انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر- اسم دوقلو ها - نام های اصیل فارسی ، ترکی و آذری ، کردی، لری، گیلکی و مازنی، بلوچی، عبری، عربی

انتخاب اسم های جدید ترکی پسرانه به ترتیب حروف الفبا

آباقا

نام فرزند هلاکوخان مغول ، دومین ایلخان مغول

آبرلی

آبر(فارسی، آبرو) + لی (ترکی) دارای آبرو، آبرومند

آتا

پدر، پدربزرگ

آتاباللی

یادگار مانده از پدر بزرگ ، مرد کوچک اندام

آتابای

آتا(ترکی) + بای ، پدربزرگ، نام یکی از طوایف بزرگ...

آتابیک

پدر بزرگ - مربی کودکان و بالاخص شاهزادگان - اتابک

آتابیگ

لقب احترام برای خطاب کردن پیران، لقب مربیان...

اسم های جدید ترکی استانبولی پسرانه همراه با معنی

آتاش

آداش، همنام

آتاقلیچ

شمشیر پدری

آتاگلدی

آمدن پدر

آتامکین

مانند پدرم

آتان

پرتاب کننده

آتجان

کسی که بدن استوار و اندام محکمی دارد

آتسز

بی اسب، بدون اسب، نام سومین فرمانروای سلسه خوارزمشاهی

آتلی

سواره ، صاحب اسب ، اسب سوار 

آتمش

عدد شصت که از اعداد مقدس است. همچنین پرتاب کردنی

آتمین

(به مجاز) اسب‌سوار. [البته در برخی از گویش‌های زبان ترکی مفهوم اسب سوار را به ذهن متبادر می‌کند.

آتیال

یال اسب - از اسامی مرسوم بین قبایل ترکمان

آتیجی

تیر انداز ماهر

آتیلا

نام پادشاه قبیله هون که امپراطوری روم شرقی را شکست داد.

آچیق

باز ، گشوده - نام پسرانه و دخترانه

آداش

آتاش ، همنام ، هم اسم

آدی گوزل

خوش نام ، معمولا درباره حضرت محمد (ص) بکار برده میشود.

آذراوغلی

پسر آذر بایجان

آذرتاش

آذر (فارسی) + تاش (ترکی) دو تن که اجاق و بخت

آراز

گویش ترکی رودخانه ارس، زلال و سر زنده

آراس

در ترکی همان آراز ، به معنی رود ارس .

آرال

نام دریاچه‌ای در آسیا (ترکستان غربی)

آرخا

آرکا، مایه اطمینان و پیشتگرمی

آرکا

آرخا- مایه اطمینان و پیشتگرمی

آرویج

همیشه سبز- باطراوت - شاداب

آقاجان

آقا( ترکی) + جان(فارسی) عنوان محبت آمیز برای پدر- نام پسرانه با ریشه فارسی,ترکی

آقاگل

آقا (ترکی) + گل(فارسی) نام روستایی در نزدیکی - نام پسرانه با ریشه فارسی,ترکی

آقامیر

آقا( ترکی) + میر( ازعربی)سلطان بزرگ،امیر -نام پسرانه با ریشه عربی,مغولی,ترکی

آلب

(سکون لام و ب) دلیر، پهلوان.

آلب ارسلان

شیر شجاع،کنایه از مرد شجاع و نترس.

آلب تکین

مرد دلیر، نام مؤسس سلسله غزنویان.

آلپ ارسلان

آلب ارسلان، شیر مرد،شیر شجاع،کنایه از مرد شجاع و...

آلپ تکین

آلب تکین،مرد دلیر، نام مؤسس سلسله غزنویان.

آلپای

آلپ به معنی پهلوان و آی نیز نماد زیبایی می باشد.

آلتونتاش

مرکب از آلتون(طلا) + تاش(پسوند شباهت)،زیبار

آلماگل

آلما + گل(gül)؛ تالاب سیب، نام تالابی در ترکمنستان. آلما در ترکی به معنی سیب، گل(gül) نیز در زبان ترکی به معنی تالاب.

آلیشان

شعله ور - نام پسرانه و دخترانه با ریشه ترکی - نام پسرانه و دخترانه.

آماندا

در امان تو، در پناه تو

آنیل

معروف، نامدار، به خاطر آورده شدن - نام پسرانه و دخترانه با ریشه ترکی

آی بک

بت، صنم

آیتاش

همتای ماه،نام شخصی در دوره سامانیان

آیتغمش

زاده ماه

آیتکین

غلام ماه - نام پسرانه و دخترانه با ریشه ترکی

آیتونا

در ترکی به معنای زیبا و درخشان مانند ماه

آیخان

آیخان (آی + خان) پادشاه ماه

آیدین

شفاف و روشن - درخشنده مانند ماه

آیقان

(آی + قان) کسی که خونش مثل ماه شفاف و تمیز است.

آیکان

آیکان = آیقان (آی + قان) کسی که خونش مثل ماه شفاف...

آیهان

آیهان = آیخان (آی + خان) پادشاه ماه

ائلمان

مانند مردم.

اتابک

در ترکی پدربزرگ. مرکب از دو کلمه آتا و بک.

اتبک

در دوره قاجار لقبی که به وزیران داده می شد.

اختای

همانند نیزه - تیز.

ارتگین

همسر دلاور

ارسلان

شیر، نام پسر مسعودغزنوی

ارسمان

نام پهلوانی در کتاب سیرت جلال الدین

ارغان

نام حاجب سلطان محمود غزنوی

ارغش

تاجر یا تجار سیار، از امرای ملکشاه سلجوقی

ارکین

آزاد

اصلان

شیر

اکتای

نام سومین پسر و جانشین چنگیز خان

اکدش

دورگه، معشوق، محبوب

البتگین

نام جد محمود پادشاه غزنوی

الچین

ال (ترکی) + چین(فارسی)، ایلچین ، برگزیده ایل

الدنیز

اقیانوس

الشن

شادی بخش ایل ،مایه شادی طایفه، حاکم ، رهبر ،...

الیاد

ال (ترکی) + یاد (فارسی)،ایلیاد به یاد ایل

امام قلی

امام(عربی) + قلی(ترکی) ، غلام امام ، نام پسر کوچک...

امان

ایمنی، آرامش

امان الله

آن که در پناه و لطف وعنایت خداوند است.

اوکتای

اکتای

ایاز

نام غلام محبوب سلطان محمود غزنوی.

ایبک

ماه بزرگ، یا آن که ماه او را بزرگ ساخته است.
آیتکین،مانند ماه

ایدین

آیدین ،شفاف و روشن ، درخشنده مانند ماه

ایلدرم

ایلدیریم ، تندر ، آذرخش ، رعد وبرق

ایلدیریم

ایلدرم ، تندر ، آذرخش ، رعد وبرق

ایلقار

عهد و پیمان ، عهد بستن

ایلکین

اولین، نسختین ، جلوتر از همه

ایلماز

پایدار ، جاویدان ، ماندگار، کسی که در محدوده زمان.

ایلیار

کمک کننده به ایل ، محافظ خانواده

بابر

ببر، لقب بعضی از پادشاهان ترک

بایتگین

از امرای سلطان مسعود غزنوی

بایرام

عید، جشن،ترکی شده پدرام

ببک

مردمک چشم

بغرا

نام پادشاهی از خوارزم که به بخارا لشکر کشید.

بکتاش

بزرگ ایل و طایفه ، نام یکی از پادشاهان خوارزم

بکیاش

بکتاش

بهادر

دلیر، شجاع

بیرام

بایرام

تایماز

بی نظیر ، بی همتا

ترخان

در دوره مغول آن که خان به او امتیازات ویژه ای.

تکش

نام یکی از پادشاهان سلسله خوارزمشاهیان

تکین

تگین، پهلوان، دلاور

تگین

تکین، پهلوان، دلاور

تورال

جاوید ، همیشه زنده ، پهلوان

توسن

اسب سرکش

توماج

چرمی رنگین و خوش بو

تیمور

نام سردار پادشاه بزرگ مغول و مؤسس سلسله تیموریان

تیمورتاش

نام یکی از طوایف ترک

جانلی

جان(فارسی) + لی(ترکی) جاندار، زنده

چاووش

آن که پیشاپیش زائران حرکت می کند و اشعار مذهبی می خواند.

خاقان

لقب پادشاهان چین و ترک، پادشاه

دایان

سرافرازی - نام پسرانه و دخترانه با ریشه ترکی

دومان

مه، غبار

ساتکین

ساتگین، پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند

ساتگین

پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، شراب

سالداش

صخره

ساوالان

سبلان - نام پسرانه و دخترانه با ریشه ترکی

سبحان قلی

سبحان(عربی) + قلی(ترکی) بنده سبحان، بنده خداوند

سبکتین

نام مؤسس سلسله غزنویان و پدر سلطان محمد غزنوی

سلجوق

نام جد خاندان سلجوقیان

سنجر

نام یکی از پادشاهان سلجوقی

شادتگین

شاد(فارسی) + تگین(ترکی) پهلوان شاد، از امیران.

شانلی

شان(عربی) + لی( ترکی)، پرافتخار، مشهور، شایان - نام پسرانه و دخترانه با ریشه عربی،ترکی.

شاهسون

شاه(فارسی) + سون (ترکی) ، شاه دوست، نام چند طایفه.

شاهقلی

شاه(فارسی) + قلی(ترکی) غلام شاه، نام نقاش معروف

شهرتاش

شهر(فارسی) + تاش(ترکی) همسایه و همشهری

طرخان

از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار چینی در سپاه - نام پسرانه با ریشه ترکی،چینی.

طغاتیمور

نام نبیره جوجی قسار برادر چنگیزخان مغول

طغان

شاهین، نام یکی از پادشاهان ترک

طغرل

پرنده شکاری از خانواده باز

طمغاج

از پادشاهان ترک ماوراءالنهر مهروف به افراسیاب

قراتکین

غلام سیاه، نام یکی از امیران سامانی

قلی

غلام، بنده،به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید.

گوزل

زیبا، پسر حوش چهره، پسر زیبا رو

نویان

امیر سپاه - شاهزاده - لقب سلاطین و بزرگان ترک

یاسان

نام یکی از پیغمبران باستانی ایران.

یاشا

زنده باشی

یاشار

عمرکننده، زندگی کننده

ینال

سردار، رئیس به ویژه سردار ترک نژاد


نوشته شده توسط
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر- اسم دوقلو ها - نام های اصیل فارسی ، ترکی و آذری ، کردی، لری، گیلکی و مازنی، بلوچی، عبری، عربی

  
انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

به نام خدا
انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر،
آرشیو کاملی از اسم دختـر و پسر، فرهنگ نام های ایرانی - راهنمای بهترین نام دختر پسر - اسامی نوزاد مورد تائید ثبت احوال در
esmha.blog.ir

کپی برداری از مطالب "اسم ها" غیرمجاز و شرعا حرام است.

نرم افزار اسم های جدید دختر و پسر

نرم افزار اسم های جدید دختر و پسر

تضمین قبولی در آیین نامه

تبلیغ

آخرین نظرات

آباقا

نام فرزند هلاکوخان مغول ، دومین ایلخان مغول

آبرلی

آبر(فارسی، آبرو) + لی (ترکی) دارای آبرو، آبرومند

آتا

پدر، پدربزرگ

آتاباللی

یادگار مانده از پدر بزرگ ، مرد کوچک اندام

آتابای

آتا(ترکی) + بای ، پدربزرگ، نام یکی از طوایف بزرگ...

آتابیک

پدر بزرگ - مربی کودکان و بالاخص شاهزادگان - اتابک

آتابیگ

لقب احترام برای خطاب کردن پیران، لقب مربیان...

اسم های جدید ترکی استانبولی پسرانه همراه با معنی

آتاش

آداش، همنام

آتاقلیچ

شمشیر پدری

آتاگلدی

آمدن پدر

آتامکین

مانند پدرم

آتان

پرتاب کننده

آتجان

کسی که بدن استوار و اندام محکمی دارد

آتسز

بی اسب، بدون اسب، نام سومین فرمانروای سلسه خوارزمشاهی

آتلی

سواره ، صاحب اسب ، اسب سوار 

آتمش

عدد شصت که از اعداد مقدس است. همچنین پرتاب کردنی

آتمین

(به مجاز) اسب‌سوار. [البته در برخی از گویش‌های زبان ترکی مفهوم اسب سوار را به ذهن متبادر می‌کند.

آتیال

یال اسب - از اسامی مرسوم بین قبایل ترکمان

آتیجی

تیر انداز ماهر

آتیلا

نام پادشاه قبیله هون که امپراطوری روم شرقی را شکست داد.

آچیق

باز ، گشوده - نام پسرانه و دخترانه

آداش

آتاش ، همنام ، هم اسم

آدی گوزل

خوش نام ، معمولا درباره حضرت محمد (ص) بکار برده میشود.

آذراوغلی

پسر آذر بایجان

آذرتاش

آذر (فارسی) + تاش (ترکی) دو تن که اجاق و بخت

آراز

گویش ترکی رودخانه ارس، زلال و سر زنده

آراس

در ترکی همان آراز ، به معنی رود ارس .

آرال

نام دریاچه‌ای در آسیا (ترکستان غربی)

آرخا

آرکا، مایه اطمینان و پیشتگرمی

آرکا

آرخا- مایه اطمینان و پیشتگرمی

آرویج

همیشه سبز- باطراوت - شاداب

آقاجان

آقا( ترکی) + جان(فارسی) عنوان محبت آمیز برای پدر- نام پسرانه با ریشه فارسی,ترکی

آقاگل

آقا (ترکی) + گل(فارسی) نام روستایی در نزدیکی - نام پسرانه با ریشه فارسی,ترکی

آقامیر

آقا( ترکی) + میر( ازعربی)سلطان بزرگ،امیر -نام پسرانه با ریشه عربی,مغولی,ترکی

آلب

(سکون لام و ب) دلیر، پهلوان.

آلب ارسلان

شیر شجاع،کنایه از مرد شجاع و نترس.

آلب تکین

مرد دلیر، نام مؤسس سلسله غزنویان.

آلپ ارسلان

آلب ارسلان، شیر مرد،شیر شجاع،کنایه از مرد شجاع و...

آلپ تکین

آلب تکین،مرد دلیر، نام مؤسس سلسله غزنویان.

آلپای

آلپ به معنی پهلوان و آی نیز نماد زیبایی می باشد.

آلتونتاش

مرکب از آلتون(طلا) + تاش(پسوند شباهت)،زیبار

آلماگل

آلما + گل(gül)؛ تالاب سیب، نام تالابی در ترکمنستان. آلما در ترکی به معنی سیب، گل(gül) نیز در زبان ترکی به معنی تالاب.

آلیشان

شعله ور - نام پسرانه و دخترانه با ریشه ترکی - نام پسرانه و دخترانه.

آماندا

در امان تو، در پناه تو

آنیل

معروف، نامدار، به خاطر آورده شدن - نام پسرانه و دخترانه با ریشه ترکی

آی بک

بت، صنم

آیتاش

همتای ماه،نام شخصی در دوره سامانیان

آیتغمش

زاده ماه

آیتکین

غلام ماه - نام پسرانه و دخترانه با ریشه ترکی

آیتونا

در ترکی به معنای زیبا و درخشان مانند ماه

آیخان

آیخان (آی + خان) پادشاه ماه

آیدین

شفاف و روشن - درخشنده مانند ماه

آیقان

(آی + قان) کسی که خونش مثل ماه شفاف و تمیز است.

آیکان

آیکان = آیقان (آی + قان) کسی که خونش مثل ماه شفاف...

آیهان

آیهان = آیخان (آی + خان) پادشاه ماه

ائلمان

مانند مردم.

اتابک

در ترکی پدربزرگ. مرکب از دو کلمه آتا و بک.

اتبک

در دوره قاجار لقبی که به وزیران داده می شد.

اختای

همانند نیزه - تیز.

ارتگین

همسر دلاور

ارسلان

شیر، نام پسر مسعودغزنوی

ارسمان

نام پهلوانی در کتاب سیرت جلال الدین

ارغان

نام حاجب سلطان محمود غزنوی

ارغش

تاجر یا تجار سیار، از امرای ملکشاه سلجوقی

ارکین

آزاد

اصلان

شیر

اکتای

نام سومین پسر و جانشین چنگیز خان

اکدش

دورگه، معشوق، محبوب

البتگین

نام جد محمود پادشاه غزنوی

الچین

ال (ترکی) + چین(فارسی)، ایلچین ، برگزیده ایل

الدنیز

اقیانوس

الشن

شادی بخش ایل ،مایه شادی طایفه، حاکم ، رهبر ،...

الیاد

ال (ترکی) + یاد (فارسی)،ایلیاد به یاد ایل

امام قلی

امام(عربی) + قلی(ترکی) ، غلام امام ، نام پسر کوچک...

امان

ایمنی، آرامش

امان الله

آن که در پناه و لطف وعنایت خداوند است.

اوکتای

اکتای

ایاز

نام غلام محبوب سلطان محمود غزنوی.

ایبک

ماه بزرگ، یا آن که ماه او را بزرگ ساخته است.
آیتکین،مانند ماه

ایدین

آیدین ،شفاف و روشن ، درخشنده مانند ماه

ایلدرم

ایلدیریم ، تندر ، آذرخش ، رعد وبرق

ایلدیریم

ایلدرم ، تندر ، آذرخش ، رعد وبرق

ایلقار

عهد و پیمان ، عهد بستن

ایلکین

اولین، نسختین ، جلوتر از همه

ایلماز

پایدار ، جاویدان ، ماندگار، کسی که در محدوده زمان.

ایلیار

کمک کننده به ایل ، محافظ خانواده

بابر

ببر، لقب بعضی از پادشاهان ترک

بایتگین

از امرای سلطان مسعود غزنوی

بایرام

عید، جشن،ترکی شده پدرام

ببک

مردمک چشم

بغرا

نام پادشاهی از خوارزم که به بخارا لشکر کشید.

بکتاش

بزرگ ایل و طایفه ، نام یکی از پادشاهان خوارزم

بکیاش

بکتاش

بهادر

دلیر، شجاع

بیرام

بایرام

تایماز

بی نظیر ، بی همتا

ترخان

در دوره مغول آن که خان به او امتیازات ویژه ای.

تکش

نام یکی از پادشاهان سلسله خوارزمشاهیان

تکین

تگین، پهلوان، دلاور

تگین

تکین، پهلوان، دلاور

تورال

جاوید ، همیشه زنده ، پهلوان

توسن

اسب سرکش

توماج

چرمی رنگین و خوش بو

تیمور

نام سردار پادشاه بزرگ مغول و مؤسس سلسله تیموریان

تیمورتاش

نام یکی از طوایف ترک

جانلی

جان(فارسی) + لی(ترکی) جاندار، زنده

چاووش

آن که پیشاپیش زائران حرکت می کند و اشعار مذهبی می خواند.

خاقان

لقب پادشاهان چین و ترک، پادشاه

دایان

سرافرازی - نام پسرانه و دخترانه با ریشه ترکی

دومان

مه، غبار

ساتکین

ساتگین، پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند

ساتگین

پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، شراب

سالداش

صخره

ساوالان

سبلان - نام پسرانه و دخترانه با ریشه ترکی

سبحان قلی

سبحان(عربی) + قلی(ترکی) بنده سبحان، بنده خداوند

سبکتین

نام مؤسس سلسله غزنویان و پدر سلطان محمد غزنوی

سلجوق

نام جد خاندان سلجوقیان

سنجر

نام یکی از پادشاهان سلجوقی

شادتگین

شاد(فارسی) + تگین(ترکی) پهلوان شاد، از امیران.

شانلی

شان(عربی) + لی( ترکی)، پرافتخار، مشهور، شایان - نام پسرانه و دخترانه با ریشه عربی،ترکی.

شاهسون

شاه(فارسی) + سون (ترکی) ، شاه دوست، نام چند طایفه.

شاهقلی

شاه(فارسی) + قلی(ترکی) غلام شاه، نام نقاش معروف

شهرتاش

شهر(فارسی) + تاش(ترکی) همسایه و همشهری

طرخان

از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار چینی در سپاه - نام پسرانه با ریشه ترکی،چینی.

طغاتیمور

نام نبیره جوجی قسار برادر چنگیزخان مغول

طغان

شاهین، نام یکی از پادشاهان ترک

طغرل

پرنده شکاری از خانواده باز

طمغاج

از پادشاهان ترک ماوراءالنهر مهروف به افراسیاب

قراتکین

غلام سیاه، نام یکی از امیران سامانی

قلی

غلام، بنده،به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید.

گوزل

زیبا، پسر حوش چهره، پسر زیبا رو

نویان

امیر سپاه - شاهزاده - لقب سلاطین و بزرگان ترک

یاسان

نام یکی از پیغمبران باستانی ایران.

یاشا

زنده باشی

یاشار

عمرکننده، زندگی کننده

ینال

سردار، رئیس به ویژه سردار ترک نژاد

نظرات  (۶۱)

باسلام ی  چن تا اسم پسر جدید ک ب عالیه بیاد لطف میکنین
پاسخ:
سلام، اسم پسر که به عالیه بیاد: علیسا، علیسان، امیرعلی،
اسامی که به اسم بهنیا بیاد. لطفا راهنمایی کنید
پاسخ:
اسم پسر که به بهنیا بیاد: ایلیا، بردیا، عرشیا، آرمیا، بهراد،
با سلام ی اسم پسر که بهراد بیاد لطفاً
پاسخ:
سلام، اسم پسر که به بهراد بیاد: مهراد، ایلیاد، فرداد، آراد، شهراد،
با سلام خدمت دوستای گلم اسم دخترم هستی هست میخواستم پسرمو ماهور بذارم وللی میگن دخترانست ماهور واقعا دخترانست؟ و اسم پسر که به هستی بیاد و شیک باشه؟
پاسخ:
سلام، ماهور هم برای اسم پسر گذاشته میشه و هم دختر. ولی بیشتر  برای اسم پسر گذاشته میشه.
اسم پسر که به هستی بیاد: هیرسا، هیراد، اهورا، هیربد،
سلام، اسم پسر ک به دنیز بیاد؟
پاسخ:
سلام، اسم پسر که به دنیز بیاد: آراز، دانیال،
اسم پسر که به هادی و نسرین بیاد
پاسخ:
اسم پسر که به نسرین و هادی بیاد: هامون، آدرین،
باسلام، اسم پسر که به آیسو بخوره. فقط ترکی باشه لطفا
پاسخ:
سلام، اسم ترکی پسرانه که به آیسو بیاد: آیهان، آیدین،
باسلام، اسمی که به آرش و مینا بیاد!
پاسخ:
سلام، اسم پسر که به مینا ه آرش بیاد: آرمیا، عرشیا، ماهور،
اسم دختر و پسر که اولش با میم یا ک شروع بشه.
پاسخ:
اسم دختر که با حرف م یا ک بیاد:  موژان، مانیا، مرسانا، مهرسا، مایسا، کیانا، کیارا، کیمیا،
اسم پسر که با حرف م یا ک بیاد:  ماهان، ماهور، مهراد، مهیاد، مهیار، کیابد، کیان، کیاراد،
اسم پسری که به سعید بیاد ؟
پاسخ:
اسم پسر که به سعید بیاد: سورنا، سامیار، سانیار، سبحان،
سلام لطفا اسم پسر که به آیسان بیادو بگین
پاسخ:
سلام، اسم پسر که به آیسان بیاد: آرسان، ارسلان، هومان، ماهان، شایان،
سلام اسم پسرانه که به شهربانو بیاد 
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به شهربانو بیاد: شهراد، شایان،
سلام اسم پسر که به نازنین و یاسمین بیاد
پاسخ:
سلام، اسم پسر که به نازنین و یاسمین بیاد: یاسین، آروین، آرسین، سروین، آدرین، آرتین،
سلام اسم پسر که ریشه ترکی داشته باشه و به روسانا بیاد. ممنون
پاسخ:
آرتین،
سلام اسم پسر که به آیسل بیاد؟فقط ترکی 
پاسخ:
سلام، اسم ترکی پسرانه که به آیسل بیاد: آیهان،
سلام اسم پسر میخام ک تکراری نباشه منظورم زیاد تکرار نشده باشه ممنون
پاسخ:
سلام، لطفا به این صفحه مراجعه نمائید؛ لیست اسم های جدید برای دختر و پسر
سلام اسم پسر که به ستیا بیاد ممنون
پاسخ:
سلام،
اسم پسر که به ستیا بیاد: ایلیا، آرمیا، بردیا، عرشیا،
سلام اسم دختر ترکی که ب مهسا و امین بیاد
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به مهسا و امین بیاد: سلین، سوین، آیسان، سانای،
اسم دختر که به ندا بیاد 
پاسخ:
اسم دختر که به ندا بیاد: آیدا، آرشیدا، لیدا، پارمیدا، مهدا، سلدا، هیلدا، تیدا،
اسم پسر که به نسرین و حسین بیاد
پاسخ:
سلام،
اسم پسر که به نسرین و حسین بیاد: هیرسا، یاسین، سانیار،
سلام.اسم پسر میخوام که به یل ایستر بخوره..یا اینکه چون روز پدر به دنیا میاد یه ربطی به امام علی داشته..
پاسخ:
علیسا، علیسان، امیرعلی،
سلام اسم من و همسرم مهسا و نوید هست به نظرتون اسم پسر چی خوبه؟ترجیحا ترکی باشه
پاسخ:
سلام،
اسم پسر که به مهسا و نوید بیاد: المان، مهیاد،
اسم پسر ک به سوگل بیاد !؟
پاسخ:
اسم پسر که به سوگل بیاد: سورنا، سوشا،
سلام اسم پسر ک م مریم و منصور بیاد میخوام
پاسخ:
سلام،
اسم پسر که به مریم و منصور بیاد: سامیار، سانیار، ماهور، ماهان،
سلام اسم پسر که به وحید و سولماز بیاد بگین ممنون میشم 
پاسخ:
سلام،
اسم پسر که به سولماز و وحید بیاد: هیراد، هیرسا،
سلام. تلفظ دقیق اسم آدرینا چیه؟ Adrina   ya   Adorina
پاسخ:
سلام،
تلفظ آدرینا به صورت adrina صحیح است.
سلام، اسم پسر که به ریحانه و رزا بیاد. مرسی از لطفتون
پاسخ:
سلام،
اسم پسر که به ریحانه و رزا بیاد: آرشا، آرسین، آرتا، رایان، رادوین،
سلام، اسم پسرانه ترکی که به پارلا بیاد.اسم دخترانه هم که با پارلا هم آواباشه معرفی کنین ممنون
پاسخ:
سلام،
اسم پسر که به پارلا بیاد: آتیلا، ایلیا،
اسم پسر که به یاغمور بیاد 
پاسخ:
اسم پسر که به یاغمور بیاد: یاشار،
سلام آلما گل نوشتین آما سیب و گل معادل فارسی گل اشتباه هستش
در ترکی آلما به معنی سیب و گل به معنی تالاب هستش و در منطقه ترکمن صحرا نامی به این نام در تالاب وجود داره
پاسخ:
سلام،
بسیار ممنون از توجه شما.
معنی اسم با توضیحات شما اصلاح شد.
اسم پسر که به آیتک بیاد لطفا پاسخ بدید
پاسخ:
اسم پسر که به آیتک بیاد: آیهان، آیکان، آیین،
با سلام 
اسم پسرانه ترکی که به الیسا بیاد بگید لطفا
متشکرم
پاسخ:
سلام،
اسم ترکی پسرانه که به الیسا بیاد: الوین، الشن، المان، ائلوار،
سلام  یه اسم  دختر که  به رضا بیاد میخوام 
ممنون 
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به رضا بیاد: نازنین زهرا، السا، الیسا، آیسا، رزا،
بنظرتون چه اسم پسری به آتنا میاد که ترجیحا هم با میم شروع بشه؟؟؟
پاسخ:
اسم پسر که به آتنا بیاد: محمدسینا،
اسم پسری که به آیلین بیاد رو بگید لطفا
پاسخ:
اسم پسر که به آیلین بیاد: آیهان، آرمین، آدرین، آرتین، آروین، آرسین، یاسین،
سلام
لطفا اسم پسر که به رامین بیاد
پاسخ:
سلام،
اسم پسر که به رامین بیاد: یاسین، الوین، آرسین، سروین، سامین، سروین،
سلا خسته نباشید
اسم پسر که به ثریا بیاد
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به ثریا بیاد: مایا، لیا، آنیا، سانیا، هلیا، مهدیا، سونیا، ستیا، رایا، کاملیا، مانیا، سانیا، سایا، کیمیا، وانیا،
اسم سر که به اسم سلین بیاد
پاسخ:
اسم پسر که به سلین بیاد: یاسین، الوین، آرسین، سروین، سامین،
اسمی که به آصف بیاد
پاسخ:
اسم پسر که به آصف بیاد: آرسام، آرسان،
اذر با ذ به معنی اتش هست و نامی ایرانی است
اسم پسرانه ای که به اسکندر بیایید .
پاسخ:
اسم پسر که به اسکندر بیاد: پندار، سانیار، سپنتا،
 سلام به دوستان
یه اسم پسر که به اسم دخترم مارال بیاد
پاسخ:
سلام،
اسم پسر که به مارال بیاد: دانیال، تورال،
سلام دوستان ی اسم پسر میخوام ک ب آنیا هم بیاد ممنون
پاسخ:
سلام،
اسم پسر که به آنیا بیاد: ایلیا، عرشیا، بردیا، آرمیا، پویا،
اسم پسر که به نازگل بیاد 
سلام اسم پسر که به اسم دخترم انیسا بیاد ،لطفا نظر بدین،مرسی
پاسخ:
سلام،
اسم پسر که به آنیسا بیاد: پارسا، هیرسا، علیسا، محمدپارسا،
سلام اسم من و شوهرم افسانه و امید هست.اسم پسر میخواستم و یه اسم دختر.بچمون دوقلو هستن.
پاسخ:
سلام،
اسم دوقلوی دختر و پسر که به افسانه و فرید بیاد: افرا و فرید،

سلام
من عاشق اسم عطا هستم
سلام 
اسم پسر ک به ارتین بیاد
پاسخ:
سلام،
اسم پسر که به آرتین بیاد: رادوین، آروین، یاسین، الوین، آوین،
اسمی که به سلما بیاد
پاسخ:
اسم دختر که به سلما بیاد: سما، اسماء، فاطیما، هلما، هیما، حلما،
اسم پسرونه که به آیسان بیاد 
پاسخ:
اسم پسر که به آیسان بیاد: ارسلان، کیان، آرمان، فرزان، آرسان، المان، عرفان، شایان، ماهان، پویان، احسان، آیهان،
سلام.یه اسم پسرونه که به رزا بیاد چی میشه.البته به غیر رادین.ممنون 
پاسخ:
سلام،
اسم پسر که به رزا بیاد: رادوین، رادمان، رضا، محمدرضا، امیررضا،
قبل اینکه بچه دار بشی صد تا اسم به ذهنت میاد اما بعد اینکه بچه میاد دیگه هنگ میکنیم اسمشو چی بزاریم
سلام اسمی که به امید علی و فاطمه و عطیه بخوره بگید خیلی منتظریم  ممنون 
اسم من سحر و اسم همسرم پیمان هستش بنظرتون اسم پسر بچمون رو چی بذاریم کخ به اسم ما بخوره
پاسخ:
سلام،
اسم پسر که به پیمان بیاد: کیان، آرمان، فرزان، ارسلان، آرسان، المان، عرفان، ماهان، شایان، پویان، احسان،
عاشق اسم ایدین هستم 

من و همسرم عاشق اسم ساوالانیم اما هنوز بچه نداریم که این اسمو روش بزاریم

معنی بعضی اسامی غلطه... قراتکین یعنی پهلوان بزرگ... شما نوشتین غلام سیاه... قرا در اصل به معنی بزرگ است.
اذر کلمه ترکیه شما نوشتین فارسی این اشتباهه.. اذر اسم ترکی هست
زیاد جالب نیست ولی بد هم نیست میخواستم اسم پسرمو بذارم آیهان ولی نظرم عوض شد
خخخخخ چ اسمایی آدی گوزل
ممنونم از اسامی انتخابی شما. /آیگل.آیناز/سولماز/سونا/ساناز.آراز/سهند/عیوض/الله وردی/تانری وردی/بایرام/چاپار/توران/ایران/خاتون/بابک/قوچعلی/حسین قلی/رضاقلی.

نظراتی که به صورت خصوصی ارسال می شوند، متاسفانه امکان پاسخگویی به آنها وجود ندارد.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر