نام پسر حرف چ

             

         

        

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

چابک

چابک :  چالاک‎ ‎، زیبا و ظریف ، زیباروی

چاکان

چاکان : نام روستایی در نزدیکی لاهیجان

چالاک

چالاک : دارای سرعت و مهارت در عمل ، چابک ؛ (در قدیم) بلند...

چاووش

چاووش : آن که پیشاپیش زائران حرکت می کند و اشعار مذهبی می...

چاوه

چاوه : عزیز

چراغعلی

چراغعلی : نام پسرانه با ریشه فارسی,عربی، چراغ(فارسی) + علی(عربی) روشنایی ای که از علی می...

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

چکاد

چکاد : نام پسرانه با ریشه فارسی، بالای کوه، قله

چمران

چمران : نام پارسایی در یشتِ سیزدهم (اوستا).

چمرون

چمرون : نام بهدینی در فروردین یشت (اوستا).

چنگش

چنگش : از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه...

چنگیز

چنگیز : نام پسرانه با ریشه مغولی، قوی، محکم ، نام پادشاه معروف مغول

چنور

چنور : نام پسرانه و دخترانه با ریشه فارسی، گیاهی خوشبو

چوبینه

چوبینه : نام پسرانه با ریشه فارسی، لقب بهرام سردار دوره ساسانی

چهرآب

چهرآب : نام پسرانه با ریشه نامشخص، صاف رخسار و گشاده رو.

چهرآذر

چهرآذر : نام پسرانه و دخترانه با ریشه فارسی، دارای چهره ای چون آتش

چهرآزاد

چهرآزاد : نام پسرانه و دخترانه با ریشه فارسی، نام جد اسپهبد بختیار پسر پادشاه فیروز ساسانی

چهربرزین

چهربرزین : نام پسرانه با ریشه فارسی، دارنده نژاد برتر

چهرویه

چهرویه : نام پسرانه با ریشه نامشخص، خوش چهره .

چیا

چیا : نام پسرانه با ریشه کردی، کوهستان، کوه

چیاکو

چیاکو : نام پسرانه با ریشه کردی

چیره

چیره : غالب ، پیروز ، مسلط ، دارای مهارت ، ماهر 

چیلان

چیلان : نام پسرانه با ریشه فارسی ،عناب

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir