اسم پسرانه هیمن

معنی و ریشه اسم هیمن

اسم هیمن با ریشه کردی به معنی آرام، موقر، شکیبا.

اسم پسرانه همراه با معنی اصیل ایران راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند خارجی ریشه اسامی همراه ریشه کردی شیک

چه اسمی برای پسرم بزارم؟