربی/فارسی دخترانه - سجده کننده بر خانه خدا.

معنی اسم سدنا - esmha.blog.ir

هیوا: اسم کردی دخترانه - امید.

معنی اسم هیوا - esmha.blog.ir

سلدا: اسم ترکی دخترانه - کوهستان.

معنی اسم سلدا - esmha.blog.ir

آوین: اسم کردی دخترانه - عشق.

معنی اسم آوین - esmha.blog.ir

مهدا: اسم عربی دخترانه - پاسی از شب.

معنی اسم مهدا - esmha.blog.ir

وندا: (وَندا)؛ اسم فارسی دخترانه - ستایش کننده، نیایش کننده.

معنی اسم وندا - esmha.blog.ir

ضحی: اسم عربی دخترانه - چاشتگاه، صبح زود، سوره 93 قرآن کریم.

معنی اسم ضحی - esmha.blog.ir

من باردارم ولی هنوز دخترم اسم نداره - esmha.blog.irنوشته شده توسط
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر- اسم دوقلو ها - نام های اصیل فارسی ، ترکی و آذری ، کردی، لری، گیلکی و مازنی، بلوچی، عبری، عربی

  
انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

به نام خدا
انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر،
آرشیو کاملی از اسم دختـر و پسر، فرهنگ نام های ایرانی - راهنمای بهترین نام دختر پسر - اسامی نوزاد مورد تائید ثبت احوال در
esmha.blog.ir

کپی برداری از مطالب "اسم ها" غیرمجاز و شرعا حرام است.

نرم افزار اسم های جدید دختر و پسر

نرم افزار اسم های جدید دختر و پسر

تضمین قبولی در آیین نامه

تبلیغ

آخرین نظرات

اسم های جدید دخترانه

آنالی: اسم  ترکی دخترانه - مثل مادر.

معنی اسم آنالی - esmha.blog.ir

آمیتیس: اسم فارسی دخترانه - نام دختر خشایار پادشاه هخامنشی.

معنی اسم آمیتیس - esmha.blog.ir

افرا: اسم مازندرانی دخترانه - به زبان مازندری نام درختی است معروف، به معنی زیبایی و با مفهوم ستایش کردن.

معنی اسم افرا - esmha.blog.ir

مایا: اسم یونانی دخترانه - منش نیک، بخشنده، الهه ی فراوانی سبزه و بهار در نزد رومیان.

معنی اسم مایا - esmha.blog.ir

روژان: اسم کردی دخترانه - رزق و روزی، روشنایی.

معنی اسم روژان - esmha.blog.ir

روژین: اسم کردی دخترانه - تابناک و درخشنده، زیبا.

معنی اسم روژین - esmha.blog.ir

نوژا: اسم فارسی دخترانه - زیبا، سرسبز، با طراوت.

معنی اسم نوژا - esmha.blog.ir

نوژان: اسم فارسی دخترانه.

معنی اسم نوژان - esmha.blog.ir

پرشانا: اسم فارسی دخترانه - فارسی، ایرانی.

معنی اسم پرشانا - esmha.blog.ir

هیلا: اسم فارسی دخترانه - نام پرنده شکاری، در زبان یونانی به معنی چشم.

معنی اسم هیلا - esmha.blog.ir

ژوان: اسم کردی دخترانه - میعادگاه عاشق و معشوق.

معنی اسم روژان - esmha.blog.ir

ویانا: اسم اوستاییی دخترانه - فرزانگی، بخردی، دانایی.

معنی اسم ویانا - esmha.blog.ir

روشا: اسم فارسی دخترانه - روشن، نورانی.

معنی اسم روشا - esmha.blog.ir

روشان: اسم فارسی دخترانه - روشن.

معنی اسم روشان - esmha.blog.ir

نرسا: اسم فارسی دخترانه - در اساطیر زوروانیه نام یکی از خدایان.

معنی اسم نرسا - esmha.blog.ir

مهرا: اسم فارسی دخترانه - منسوب به مهر، بانوی مهربان ، دختری که مانند خورشید یا از تبار خورشید است.

معنی اسم مهرا - esmha.blog.ir

ماهتیسا: اسم مازندرانی دخترانه - ماه روی بی همتا.

معنی اسم ماهتیسا - esmha.blog.ir

شاین: اسم کردی دخترانه - شاهدانه.

معنی اسم شاین - esmha.blog.ir

مانیا: اسم فارسی دخترانه - خانه، سرای، در زبان یونانی به معنی شیدایی، عشق شدید.

معنی اسم مانیا - esmha.blog.ir

نژلا: اسم فارسی دخترانه - افق.

معنی اسم نژلا - esmha.blog.ir

نیلا: اسم فارسی دخترانه - هدیه ای که از رود نیل گرفته شده است، به رنگ نیل، آبی آسمانی، گران بها و با ارزش.

معنی اسم نیلا - esmha.blog.ir

تیدا: اسم پهلوی دخترانه - در پهلوی تی به معنی خورشید، فروغ، بخشنده. دا به معنی زاده - زاییده خورشید.

معنی اسم تیدا - esmha.blog.ir

آرامیس: اسم یونانی دخترانه - آرامش و راحتی.

معنی اسم آرامیس - esmha.blog.ir

رومیسا: اسم فارسی دخترانه - سپید رو.

معنی اسم رومیسا - esmha.blog.ir

آنیا: در ترکی از ریشه آنا به معنی نادر، در یونانی الهه دریا.

معنی اسم آنیا - esmha.blog.ir

آندیا: اسم بابلی دخترانه - فرشته کوچک، دختر پاک، نام همسر بابلی اردشیر دراز دست پادشاه هخامنشی است.

معنی اسم آندیا - esmha.blog.ir

آترا: اسم فارسی دخترانه - آذر، آتش.

معنی اسم آترا - esmha.blog.ir

راشا: اسم دخترانه - راه عبور.

معنی اسم راشا - esmha.blog.ir

شارین: اسم فارسی دخترانه - متمدن.

معنی اسم شارین - esmha.blog.ir

سایا: اسم ترکی دخترانه - یکرنگ، بی ریا.

معنی اسم سایا - esmha.blog.ir

سایدا: اسم کردی دخترانه - سایه مادر، پناه مادر.

معنی اسم سدنا - esmha.blog.ir

سدنا: اسم عربی/فارسی دخترانه - سجده کننده بر خانه خدا.

معنی اسم سدنا - esmha.blog.ir

هیوا: اسم کردی دخترانه - امید.

معنی اسم هیوا - esmha.blog.ir

سلدا: اسم ترکی دخترانه - کوهستان.

معنی اسم سلدا - esmha.blog.ir

آوین: اسم کردی دخترانه - عشق.

معنی اسم آوین - esmha.blog.ir

مهدا: اسم عربی دخترانه - پاسی از شب.

معنی اسم مهدا - esmha.blog.ir

وندا: (وَندا)؛ اسم فارسی دخترانه - ستایش کننده، نیایش کننده.

معنی اسم وندا - esmha.blog.ir

ضحی: اسم عربی دخترانه - چاشتگاه، صبح زود، سوره 93 قرآن کریم.

معنی اسم ضحی - esmha.blog.ir

من باردارم ولی هنوز دخترم اسم نداره - esmha.blog.ir

نظرات  (۱۷۵)

با سلام و خسته نباشید اسم دختر که به میلاد و ندا بیاد بگین لطفا 
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به ندا و میلاد بیاد: آیدا، پارمیدا، لیدا، آرشیدا،
سلام، ممنون میشم اسم دخترها و پسرهایی که به نادر و مائده بخوره
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به مائده و نادر بیاد: مانیا، نادیا، آدرینا، آندیا،
اسم پسر که به مائده و نادر بیاد: ماهور، ماهان،
با سلام و عرض خسته نباشید میخچاستم بدونم ریشه کلمه شهریار و شهرزاد فارسیه. و لطفا اسمایی که به فرزانه ورضا بیاد رو نام ببید. خیلی ممنونم
پاسخ:
سلام،
شهریار اسم فارسی پسرانه به معنی پادشاه، حاکم، فرمانروا.
شهریار اسم فارسی دخترانه به معنی زاده شهر.
با سلام و خسته نباشید به شما اسم دختر که به مشکات و مرصاد بیاد میخوام لطفا راهنماییم کنین ؟
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به مشکات و مرصاد بیاد: مهرزاد، شهرزاد،
سلام، اسم دختر جدید که به لیلا و رضا بیاد،ممنون
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به لیلا و رضا بیاد: هیلا، آیلا، ستیلا، لیانا،
اسم مهسان و مهرسان به مهلا و محسن میاد
فک میکنم کیانا، مهرنوش،فرنوش،بهنوش،مهنوش و یا ماهنوش به کیانوش بیان.
سلام اسم دختر که به کیانوش بیاد
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به کیانوش بیاد: کیانا، کیارا، کیمیا، کارین،
سلام اسم دختروپسر ک به محسن و مهلا بیاد میخواستم ممنونم ازتون
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به مهلا و محسن بیاد: مهرسا، محیا، مهدا، مهدیا،
اسم پسر که به مهلا و محسن بیاد: مهراد، مهیار، مهیاد، مهدیار، ماهور،
سلام.اسم دختر که به رادمان بیاد.
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به رادمان بیاد:
آیدان، روژان، نوژان، آیسان، ترلان، موژان، سلوان، باران، رایا، رامیلا، رزا، رها، راحیل، روشا، رامینا،
سلام، اسم دختر که به کیانوش و سعیده بیاد؟
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به کیانوش و سعید بیاد: سدنا، سایدا، شادلین،
سلام اسمی میخواستم که به فامیل پرهیزکاربیاد
پاسخ:
سلام، هر اسمی میتونه به فامیلی پرهیزکار بیاد.
پیشنهاد میکنم به این صفحه مراجعه نمائید؛ لیست اسم های جدید برای دختر و پسر
اسم دختر که ب آریان بخوره و قشنگ باشه ممنون میشم اگه بگید
پاسخ:
اسم دختر که به آریان بیاد: آیدان، نوژان، مرجان، باران، ترلان، سلوان، آیسان، سایان،
با سلام چند تا اسم دخترونه میخواستم که به مهسا  و میثم بیاد؟ ممنون
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به مهسا و میثم بیاد: مایسا، میسا، ملیسا،
سلام، اسم دختر که به آلاله و احسان بیاد؟
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به آلاله و احسان بیاد: سلوان،
سلام وقتتون بخیر، اسم دختر که به اهورا بیاد.یک دنیا ممنون
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به اهورا بیاد: تیارا، تارا، زهرا، پادمیرا، افرا، رزا، اسرا،
سلام،اسم زیبای دخترانه که به سیروس و زینب بیاد
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به سیروس و زینب بیاد: ستیا، ساینا، سانیا، سیلوانا،
سلام، بنظر شما اسم صاینا درست تر و با معنی بهتر هست یا ساینا
پاسخ:
سلام، ساینا به معنی سیمرغ، و صاینا به معنی پرهیزکار.
سلام یه اسم دختر زیبا، که به امین و هانیه بیاد رو بهم بگین لطفا...
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به هانیه و امین بیاد: محیا، مهدا، هلن، آیلین،

سلام. اسم دختر میخوام که به باران بیاد؟ممنون میشم کمکم کنید

پاسخ:
سلام، اسم دختر که به باران بیاد: آیدان، روژان، نوژان، آیسان، ترلان، موژان، سلوان، بارلی،
سلام اسمی ک ب هانیه و محمد بیاد کسی سراغ داره؟
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به هانیه و محمد بیاد: محیا، مهدیا، هانیتا،
باسلام اسم پسر که به اصغر و زهرا بیاد ممنون میشم اگه جدید و شیک باشه
پاسخ:
سلام، اسم پسر که به زهرا و اصغر بیاد: سامیار، سورنا،
سلام اسم دختر که به علی و ملیکا بیاد!
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به ملیکا و علی بیاد: آیلا، الیا، الینا، الینا،
اسم دختر و پسر ک به منصوره و عزیز بیاد.
پاسخ:
اسم دختر که به منصوره و عزیز بیاد: اسرا،
اسم پسر که به منصوره و عزیز بیاد: علیسا،
سلام اسم دختر که به اسما بیاد
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به اسما بیاد: هلما، سما، هلنا، اسرا، آلما،
سلام اسم دختر که به نسرین و داود بیاد میخواستم؟ ممنون
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به نسرین و داود بیاد: سدنا، دیانا، سایدا، سارینا، سوین،
سلام اسم دختر که به هما و هومن بیاد اگه با (ه ) شروع بشه بهتره
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به هما و هومن بیاد: هنا، هانا، حنا، هانیتا، هانیا،
اسم دختر و پسر که به فاطمه بیاد
پاسخ:
اسم دختر که به فاطمه بیاد: فریما، افرا، زهرا، تارا، تیارا، نازنین زهرا،
اسم پسر که به فاطمه بیاد: طاها، مهدی، فرهان،
سلام اسم دختر که به مرتضی و مریم بخوره
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به مریم و مرتضی بیاد: مانیا، مایا، مایسا، مرسانا،
اسم دختر که به نیلوفر بیاد
پاسخ:
اسم دختر که به نیلوفر بیاد: نیلا، نیلیا، افرا، نیلسا،
سلام، اسم دختر که به محسن و شیوا بیاد؟ ممنون
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به شیوا و محسن بیاد: شاینا، شینا،
اسم دختر و پسر که به سلمان و صالحه بیاد.لطفا راهنمایی کنید
پاسخ:
اسم دختر که به صالحه و سلمان بیاد: سانیا، ساینا، سانای، سلنا، سلینا،
اسم پسر که به صالحه و سلمان بیاد: سانیار، سامیار، علیسا،
اسم دخترانه که به امید بیاد
پاسخ:
اسم دختر که به امید بیاد: مهشید، مهرشید،
سلام.اسم دختر میخوام که به آرش بیاد لطفا راهنمایی کنید
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به آرش بیاد:  آنیسا، آرشیدا، آرشین، آریسا، آروشا، آرشینا،
۱۹ بهمن ۹۵ ، ۱۹:۴۳ محسن سادات
سلام اسمی میخوام که به محسن ومژگان بخوره دختر و پسر ممنونم
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به مژگان و محسن بیاد: موژان،
اسم پسر که به مژگان و محسن بیاد: ماهان،
اسم دختر که به احسان و سارا بیاد
پاسخ:
اسم دختر که به سارا و احسان بیاد: سلوان، آیسان،
سلام  اسم دختر که با امید و مهرناز بیاد؟
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به مهرناز و امید بیاد: مهدا، مهدیا، مهدیه،
اسم دختر ک به فاطمه و علیرضا بیاد. لدفا جدید باشه
پاسخ:
اسم دختر که به فاطمه و علیرضا بیاد: تیارا، افرا، تارا،
سلام دوستان عزیزم. اسمی پسری که به بهزاد و رعنا بیاد چیه به نظرتون میخوام اسم پسرمو شما انتخاب بکنین. ممنونم از لطفتون
پاسخ:
سلام، اسم پسر که به رعنا و بهزاد بیاد: باراد، باربد، رایبد،
سلام، اسم دختر که به زهرا بیاد از نظر شکلی و از نظر  معنی مذهبی و به حضرت علی و فاطمه بیاد.
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به زهرا بیاد: اسرا، سدنا، محیا، مهدیا،
سلام و با تشکر از صفحه فوق العاده تون اسم دختر و پسر زیبا و مذهبی که به مهسا و احسان بیاد چی پیشنهاد میدید؟
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به مهسا و احسان بیاد: آیسان، سلوان، 
اسم پسر که به مهسا و احسان بیاد: آرسان، ارسلان،
سلام.لطفا اسم هایی که به رقیه و محسن بخوره رو بزارید
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به رقیه و محسن بیاد: راشین،
سلام.خسته نباشید.اسمی که به مهسا ونیما بخوره
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به مهسا و نیما بیاد: محیا، مهرسا، مهتا، آیسا، پانیسا، آنیسا،
سلام خسته نباشید اسمی که به نیوشا و حمید بخوره
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به نیوشا و حمید بیاد: مهدا، مهدیا، هانا، هانیا،
اسم آتریا در ثبت احوال موجود است 
پاسخ:
خیر.
سلام و خسته نباشید، اسم دختر ک ب صادق و آیما بیاد باتشکر
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به آیما و صادق بیاد: آیدا، آیدان، آیسا، سایدا، اسما،
اسم دختر بجز هلنا که به هلیا بیاد
پاسخ:
اسم دختر که به هلیا بیاد: محیا، مهدیا، سانیا، آندیا، آنیا، کاملیا،
سلام میشه اسم دختر که به مهدیه و وحید بیاد بگین ممنون
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به مهدیه و وحید بیاد: وندا، مهدا، مهدیا،
سلام ببخشید میشه اسم هایی که به النا و آرین میخوره رو بگید
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به النا و آرین بیاد: الین، آرایانا، آدرینا، آتنا،
اسم دختر که به سعید، میلاد و زهرا بیاد:
پاسخ:
اسم دختر که به زهرا، میلاد و سعید بیاد: سما، سدنا، سایدا،
سلام اسم دختر ک ب عسل بیادوقشنگ باشه.مرسی
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به عسل بیاد: آیسل، غزل، آیسا،
اسم دوقلو پسر و دختری که به احسان و فاطمه بیاد
پاسخ:
سلام، اسم دوقلوی دختر و پسر که به فاطمه و احسان بیاد: تارا و صدرا، ترلان و آیهان،
سلام، اسم دختر یا پسر که ب اسم آرزو بیاد
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به آرزو بیاد: آریسا، آرشیدا، آروشا، آرامیس،
اسم پسر که به آرزو بیاد: آرتین، آریو، آراد، آروین، آریا،
سلام یه اسم که به عذرا و سعید بیاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به عذرا و سعید بیاد: اسرا، سایدا، سدنا، سانیا، ساینا،
سلام مرسی از وبسایت خوبتون. نام دخترانه و پسرانه که به محسن و شقایق بیاد
پاسخ:
اسم دختر که به شقایق و محسن بیاد: شاینا، پرشانا،
اسم پسر که به شقایق و محسن بیاد: شایان، شروین،
اسمی که به مریم بیاد.
پاسخ:
اسم دختر که به سارگل بیاد: نازگل، ساینا، سانیا، سارینا، سارا،
یه اسم که به آرمیتا بیاد
پاسخ:
اسم دختر که به آرمیتا بیاد: مهتا، آیتا، آیاتای، روزیتا، آرنیکا،
سلام اسم دختر میخوام که به پریسا و محمدبیاد ، ممنون میشم ایرانی و یا ترکی باشه
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به پریسا و محمد بیاد: پارمیس، حدیث، مهرسا، پارمین، محیا،
سلام.اسم دختر و پسر اصیل ایرانی که به نجمه و اسماعیل بیاد
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به نجمه و اسماعیل بیاد: نیلا، نیلسا، سانیا، ساینا،  هنا، هلنا،
اسم پسر که به نجمه و اسماعیل بیاد: سورنا، یاسین،
اسم دختر که به مارال وعابدین بیاد
پاسخ:
اسم دختر که به مارال و عابدین بیاد: مانیا، غزال، عسل،
۱۴ دی ۹۵ ، ۱۰:۰۰ محبوبه سکندری
سلام وخسته نباشید، اسمی دختر و پسر که به اسم حمید و محبوبه بیاد و خیلی شبیه به این اسم ها باشه میخوام. سپاس.
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به محبوبه و حمید بیاد: مهدیا، مهدا،
اسم پسر که به محبوبه و حمید بیاد: مهراد، مهبد،
اسمی که به سحر و یونس بیاد لطفا
پاسخ:
اسم دختر که به سحر و یونس بیاد: سانیا، ساینا، یسنا، سونیا،
۱۳ دی ۹۵ ، ۰۲:۳۶ کمال برزین
سلام اسم خوب دخترانه میخوام که به اسم عرفان بیاد ممنون ازتون
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به عرفان بیاد: شادان، سلوان، روژان، نوژان، آیسان، ترلان، موژان،
سلام اسم دخترانه عربی که به شایگان برادرش بیاد لطف بفرمایید
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به شایگان بیاد: شادان، سلوان، روژان، نوژان، آیسان، ترلان، موژان،
سلام، یه اسم دختر ترکی که به محمودرضا بیاد می خواستم.ممنون
پاسخ:
سلام،
اسم ترکی دختر که به محمودرضا بیاد: دنیز،
سلام اسم دختر و پسری که به احسان و ژیلا بیاد؟
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به ژیلا و احسان بیاد: روژان، ترلان،
اسم پسر که به ژیلا و احسان بیاد: المان، ارسلان،
سلام اسم دختر که به سعید و الهه بیاد.
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به الهه و سعید بیاد: السا، الیسا، سدنا، هیلدا،
سلام،اسم دخترم یاس هست،یک اسم پسر مذهبی و جدید میخوام؟ 
پاسخ:
سلام،
اسم پسر که به یاس بیاد: یاسین، الیاس، آرسین،
سلام خسته نباشید مطالبتون عاااالیه.... به نظرتون اسم ضحی قشنگ تره یا مهنا؟؟ اگه میشه در مورد ریشه اسم مهنا یه اطلاعاتی بدین که لقب کیه یا مثلا کجا اومده،، هرچی میگردم فقط معنیش میاد
پاسخ:
سلام،
به نظرم مهنا قشنگتره. مهنا با ریشه عربی به معنی درخور، شایسه، گوارا.
کسی هست که اسم دخترشوالیناگذاشته باشه  میخاستم بپرسم راضی هست یانه دخترش اسمشودوس داره؟لطفاپاسخ بدین کمکم کنین ممنون
سلام اسم دختری که به اسم فواد بخوره
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به فواد بیاد: مهرزاد، شهرزاد، فاطیما،

سلام اسمی که به مفید و فریده بیاد.مرسی

پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به مفید و فریده بیاد: فرنیا،
سلام لطفا اسم دختر که به اسم لیلا و فراز بیاد پیشنهاد بدین
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به لیلا و فراز بیاد: رزا، مریلا،
باسلام، اسمی های زیادی که به مینا و حسین  بیاد با معنی مرسی
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به مبینا و حسین بیاد: محیا، ساینا، سها، هانا، ثنا،
سلام، اسم دختر و پسر که به مونا و سعید بیاد. ممنون از راهنماییتون
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به مونا و سعید بیاد: سدنا، ساینا،
اسم پسر که به مونا و سعید بیاد: سورنا، پارسینا،
اسمی دختر که به مانی بیاد  و معنی اسم خوب باشه مرسی
پاسخ:
اسم دختر که به مانی بیاد: مانلی، مایسا، مانیا، مارال،
۱۶ آذر ۹۵ ، ۱۲:۲۳ مریم پورمطوری

با سلام اسم دختر که به یوسف بیاد و بامعنی باشه؟ دیگه اینکه نام سوفیا با معنی و مناسب میباشد؟ ممنون.

پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به یوسف بیاد: یسنا، یلدا،
سوفیا اسم قشنگیه. این اسم با ریشه یونانی و به معنی خرد است. در جوامع غربی بسیار محبوب بوده و محبوب ترین اسم در امریکا در سال ۲۰۱۲ و جزو ۵ اسم پر طرفدار در استرلیا در سال ۲۰۱۳ می‌باشد.
سلام اسم دختر میخواستم که به کوثربیادممنون میشم ‌.
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به کوثر بیاد: کیارا، کیانا، کیمیا، کارین، اسرا،
اسم که به فرهاد و فاطمه بخوره
پاسخ:
اسم دختر که به فاطمه و فرهاد بیاد: افرا، فریما،
سلام، لطفا اسمی بگید که به محمد طاها و سعید بیاد
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به محمدطاها و سعید بیاد: مهسان، سدنا، ستیا، تیدا،
۰۷ آذر ۹۵ ، ۲۲:۳۸ سید زهرا معصومی
سلام ببخشید...اسمی که به روح الله و زهرا بخوره...پسر و دختر
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به زهرا و روح الله بیاد: اسرا، روینا، رها، افرا، روشا،
اسم پسر که به زهرا و روح الله بیاد: صدرا، آرمیا، عرشیا،

سلام، اسم دختر که به آرین بیاد؟
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به آرین بیاد: آرنیکا، آروشا، آریانا، آیلین، آرینا،
سلام اسم دختر و پسر که به اسم زهرا و اسماعیل بیاد. سپاس از پاسخگوییتان.
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به زهرا و اسماعیل بیاد: اسرا، پادمیرا، تیارا،
اسم پسر که به زهرا و اسماعیل بیاد: صدرا، ایلیا، عرشیا، سامیار،
سلام اسم دختر (بین المللی باشه بهتره)که به فامیلی نصیری پور یا پوریا بیاد فامیلی مهم تره. مرسی
پاسخ:
سلام،
هر اسمی میتونه به فامیلی نصیری پور بیاد. لطفا این صفحه را مشاهده نمائید؛
سلام لطفا اسم دختر که به مصطفی و مریم بخوره راهنمایی می کنید .متشکرم
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به مریم و مصطفی بیاد: افرا، مهتا، مرسانا، مریلا،
اسم دخترونه و پسرونه که به باران بیاد رو مى خواستم
پاسخ:
اسم دختر که به باران بیاد: آیدان، روژان، نوژان، آیسان، ترلان، موژان، سلوان، بارلی،
اسم پسر که به باران بیاد: آرشان، ماهان، شایان، ارسلان، هومان، المان، آرسان، فرزان، پویان، آیهان، عرفان، نویان، آریان، باربد،
۰۱ آذر ۹۵ ، ۰۱:۴۳ حسین قربانی
 سلام.اسمی دخترونه که به حسین ومیترا بیاد.ممنونوازسایت خوبتون
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به میترا و حسین بیاد: مهنا، مهتا، محیا، ساینا،
اسم دختر که به زهرا و سهیل بیاد
پاسخ:
اسم دختر که به زهرا و سهیل بیاد: سها، سلیا، سایا،
سلام اسمی که به محمد و سحر بیاد چی هست؟؟هم دختر هم پسر خواهشا سریع تر جواب بدید 
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به سحر و محمد بیاد: مهرسا، مهسان، حدیث،
اسم پسر که به سحر و محمد بیاد: سامیار، مهدیار،
سلام میخواستم بدونم بین اسم هلن و آندیا و عسل کدوم زیباتر و بامعنی تره.متشکرم
پاسخ:
سلام،
به نظرم آندیا قشنگتره. معنی قشنگی هم داره. (فرشته کوچک؛ دختر پاک). 
سلام، اسم دختر و پسر ک به زهرا و محمدرضا بیاد؟
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به زهرا و محمدرضا بیاد: رزا، کیارا، پادمیرا، اسرا، افرا،
اسم پسر که به زهرا و محمدرضا بیاد: صدرا، اهورا، امیرکسری، امیرطاها،
سلام، اسم دختر که به نسیم و محمدرضا بیاد.
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به نسیم و محمدرضا بیاد: نرسا، نیسا، نفس، نورا،
سلام و خسته نباشید، اسم دخترانه که به محمدطاها بیاد. ممنون میشم.
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به محمدطاها بیاد: نازنین زهرا، رها، سها، تارا، تیارا، افرا، محیا، مهدا، مهدیا، کیارا،
سلام و خسته نباشید، اسم دختر و پسر که به لیلا و رضا بییاد ، ممنون.
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به لیلا و رضا بیاد: هیلا، آیلا، ستیلا، لیانا،
اسم پسر که به لیلا و رضا بیاد: آتیلا، آرمیا،

سلام، اسم پسر و دختر که به حمزه بیاد. ممنون

پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به حمزه بیاد: محیا، مهلا،
اسم پسر که به حمزه بیاد: هامون، هیراد، مهراد،
سلام، یه اسم دختر که به سایه و مهدی بیاد لطفا
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به سایه و مهدی بیاد: مهرسا، سها، هدیه،
خسته نباشید ،
معنی رزا گفتین اسم لاتین گل رزه ، آیا مورد تایید ثبت احواله ؟
پاسخ:
ممنون.
رزا مورد تائید ثبت احوال است.

سلام، اسم دختر و پسر که به مائده و امیر بیاد؟

پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به مائده و امیر بیاد: محیا، مهرسا، مانیا، مایا،
اسم پسر که به مائده و امیر بیاد: مهیار، ماهور، مانیار، ماهان،
نام چند اسم دختر بگید که به مهدی بیاد
پاسخ:
اسم دختر که به مهدی بیاد: محیا، مهدیا، مهرا، مهدیه، مهدیس، مهدیا، مهرانا، مهشید،
سلام اسم دختر وپسر که به معصوم وحمید بیاد لطفا
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به معصوم و حمید بیاد: مهدیس، حدیث، مهرسا، مایسا،
اسم پسر که به معصوم و حمید بیاد: ماهور، هیرسا، مهراد،
سلام ایا اسم سوفیا در ثبت احوال تایید میشه
پاسخ:
سلام،
بله، اسم دخترانه سوفیا مورد تائید ثبت احوال است.
سلام میشه معنی  اسم نیلسا رو بگید و آیا ثبت احوال این اسمو قبول میکنه؟
پاسخ:
سلام،
نیلسا به معنی شبیه و مانند نیل. مورد تائید ثبت احوال نیز است.
سلام، غیر از اسم مهیاس که به امیر عباس بیاد. اسم دخترانه دیگه لطفا پیشنهاد بدین.
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به امیرعباس بیاد: آیناز، فرناز، نیاز، طناز،
اسم دختر که به عاطفه بیاد ، اسم پسر که به صادق بیاد. مرسی تشکر 
پاسخ:
اسم دختر که به عاطفه بیاد: آترین، فاطمه، افرا،
اسم پسر که به صادق بیاد: سانیار، سامیار، صدرا،
سلام لطفا چند اسم دختر بگین که به امیرسام بیاد؟
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به امیرسام بیاد: مایسا، مهرسا،
اسمی دختری که مسلم  وسمیه بیاد
پاسخ:
اسم دختر که به سمیه و مسلم بیاد: ثمین، مایسا، مهرسا، ملیسا،
سلام ببخشید ی اسم دختر میخوام ک به نرگس و علیرضا بیاد
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به نرگس و علیرضا بیاد: نیکا، نرسا، سنا،
اسم دختر به نیلوفر و مسعود بیاد
پاسخ:
اسم دختر که به نیلوفر و مسعود بیاد: نسا، ملیسا، سدنا، آیسان، سانیا، ساینا،
سلام خیلی پیشنهاداتونو دوست داشتم میشه اسم دختر و پسر بگید که به شیدا و جواد بیاد.ممنون میشم
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به شیدا و جواد بیاد: آیدا، آرشیدا، پارمیدا، سایدا، هیلدا، شهرزاد،
اسم پسر که به شیدا و جواد بیاد: شهراد، مهرشاد، ایلیاد،
سلام اسم ما الهام و حسین اسم دخار و پسر می خواستیم به ما بیاد 
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به الهام و حسین بیاد: الیسا، الین،
اسم پسر که به الهام و حسین بیاد: حسام، المان،
سلام
اسم دختری که به رضا و شیما بیاد؟
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به شیما و رضا بیاد: شایلی، آرشیدا، شهرزاد، رزا،
اسم دخترانه میخوام که به کمیل بیاد 
پاسخ:
اسم دختر که به کمیل بیاد: آنیل، سویل، راحیل،
اسم دختر که به سحر و احسان بیاد؟
پاسخ:
اسم دختر که به سحر و احسان بیاد: سلوان، آیسان، مهرسا، سانای،
الینا.پریناز.رزا.الناز.الناکدوم بترتیب قشنگتره؟

پاسخ:
رزا، الینا، النا، پریناز، الناز،
الینا.پریناز.رزا.الناز.الناکدوم قشنگتره؟
پاسخ:
رزا قشنگتره.
اسم دختر که به مهران وبهاره بیاد؟
برای دخترخودم می خوام اگه میشه کمک کنیدقربونتون برم
پاسخ:
اسم دختر که به بهاره و مهران بیاد: باران، مهراوه، روژان، ترلان،
سلام 
اسم های دختر که به ریحانه و ستایش بیاد.
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به ریحانه بیاد: ریما، یگانه، پروانه،
اسم دختر که به ستایش بیاد: ستیا، شایلی، شایلین،
سلام 
اسم دختر که به محمدوفاطمه بیاد
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به فاطمه و محمد بیاد: فریما،
سلام.اسم دختر که به مریم و هادی بیاد
فامیلیشم نوری
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به مریم و هادی بیاد: مهرسا، مهدا، هدیه، هانیه،
سلام. اسم دختر که به فائقه و جعفر بیاد. 
ممنون از راهنماییتون
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به فائقه و جعفر بیاد: افرا، فرینا، فاطیما،
سلام بنظرتون اسمهای رها آیلین آرمینا آوا. تینا نیوشا کدوم قشنگتره ممنون میشم کمک کنید
پاسخ:
سلام،
به نظرم آیلین قشنگتره.
سلام  میخواستم ببینم رونیکا قشنگتره یا آرنیکا مرسی

پاسخ:
سلام،
آرنیکا قشنگتره.
ایا نام پناه را میتوان برای دختر به کار برد 
پاسخ:
بله، پناه مورد تائید ثبت احوال است.
اسم دختروپسرکه به معصومه وعابدبیاد
پاسخ:
اسم دختر که به معصومه و عابد بیاد: آزاده،
اسم پسر که به معصومه و عابد بیاد: مهبد، مهیاد،
سلام اسم دختر آنتیارا رو ثبت احوال میزاره یا خیر؟
پاسخ:
سلام،
خیر. مورد تائید نیست.
سلام
اسم دختر و پسر که به نگار بیاد☺
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به نگار بیاد: نیکا، نیلا، نیلیا، نفس، آیلار، پینار، بهار،
با سلام
اسم دختر که بین المللی باشه و به علی و زهرا بیاد 
ممنون از سایتتون
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به زهرا و علی بیاد: الیسا،
اسم دختر که به معصومه ومیثم بیاد.
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به معصومه و میثم بیاد: میسا،
سلام اسم دختر که به اسم امین و سارا بیاد
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به سارا و امین بیاد: ساینا،
سلام اسم دخترونه که به متینا و افشین بیاد
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به متینا و افشین بیاد: پرشانا،
سلام اسم دختر که به تینا بیاد به همراه معنی .ممنون
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به تینا بیاد: ویانا، سارینا، الیانا، السانا، الینا، هلنا، آرتینا، ماندانا، آتنا، پرشانا، سیلوانا، آدرینا، سلنا، یسنا، آوینا، لیانا، مونا، دیانا، ثنا، بارانا،
غیر سدنا دیگ اسمی که به سارا و سارینا بیاد 
یا اسمی که معنیش خوب باشه و جدیدم باشه
پاسخ:
اسم دختر که به سارا و سارینا بیاد: سدنا، سونیا، سلین، سان آی، سلنا، سونیا، سایدا، ساینا، سایا،
سلام یه اسم دخترونه  که به سارا و سارینا بیاد ؟  
اسم سدنا قشنگه یا آوینا
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به سارا و سارینا بیاد: سدنا، سونیا، سلین، سان آی، سلنا، سونیا، سایدا، ساینا، سایا،

سدنا قشنگتره.
باسلام ممنون ازشما،اسم دختروپسری میخام که به مصطفی بیاد ،ممنون
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به مصطفی بیاد: افرا، کاملیا، محیا، مهتا، مهدیا، اسرا، زهرا،
اسم پسر که به مصطفی بیاد: کسری، اهورا، ایلیا، بردیا،
اسم دختر که به بهنوش و فرزاد بیاد و ترجیحا فارسی باشه
پاسخ:
اسم دختر که به بهنوش و فرزاد بیاد: بهسا، بهار،
سلام 
معنی ساینا چیه؟
پاسخ:
سلام،
ساینا به معتی ساکت و بی‌صدا، سایه‌ای که مشخص و قابل رؤیت باشد، نام خاندانی از موبدان زرتشتی.
سلام میخاستم نظرتونودرمورداسم آسمان برادخترم بدونم؟
پاسخ:
سلام،
آسمان اسم قشنگیه.
اسم دختر خارجی میخوام
پاسخ:
اسم های خارجی دختر
 سلام . به نظرتون اسم دختر کدومش بهتره : هانا _ نورا _ روشنا 
اسم پسر : هیراد _ نویان _ پندار 
ممنون میشم نظرتون را بدونم 
پاسخ:
سلام،
هانا و هیراد قشنگترن.
اسمی که اولش ن باشه و به نفس بیاد

پاسخ:
اسم دختر که به نفس بیاد: نیلسا، نوژا،
اسم دختر که به هادی و حدیثه بیاد
پاسخ:
اسم دختر که به حدیثه و هادی بیاد: مهدیس، هدیه، مهدا،
سلام
خسته نباشید
اسم دختر میخوام که به امیرعلی بیاد
ممنون از لطف شما
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به امیرعلی بیاد: الین، الینا، السا، الیسا،
سلام وقتتون بخیر،خیلی سایت خوب و مفیدی دارید.
یه لطف میکنید منو تو انتخاب اسم برای دختر و پسرم راهنمایی کنید؟
اسم خودم آرزو و اسم شوهرم سید مجتبی هستش،تو انتخاب اسم به مشکل خوردیم چون همه اسمی رو نمیشه با سید و سادات صدا زد،خیلی به کمک احتیاج داریم!ممنون
پاسخ:
سلام،
اسم دختر با سادات: فاطمه سادات، زهرا سادات، مهنیا سادات، الینا سادات، مهرسا سادات،
اسم دختر با سیدمهدی، طاها، صدرا، امیرمهدی، محمدکسری،
سلام میشه چنذتا اسم که اخرش  الف باشه بگید که به زهرا هم بخوره

پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به زهرا بیاد: کیارا، آترا، اسرا، افرا، تیارا، پادمیرا،
باسلام میخواستم یه اسم زیبا که جدید باشه و برای رمان میخوام یه اسم ساده وزیبا اسم همسرش آریا است 
پاسخ:
سلام،
آیسان، آیدان، رزا، هلیا، هانیتا،
سلام 
اسم دختر که به حسین بیاد می خواستم 
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به حسین بیاد: هلیا، حلما، هانیتا، هلنا، هلن،
اسم دخترکه به فرشته بیاد لطفا
اسم پسر که به اکبربیاد لطفاراهنمایی کنین
پاسخ:
اسم دختر که به فرشته بیاد: افرا، فریما،
اسم پسر که به اکبر بیاد: اکتای، امیر،
سلام اسم دختر که به علیرضا و یا مریم جور باشه
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به مریم بیاد: مرسانا، مایسا، ماهور، مانیا، مایا،
اسم دختر که به علیرضا بیاد: رزا، الیسا، السا،
لطفا اسم دختر که به نفس بیاد
پاسخ:
اسم دختر که به نفس بیاد: نیلسا، نوژا، نوژان، نورا،
سلام. اسم دختر ک به کورش بیاد. مچکرم
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به کوروش بیاد: آینوش، مهرنوش، کوثر،
سلام اسم دختر که به ماهان بیاد 
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به ماهان بیاد: آیدان، سلوان، روژان، نوژان، آیسان، ترلان، موژان، شادان،
سلام میشه اسم دخترونه و پسرانه که به بهناز یا آدرین بیا د رو بگید؟ 
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به بهناز بیاد: فرناز، آیناز، طناز، الناز، نیاز، ساناز، پریناز،
اسم پسر که به بهناز بیاد: آیهان، آیکان، آیین، آراز، آیاز، تایماز،
اسم دختر که به آدرین بیاد: سوین، روژین، یاسمین، الین، آیلین، سلین، شایلین،
اسم پسر که به آدرین بیاد: سامین، آرسین، یاسین، رادین، آروین، آرمین، الوین، آرتین،

اسم دختر که به محمد و عطیه بیاد..ممنون میشم

پاسخ:
اسم دختر که به عطیه و محمد بیاد: هدیه، هانیه، مهدیه،
سلام اسم دختر که به مهدی و فاطمه بیاد.مرسی 
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به فاطمه و مهدی بیاد: مهتا، آیاتای،
سلام اسم دختر و پسر که به سکینه و حسن بیاد؟
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به سکینه و حسن بیاد: کیانا، سنا، سدنا، یاسمین،
اسم پسر که به سکینه و حسن بیاد: سانیار، یاسین،
اسم دختر که به اتریسا بیاد:
پاسخ:
اسم دختر که به آتریسا بیاد: آیسا، الیسا، مهرسا، درسا، آنیسا، السا، مایسا، پانیسا،
سلام معنی اسم رزا چیه
پاسخ:
سلام،
رزا به معنی نام لاتین گل رز.
سلام.
ممنون بابت سایت خوبتون.
اسم دخترونه که به حجت و طاهره بیاد...؟
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به طاهره و حجت بیاد: تارا، رها،
سلام
اسمی که به بهروز و زهرا بیاد
هم دختر هم پسر
ممنون
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به زهرا و بهروز بیاد: رزا، اسرا، هلیا، بهار،
اسم پسر که به زهرا و بهروز بیاد: بهراد، هیرسا،
۱۰ مرداد ۹۵ ، ۲۰:۵۴ محمد فرسایی
با سلام اسم دختری که به هادی و منا بیاد
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به مونا و هادی بیاد: هلنا، آدرینا، دیانا،
سلام 
چند تا اسم دخترانه قشنگ بگید
پاسخ:
سلام،
لطفا به این صفحه مراجعه نمائید؛
سلام.اسمی که به مونا و مهران بیاد رو میشه پیشنهاد بدید.
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به مونا و مهران بیاد: ماندانا، مهنا،
اسم دختر که به مونا بیاد: ویانا، سارینا، الیانا، السانا، النا، هلنا، آرتینا، ماندانا، آتنا، پرشانا، سیلوانا، آدرینا، سلنا، تینا، آوینا، الینا، دیانا، کیانا، لیانا،
اسم دختر که به مهران بیاد: آیدان، سلوان، روژان، نوژان، آیسان، ترلان، موژان، شادان،
سلام و تشکر
 لطفا اسم دختر که به مجید و مائده بیاد بفرسید. ممنون 
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به مائده و مجید بیاد:: مهدا، ماندانا، مایسا،
سلام لطفا اسم دختر که به بهنام و پریسا بیاد بفرسیدممنون میشم.
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به پریسا و بهنام بیاد: مهرسا،
سلام
میشه لطف کنید اسم دخترانه که به پانیسا بخوره رو برام بذارید؟؟؟؟
ممنون میشم
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به پانیسا بیاد: پارمین، پانته آ، پانیا، الیسا، آنیسا، السا، آیسا، ملیسا، مهرسا،
۲۹ تیر ۹۵ ، ۱۳:۱۲ محمد مهدی جعفرپور
ممنون میشم زودتر پاسخ بدبد امشب باید اسم دخترم رو قطعی کنیم یه سوال دیگه ام داشتم نظرتون راجب ترنج و اینکه چه اسمهای پسرانه ای باهاش جور درمیاد خیلیی ممنون
پاسخ:
به نظر من ترنج اسم زیاد جالبی نیست.
۲۹ تیر ۹۵ ، ۱۲:۵۳ محمد مهدی جعفرپور
سلام وقت به خیر درمورد اسم لیا که هم به معنی خسته و هم خجسته عنوان شده راهنمایی دقیق و معتبر می خواستم
پاسخ:
سلام،
لیا به معنی خجسته و مبارک می باشد.
این اسم را معادل نام لعیا که اسمی با ریشه عبری است می دانند. لیا نام همسر حضرت یعقوب (ع) نیز بوده است.
باسلام اسم دختروپسر به زینب وسبحان بیاد
پاسخ:
اسم دختر که به زینب و سبحان بیاد: باران، بارانا، بارلی، نوژان، آیسان، ترلان، موژان، روژان، آیدان، سلوان،
اسم پسر که به زینب و سبحان بیاد:: نویان، آیهان، پویان، فرزان،
با سلام 
اسم دختر یا پسر که به اسم آرزو وسعید بیاد به نظرتون چه اسمهاییه .
ممنون از راهنماییتون 
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به آرزو و سعید بیاد: آرتمیس،
اسم پسر که به آرزو و سعید بیاد: آرسام،
سلام و خسته نباشید
میشه چند تا اسم دختر که آخرش لام باشه بگید تشکر
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که آخرش ل باشه: آیسل، آنیل، کژال، مارال،
۲۰ تیر ۹۵ ، ۱۴:۲۴ Yمیترا غضنفری
 سلام از اسم های آترا ،پروا،مهرا،بهسا،مهر آذین کدوم قشنگتره?
پاسخ:
سلام،
مهرا قشنگتره.
افرا اسم جالبی است
راشا اسم دخترهههههههههههههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ولی تو یه رمانی اسم پسره راشا بود...چرا؟
پاسخ:
راشا هم اسم دخترانه است هم پسرانه.
سلام،
من باردارم ولی هنوز دخترم اسم نداره. لطفا راهنمایی کنید.
پاسخ:
سلام،
لطفا به این صفحه مراجعه نمائید.
خیلی اسم های زیبا بود ولی کم بود

نظراتی که به صورت خصوصی ارسال می شوند، متاسفانه امکان پاسخگویی به آنها وجود ندارد.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر