انتخاب اسم شرکت یا فروشگاه

اسم تجاری شرکت برند نمونه پیشنهادی

شرایط انتخاب اسم برای شرکت:

زمانی که صحبت از موفقیت یک کسب و کار در میان است انتخاب اسم اهمیت بسیاری پیدا می کند. یک اسم صحیح شرکت، می تواند شرکت شما را به اوج ببرد و از طرفی یک نام اشتباه نیز می تواند شرکت را به قعر بکشاند. اسم باید انتقال دهنده تجربه، ارزش، وجه تمایز محصولات و خدمات باشد. برخی از کارشناسان معتقدند که اسامی انتزاعی بهترین اسامی هستند، برخی دیگر اعتقاد دارند که اسامی خبری که به مشتریان می گویند که کسب و کار شما دقیقاً چیست بهترین اسامی هستند حال آنکه برخی دیگر به این باورند که اسامی ابداعی بیشتر در اذهان می مانند در حالی که برخی معتقدند که این اسامی سریعتر به فراموشی سپرده می شوند.

واقعیت این است که تمامی اسم ها می توانند کار آمد باشند چنانچه که با یک استراترژی بازاریابی مناسب پشتیبانی شوند. انتخاب یک نام تجاری خوب یک فرایند پیچیده است . انتخاب اسم شرکت جزء اولین مقرارت ثبت شرکت و در عین حال یکی از مهمترین مراحل تاسیس ثبت شرکت است. بسیاری از افراد قبل از ثبت شرکت خود برای رسیدن به نام شرکت مطلوب، انرژی و زمان زیادی صرف می کنند اما گروهی دیگر به هر دلیل اسم شرکت را بدون در نظر گرفتن همه جوانب و با عجله انتخاب می کنند و به همین دلیل هم معمولا بعد از مدتی تصمیم به تغییر اسم شرکت می گیرند.

راهنمای انتخاب اسم برای شرکت

تعیین نام شرکت:

برای انتخاب نام شرکت حداقل سه بخش باید در نظر گرفته شود اسم شرکت بهتر است با موضوع فعالیت شرکت همخوانی داشته باشد اسم برای ثبت شرکت باید معنی و ریشه داشته باشد در تعیین اسم شرکت باید نهایت دقت شود تا مورد تایید کارشناس واقع شود برای انتخاب نمونه اسم برای شرکت خود با کارشناسان موسسه حقوقی بین الملل تماس بگیریدو انتخاب نمونه اسم برای شرکت در شعب موسسه حقوقی بین الملل در استان البرز و استان تهران و شهرهای کرج و تهران به روش کاملا کارشناسی شده انتخاب میگردد.

در صورت نیاز به انتخاب نمونه اسم برای شرکت و تعیین نام شرکت و همچنین مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت های واحد ثبتی کرج و تهران با کارشناسان موسسه حقوقی بین الملل در ارتباط باشید. برای تعیین نام شرکت باید در ابتدا نام شرکت را انتخاب نموده و پس از تنظیم کلیه اوراق ثبت شرکت، ثبت سامانه ای شرکت در اداره ثبت شرکتها را انجام دهیم. پس از ثبت نام شرکت در سامانه ثبت شرکتها، کارشناسان تعیین نام شرکت در اداره، نام های پیشنهادی شرکت را بررسی نموده و در صورت نداشتن تشابه نام شرکت را مشخص می نمایند.

روش تعیین نام شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری:

روش ثبت تعیین نام شرکت و مؤسسات غیر تجاری که در نظر است در تهران و یا در ادارات ثبت شهرستانها به ثبت برسد که فقط در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی انجام می شود اقدامهای این مرحله بشرح ز یر است:

تعیین انتخاب نام شرکت و مؤسسات غیر تجاری که قبلاً سابقه ای نداشته مؤسسین قصد تاسیس آن را دارند. تعیین نام شرکتها و مؤسسات غیر تجاری که قبلاً سابقه ثبت داشته حال قصد تعویض نام آن را دارند. تعیین نام شرکتها و مؤسسات غیر تجاری خارجی که در کشورهای خارجی سابقه ثبت داشته و شعباتی از آنها در ایران تاسیس می شود.

در اقدام اول کسانیکه قصد تاسیس شرکتها و مؤسسات غیر تجاری را در تهران دارند، پس از تکمیل شرکتنامه و اظهار نامه که از قسمت فروش اوراق بهادار تهیه می شود و اساسنامه که بوسیله متقاضیان تکمیل می گردد و سایر مدارک لازم در شرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص و در مورد مؤسسات فرم مخصوص مؤسسه و پروانه تاسیس مؤسسه که قبلاً بوسیله شهربانی جمهوری اسلامی ایران بطور محرمانه به اداره ثبت شرکتها ارسال شده و در قسمت تعیین نام نگهداری می شود،

پس از بررسی و اینکه دستور تعیین نام در بالای اوراق داده شده و اطمینان کامل از هویت متقاضی اقدام و کوشش در جهت انتخاب یک اسم از سری اسامی پیشنهادی که بطور جداگانه و به ترتیب اولویت بوسیله متقاضی ارائه شده صورت می گیرد ، با مراجعه به دفاتر موجود بطوریکه اولاً با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت نماید،

ثالثاً با مراجعه به دفاتر موجود و کثرت نام شرکتهای ثبت شده موجود سعی می شود که همواره نام انتخابی تشابه اسمی با نام شرکتهای ثبت شده را پیدا نکند پس از حصول اطمینان از اینکه نام انتخابی یک اسم مطلوب می باشد در دفتر مربوطه با توجه به نوع شرکت و تاریخ ماه و سال وارد می شود.

علاوه بر این در بالای اوراق ارائه شده نیز نام شرکت را با توجه به نوع آن نوشته و امضاء می شود که باید مورد تایید و موافقت مدیر کل و یا معاون و یا رئیس اداره مربوطه واقع شود که در بالای اوراق نظر خود را اعلام می دارد. چون در قسمت تعیین نام کنترل اسامی کلیه شرکتها و موسسات غیر تجاری که در ایران به ثبت می رسند مورد بررسی است.

اشخاصی که در شهرستانها قصد تاسیس شرکت را دارند، بایستی حتماً برای تعیین نام شرکت خود از مرکز کسب تکلیف نمایند. اینکار بوسیله نامه یا تلگرافی از ادارات ثبت استعلام می شود و یا متقاضی خود مستقیماً با درخواست کتبی مراجعه نموده و تقاضای نام می نماید. کلیه این نامه ها پس از اینکه وارد دفتر اندیکاتور اداره شود در قسمت نام مورد بررسی قرار می گیرد و از اسامی انتخابی نام مطلوب انتخاب و بوسیله نامه برای شهرستان مربوطه صادر می شود.برای هر نام مدت دو ماه اعتبار در نظر گرفته شده است سپس اسم شرکت و نام شهرستان و شماره دفتر اداره و تاریخ روز در دفاتر وارد می شود.

ب- در اقدام نوع دوم نسبت به تغییر نام شرکتها بایستی صورتجلسه تغییر نام را که شرکاء موافقت خود را بوسیله آن تغییر نام شرکت را نموده اند را تسلیم نمایند. پس از بررسی نام جدید انتخاب و در صورتجلسه ارائه شده منعکس می شود و در دفاتر تعیین نام نیز وارد می شود و برای اقدام و صدور آگهی نزد مسئول مربوطه فرستاده می شود.

ج- در اقدام نوع سوم نسبت به شرکتهای با تابعیت خارجی بنحو شرکتهای با تابعیت ایرانی عمل می شود و در دفتر مخصوص شرکتهای خارجی منعکس می شود.

د- پرونده کلیه شرکتهای تازه تاسیس که آنها صادر شده و در قسمت بایگانی وارد دفاتر کل شده اند در مرحله نهائی به قسمت تعیین نام آورده می شوند در این قسمت در مقابل هر نام شرکت در دفاتر موجود که شماره ثبت و تاریخ روز و ماه تاسیس شرکت که بصورت خالی مانده بود تکمیل می شود و در پرونده در قسمت و در ردیف خود ضبط می شود.

ه- در مورد اسامی شرکتهائی که برای شهرستانها بوسیله نامه صادر شده و مدت دو ماه اعتبار در نظر گرفته شده مسئولین ادارات ثبت بوسیله نامه یا تلگراف ثبت شرکت جدید را با قید تاریخ و شماره ثبت به مرکز اعلام و کلیه این نامه ها در قسمت تعیین نام جمع آوری شده و در مقابل نام هر شرکت تاریخ ثبت و شماره ثبت که به شهرستانها داده شده در دفاتر مربوطه وارد می شود و اسامی انتخاب شده هر سه ماه یکبار جهت ثبت در دفاتر سال آینده به ماشینهای کامپیوتری داده می شود. و- در مورد تاسیس شرکتهای تعاونی در مرحله نهائی اینگونه پرونده ها به قسمت تعیین نام فرستاده می شود که در این قسمت نام شرکت تعاونی و شماره ثبت و تاریخ ثبت آنها در دفاتر مربوطه وارد و به قسمت بایگانی شدن فرستاده می شود.

ر- دیگر اقداماتی که در قسمت تعیین نام صورت می گیرد با توجه به کثرت شرکتهای ثبت شده در ایران تعیین شماره ثبت شرکتها می باشد.

  1. نامه هایی که از دادگاه و سازمانها و دیگر نهادها و ارگانهای دولتی و شرکتها که فقط نام شرکت در آن مشخص است به اداره ثبت شرکتها فرستاده شده برای استخراج پرونده و دادن اطلاعات مورد نظر در قسمت تعیین نام با توجه به نام شرکت و شماره ثبت آنها از دفاتر موجود استخراج و در روی نامه های ارسالی نوشته و کلیه نامه ها به بایگانی فرستاده می شوند.
  2. اکثر مراجعین که فقط نام شرکت را می دانند به قسمت تعیین نام مراجعه نموده و با توجه به اسم شرکت شماره ثبت آنها از دفاتر موجود استخراج و به آنها داده می شود. بطور کلی در قسمت تعیین نام های ارسالی از وزارتخانه ها و دادگاهها و سازمانها و ادارات و شرکتها همگی بطور جداگانه تفکیک شده و مورد بررسی و اقدام قرار می گیرد. ص- در مورد اعتراض شرکتها به اسامی متشابه که بعلت عدم مشاهده در دفاتر و یا به نظر مدعی یا مدعیان به اسم اعلام شده در این قسمت اعتراض آنها مورد بررسی و اقدام قرار می گیرد و حتی در مواقع ضروری با مراجعه به دادگاهها، ذینفع را در این مرحله یاری میدهد.

لیست اسامی برای نام شرکت ها همراه با معنی آنها:

فرداد (شکوه و زیبایی)

باتاب (مشاور)

باتس (تورنج)

باتیس (نام قلعه)

بادیز (پاییز)

باربد (پرده دار)

باردان (خورجین)

باتر (پهلوان)

باتیر (نام کوه)

بادامه (پیله ی ابریشم)

باروج (بخشی از مرند)

باراز (دهی در بیرجند)

بارکاو (موزون و هماهنگ)

پردیس (بهشت)

آراد (فرشته)

آداک (جزیره)

کارمانیا (نام قدیم کرمان)

تتیس رب النوع دریا و دختر(یونانی)

توکان (طوفان)

پارسوماش ذات پارسا(نام مسجد سلیمان)

رهام مسافر،رها شده

فاطر آفریننده

مبین آشکار

آپادانا نام کاخی در پرسپولیس

دکاموند روستایی در لرستان

لیماک روستایی در رامسر

روژان (روزها)

مهام (مهم،بزرگ)

ویرا (هوشمند)

لوتوس (گل نیلوفر آبی)

آرتا (راست و درست)

آماتیس رنگین بنفش

آیریا همان آریا،نژاد

ایتوک مژده

آروند باشکوه

ایرسا آسمانگون

تاو توانایی و قدرت

رواق در و آستانه

وارنا شمال کوه البرز(اوستای)

آویژه پاک

آکام سرزمین های بلند

فیدار صنعت

ساتیار نام دهی از توابع جوانمرد

اسپرلوس خانه شاهان

آرسس پادشاه ایرانی(پسراردشیر)

آرون صفت نیک

آشام نوشیدنی

آذرخش درخشش

لیما نام دهی از رودسر

لیدان نام دهی در نهاوند

اوکسین نام قدیم خوزستان

آریو نام سردار ایرانی

ساتراپ والی(یونانی)

ساترا نام سردار سکائی

آرمیتا آرامش یافته

آبتین انسان نیکوکار(اوستای)

آدلی نامدار

سورین توانا

رایکا محبوب (گیلگی)

اورنگ تخت پادشاهی

کارینا از ممالک قوم پارت

آرتین عاقل،زیرک

نارون نام درخت

وستا اوستا(کتاب مقدس)

آکو قله کوه(کردی)

رامان نام وزیرساسانی

راشا راه عبور

نارو پرنده خوش آواز

ونداد خواهش،امید،آرزو

ساتیا نام باستانی

کارو نوید دهنده(ارمنی)

کاراکو نام یکی از سرداران ماد

کامک آرزو و خواهش کوچک

راسا هموار و صاف(کردی)

رامش فراغت و آسودگی

روناک روشن(کردی)

ویدا آموزنده و تعلیم دهنده

زینو زنده و پابرجا(کردی)

سانا سهل و آسان

سورن نام خانواده زرتشتی

کیان شاهان

ساینا خاندانی از موبدان زرتشتی

سوبا فردا

بارمان محترم و لایق

باروس دهی در نیشابور

بادیم محلی در خرم آباد

بارنگ ملون و رنگ دار

سیوان روستایی از توابع خوی

پارتاک نام پیشین اصفهان

اسپادانا از سپاه آمده

ویونا دهی از توابع نطنز

آروین تجربه

رادین جوانمرد

سگال اندیشه

آراک نام اراک

افرند زینت و زیور

آساک نام قدیم قوچان

آژند سنگین،با ادب

ویستا مانند ویس(معشوقه ی رامین)

فرتاک فردا،آینده

هیراد دارای چهره ی شاد

تکین شاهزاده(ترکی)

آیسان گوشه عالم(هندی)

صدرا ارباب(ترکی)

ایساتیس نام قدیم یزد

رسام رسم کننده،نقاش

هیواد امید،آرزو

پرهام فرشته خوبی

آراز قهرمان(ترکی)

ویژن هدف

پرگاس قدرتمند

درنیکا مروارید درخشان

رونیکا روی زیبا

آمیتیس نام گل های زرد

برساد اولین باران بهاری

آران نام دهی در کاشان

آژیراک بانگ،فریاد

آدرین نام یکی از بزرگان روم

آخیز قالب خشت

لیلام نام محلی در لرستان

تاواریژ نام قدیم تبریز

آرتاویل نام قدیم اردبیل

ساتر پوشش

ساران دهی در دماوند

فرناد نام گل

آبادیس نام پزشک هخامنش

آداس مفید،سودمند

کارن نام سردار اشکانی

سپنتا قابل ستایش

مهراد بخشنده

سارین نام روستایی در رفسنجان

آرتان نام برادر داریوش

آرکا مایه اطمینان(ترکی)

لاوین منطقه ی مرزی در غربا ایران

آرمین شخص همیشه پیروز

سوما نهر آب (مازندرانی)

سیروان عربی ساربان

نادین پویا

راشین توشه(کردی)

ورنا برنا،جوان

منبع: بیثبت

شرایط انتخاب اسم

هنگامی که صحبت از موفقیت یک کسب و کار کوچک در میان است در واقع انتخاب اسم اهمیت بسیاری پیدا می کند. یک نام صحیح شرکت، می تواند شرکت شما را به اوج ببرد و از طرفی یک نام اشتباه نیز می تواند شرکت را به قعر بکشاند. اسم باید انتقال دهنده تجربه، ارزش، وجه تمایز محصولات و خدمات باشد. برخی از کارشناسان معتقدند که اسامی انتزاعی بهترین اسامی هستند، برخی دیگر اعتقاد دارند که اسامی خبری که به مشتریان می گویند که کسب و کار شما دقیقاً چیست بهترین اسامی هستند حال آنکه برخی دیگر به این باورند که اسامی ابداعی بیشتر در اذهان می مانند در حالی که برخی معتقدند که این اسامی سریعتر به فراموشی سپرده می شوند.

ما واقعیت این است که تمامی اسامی می توانند کار آمد باشند چنانچه که با یک استراترژی بازاریابی مناسب پشتیبانی شوند. انتخاب یک نام تجاری خوب یک فرایند پیچیده است . انتخاب اسم شرکت جزء اولین مقرارت ثبت شرکت و در عین حال یکی از مهمترین مراحل تاسیس ثبت شرکت است. بسیاری از افراد قبل از ثبت شرکت خود برای رسیدن به نام شرکتمطلوب، انرژی و زمان زیادی صرف می کنند اما گروهی دیگر به هر دلیل اسم شرکت را بدون در نظر گرفتن همه جوانب و با عجله انتخاب می کنند و به همین دلیل هم معمولا بعد از مدتی تصمیم به تغییر اسم شرکت می گیرند.

تعیین نام شرکت

برای انتخاب اسم شرکت حداقل 3 بخش باید در نظر گرفته شود اسم شرکت بهتر است با موضوع فعالیت شرکت همخوانی داشته باشد اسم برای ثبت شرکت باید معنی و ریشه داشته باشد در تعیین اسم شرکت باید نهایت دقت شود تا مورد تایید کارشناس واقع شود برای انتخاب نمونه اسم برای شرکت خود با کارشناسان موسسه حقوقی بین الملل تماس بگیریدو انتخاب نمونه اسم برای شرکت در شعب موسسه حقوقی بین الملل در استان البرز و استان تهران و شهرهای کرج و تهران به روش کاملا کارشناسی شده انتخاب میگردد.

در صورت نیاز به انتخاب نمونه اسم برای شرکت و تعیین نام شرکت و همچنین مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت های واحد ثبتی کرج و تهران با کارشناسان موسسه حقوقی بین الملل در ارتباط باشید. برای تعیین نام شرکت باید در ابتدا نام شرکت را انتخاب نموده و پس از تنظیم کلیه اوراق ثبت شرکت، ثبت سامانه ای شرکت در اداره ثبت شرکتها را انجام دهیم. پس از ثبت نام شرکت در سامانه ثبت شرکتها، کارشناسان تعیین نام شرکت در اداره، نام های پیشنهادی شرکت را بررسی نموده و در صورت نداشتن تشابه نام شرکت را مشخص می نمایند.

روش تعیین نام شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری

روش ثبت تعیین نام شرکت و مؤسسات غیر تجاری که در نظر است در تهران و یا در ادارات ثبت شهرستانها به ثبت برسد که فقط در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی انجام می شود اقدامهای این مرحله بشرح ز یر است:

تعیین انتخاب نام شرکت و مؤسسات غیر تجاری که قبلاً سابقه ای نداشته مؤسسین قصد تاسیس آن را دارند. تعیین نام شرکتها و مؤسسات غیر تجاری که قبلاً سابقه ثبت داشته حال قصد تعویض نام آن را دارند. تعیین نام شرکتها و مؤسسات غیر تجاری خارجی که در کشورهای خارجی سابقه ثبت داشته و شعباتی از آنها در ایران تاسیس می شود.

در اقدام اول کسانیکه قصد تاسیس شرکتها و مؤسسات غیر تجاری را در تهران دارند، پس از تکمیل شرکتنامه و اظهار نامه که از قسمت فروش اوراق بهادار تهیه می شود و اساسنامه که بوسیله متقاضیان تکمیل می گردد و سایر مدارک لازم در شرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص و در مورد مؤسسات فرم مخصوص مؤسسه و پروانه تاسیس مؤسسه که قبلاً بوسیله شهربانی جمهوری اسلامی ایران بطور محرمانه به اداره ثبت شرکتها ارسال شده و در قسمت تعیین نام نگهداری می شود،

پس از بررسی و اینکه دستور تعیین نام در بالای اوراق داده شده و اطمینان کامل از هویت متقاضی اقدام و کوشش در جهت انتخاب یک اسم از سری اسامی پیشنهادی که بطور جداگانه و به ترتیب اولویت بوسیله متقاضی ارائه شده صورت می گیرد ، با مراجعه به دفاتر موجود بطوریکه اولاً با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت نماید،

ثالثاً با مراجعه به دفاتر موجود و کثرت نام شرکتهای ثبت شده موجود سعی می شود که همواره نام انتخابی تشابه اسمی با نام شرکتهای ثبت شده را پیدا نکند پس از حصول اطمینان از اینکه نام انتخابی یک اسم مطلوب می باشد در دفتر مربوطه با توجه به نوع شرکت و تاریخ ماه و سال وارد می شود.

علاوه بر این در بالای اوراق ارائه شده نیز نام شرکت را با توجه به نوع آن نوشته و امضاء می شود که باید مورد تایید و موافقت مدیر کل و یا معاون و یا رئیس اداره مربوطه واقع شود که در بالای اوراق نظر خود را اعلام می دارد. چون در قسمت تعیین نام کنترل اسامی کلیه شرکتها و موسسات غیر تجاری که در ایران به ثبت می رسند مورد بررسی است.

اشخاصی که در شهرستانها قصد تاسیس شرکت را دارند، بایستی حتماً برای تعیین نام شرکت خود از مرکز کسب تکلیف نمایند. اینکار بوسیله نامه یا تلگرافی از ادارات ثبت استعلام می شود و یا متقاضی خود مستقیماً با درخواست کتبی مراجعه نموده و تقاضای نام می نماید. کلیه این نامه ها پس از اینکه وارد دفتر اندیکاتور اداره شود در قسمت نام مورد بررسی قرار می گیرد و از اسامی انتخابی نام مطلوب انتخاب و بوسیله نامه برای شهرستان مربوطه صادر می شود.برای هر نام مدت دو ماه اعتبار در نظر گرفته شده است سپس اسم شرکت و نام شهرستان و شماره دفتر اداره و تاریخ روز در دفاتر وارد می شود.

ب- در اقدام نوع دوم نسبت به تغییر نام شرکتها بایستی صورتجلسه تغییر نام را که شرکاء موافقت خود را بوسیله آن تغییر نام شرکت را نموده اند را تسلیم نمایند. پس از بررسی نام جدید انتخاب و در صورتجلسه ارائه شده منعکس می شود و در دفاتر تعیین نام نیز وارد می شود و برای اقدام و صدور آگهی نزد مسئول مربوطه فرستاده می شود.

ج- در اقدام نوع سوم نسبت به شرکتهای با تابعیت خارجی بنحو شرکتهای با تابعیت ایرانی عمل می شود و در دفتر مخصوص شرکتهای خارجی منعکس می شود.

د- پرونده کلیه شرکتهای تازه تاسیس که آنها صادر شده و در قسمت بایگانی وارد دفاتر کل شده اند در مرحله نهائی به قسمت تعیین نام آورده می شوند در این قسمت در مقابل هر نام شرکت در دفاتر موجود که شماره ثبت و تاریخ روز و ماه تاسیس شرکت که بصورت خالی مانده بود تکمیل می شود و در پرونده در قسمت و در ردیف خود ضبط می شود.

ه- در مورد اسامی شرکتهائی که برای شهرستانها بوسیله نامه صادر شده و مدت دو ماه اعتبار در نظر گرفته شده مسئولین ادارات ثبت بوسیله نامه یا تلگراف ثبت شرکت جدید را با قید تاریخ و شماره ثبت به مرکز اعلام و کلیه این نامه ها در قسمت تعیین نام جمع آوری شده و در مقابل نام هر شرکت تاریخ ثبت و شماره ثبت که به شهرستانها داده شده در دفاتر مربوطه وارد می شود و اسامی انتخاب شده هر سه ماه یکبار جهت ثبت در دفاتر سال آینده به ماشینهای کامپیوتری داده می شود. و- در مورد تاسیس شرکتهای تعاونی در مرحله نهائی اینگونه پرونده ها به قسمت تعیین نام فرستاده می شود که در این قسمت نام شرکت تعاونی و شماره ثبت و تاریخ ثبت آنها در دفاتر مربوطه وارد و به قسمت بایگانی شدن فرستاده می شود.

ر- دیگر اقداماتی که در قسمت تعیین نام صورت می گیرد با توجه به کثرت شرکتهای ثبت شده در ایران تعیین شماره ثبت شرکتها می باشد.

1- نامه هایی که از دادگاه و سازمانها و دیگر نهادها و ارگانهای دولتی و شرکتها که فقط نام شرکت در آن مشخص است به اداره ثبت شرکتها فرستاده شده برای استخراج پرونده و دادن اطلاعات مورد نظر در قسمت تعیین نام با توجه به نام شرکت و شماره ثبت آنها از دفاتر موجود استخراج و در روی نامه های ارسالی نوشته و کلیه نامه ها به بایگانی فرستاده می شوند.

2- اکثر مراجعین که فقط نام شرکت را می دانند به قسمت تعیین نام مراجعه نموده و با توجه به اسم شرکت شماره ثبت آنها از دفاتر موجود استخراج و به آنها داده می شود. بطور کلی در قسمت تعیین نام های ارسالی از وزارتخانه ها و دادگاهها و سازمانها و ادارات و شرکتها همگی بطور جداگانه تفکیک شده و مورد بررسی و اقدام قرار می گیرد. ص- در مورد اعتراض شرکتها به اسامی متشابه که بعلت عدم مشاهده در دفاتر و یا به نظر مدعی یا مدعیان به اسم اعلام شده در این قسمت اعتراض آنها مورد بررسی و اقدام قرار می گیرد و حتی در مواقع ضروری با مراجعه به دادگاهها، ذینفع را در این مرحله یاری میدهد.