نام پسر حرف ژ

             

         

        

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

ژیوار

ژیوار :    (کردی) زندگی.

ژیان

ژیان :    1- خشمناک و غضبناک؛ 2- (به مجاز) بی‌باک و شجاع.

ژیار

ژیار :    (کردی) 1- شهرنشینی، تمدن؛ 2- زندگی شهروندان.

ژوبین

ژوبین : 1- ژوپین، زوبین، نیزه‌ی کوچک که در جنگهای قدیم به سوی دشمن پرتاب می‌کردند؛ 2- (اَعلام) نام پسر پیران. + زوبین.