نام پسر با ث

             

         

        

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

ثَناءالله

ثَناءالله : (عربی) ثنای خدا.

ثامن

ثامن :(عربی) (در قدیم) هشتم، هشتمین. [این نام به اعتبار ثامن‌الائمه، امام هشتم شیعیان، علی بن موسی‌الرضا(ع) انتخاب می‌شود].

ثامر

ثامر : (عربی) مثمر، میوه دهنده، میوه دار.