اسم زیبای یونانی پسرانه

آدریان

نام پسرانه با ریشه یونانی

آدریانوس ، نام یکی از امپراتوران روم

آدریانوس

نام پسرانه با ریشه یونانی

آدریان، نام یکی از امپراتوران روم

آنیسا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه یونانی,فارسی

مبارز بزرگ - آنیس یونانی به معنای مقاومت و اعتراض + الف تانیث فارسی. در فارسی به معنی همانند عشق، در آذری به معنای مانند خاطره
بقیه در ادامه مطلب

ارسطو

نام پسرانه با ریشه یونانی

ارسطاطالیس، ارسطوطالیس حکیم نامدار یونانی و شاگرد افلاطون، او معلم اسکندر مقدونی بود، به او لقب معلم اول را داده بودند.

ارمیس

نام پسرانه با ریشه یونانی

هرمس

اسکندر

نام پسرانه با ریشه یونانی

یاری کننده مرد، نام پادشاه معروف یونان بنا به روایت شاهنامه فرزند داراب پسر بهمن و ناهید دختر فیلقوس قیصر روم.

افلاطون

نام پسرانه با ریشه یونانی

نام فیلسوف یونانی وپیرو سقراط و مؤسس فلسفه آکادمی

الماس

نام پسرانه و دخترانه با ریشه یونانی

نام سنگی قیمتی

ایساتیس

نام پسرانه و دخترانه با ریشه یونانی

مقدس و فرخنده - نام شهر یزد در متون یونانی

ایلیاد

نام پسرانه با ریشه یونانی

نام منظومه حماسی دوران قدیم اثر هومر شاعر نابینای یونانی و از شاهکارهای ادبیات جهان است که درباره جنگی به همین نام است که بین مردم یونان و تراوا در گرفت.

پارسیس

نام پسرانه با ریشه یونانی

شکل یونانی پارسی، پارسی، ایرانی

پریام

نام پسرانه با ریشه یونانی

در افسانه های قدیم یونان، آخرین پادشاه تروا که شهر وی به دست یونانیان افتاد.

توما

نام پسرانه با ریشه یونانی

تؤام، همراه ، نام یکی از حواریون عیسی(ع)

جالینوس

نام پسرانه با ریشه یونانی

نام پزشکی یونانی

جرجیس

نام پسرانه با ریشه یونانی

نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل

خاروس

نام پسرانه با ریشه یونانی

نام یکی از فرماندهان اسکندر مقدونی

دنیس

نام پسرانه و دخترانه با ریشه یونانی

نام یکی از پادشاهان یونان که افلاطون مدتی در دربار او بود.

ساردین

نام پسرانه و دخترانه با ریشه یونانی,فرانسه

سمارسیس ، سردین ، نوعی ماهی شبیه به شاه ماهی

ساشا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه یونانی

ریشه اصلی نام ساشا یونانی است اما در زبانهای روسی و فرانسه و انگلیسی بکاربرده می‌شود و به معنای مدافع و محافظ مردان است.