اسم پسر با حرف ذ

نام پسر با ذ

             

         

        

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

ذوالفقار

ذوالفقار :   (عربی) 1- در لغت به معنی صاحب فقرات، و فقره هر یک از مهره‌های پشت است که ستون فقرات از آن مرکب است؛ 2- (به مجاز) شمشیر؛ 3- در اصل نام شمشیر حضرت علی(ع) که پیامبر اسلام(ص) آن را در جنگ بدر به ...

ذِکری

ذِکری :    (عربی) (جمع ذِکرَیات) یاد، یادگار، یادبود، خاطره.

ذِکرالله

ذِکرالله :    (عربی) یاد خدا، ذکر خدا، یاد کردن از خدا.

ذبیح الله

ذبیح الله :    (عربی) 1- قربانی شده برای خدا، سر بریده برای خدا؛ 2- (اَعلام) لقب حضرت اسماعیل(ع) و به قولی لقب اسحاق نبی که هر دو فرزند ابراهیم خلیل(ع) بودند.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

ذَبیح

ذَبیح :   (عربی) (در قدیم) ذبح شده، مذبوح.

ذاکر

ذاکر :    (عربی) آن‌که خدا را ستایش می‌کند، آن که ذکر خدا می‌گوید؛ یاد کننده‌ی خدا؛ یاد کننده.