از جمله اسامی دختر که برای متولدین ایام عاشورای حسینی می توان پیشنهاد کرد و جزو اسامی رایج در ایران هست؛ زینب، آزاده، سکینه، حسنیه، لیلا، رقیه، فاطمه هستند.

اسامی دخترانه دیگری هم هستند که ممکن است فقط در برخی مناطق ایران و از جمله هموطنان عرب زبان، رواج داشته باشند، از جمله: دلهم، ام کلثوم، ام وهب،

منبع: www.esmdokhtar.persianblog.ir