اسم پسرانه لیام

معنی و ریشه اسم لیام

لیام نامی مشترک در سه زبان می باشد که در هر کدام معنی مشخصی دارد. لیام در زبان فارسی به معنی محافظ و حامی است و در زبان آلمانی به معنای اراده و خواستن آمده است؛ و در انگلیسی به معنای جنگجو با اراده ی قوی و محافظ امده است. دارای ریشه ی ایرلندی میباشد, کوتاه شده ی اسم اولیام که نشانه گرفته شده از فرانکیش ویلاهلم میباشد. و همچنین به معنی کلاه ایمنی از اراده نیز امده است ؛ در برخی منابع از لیام به عنوان نام کوتاه و مختصر شدهٔ ویلیام در زبان انگلیسی اشاره شده است. از سال ٢٠٠٠ به بعد در لیست ١٠ اسم برتر جهان جای دارد.

اسم پسرانه همراه با معنی اصیل ایران راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند خارجی ریشه

چه اسمی برای پسرم بزارم؟