اسم پسرانه بردیا

معنی و ریشه اسم بردیا

اسم بردیا با ریشه فارسی. این اسم از ریشه ایرانی کهن بردز به معنی بلند بودن ریشه گرفته است. همچنین به معنی کسی که بدن نیرومندی دارد نیز آمده است.

اسم پسرانه همراه با معنی اصیل ایران راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند ریشه اسامی همراه ریشه فارسی شیک با حرف ب

چه اسمی به محیا میاد؟

چه اسمی به بردیا میاد؟ دختر و پسر

اسم دختر که به بردیا بیاد: آنیا، مهدیا، هلیا، ستیا، سانیا، آندیا، سونیا، سالویا،

اسم پسر که به بردیا بیاد: ایلیا، آریا، ارشیا، آرمیا، باراد، باربد،

__________________________

چه اسمی برای پسرم بزارم؟