اسم دخترانه هانا

معنی اسم کردی دخترانه هانا

اسم هانا با ریشه کردی به معنی زنهار، دادخواهی، امید، بینایی، خواهش - پناه، امید، نفس، فریاد.

اسم پسرانه همراه با معنی اصیل ایران راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند خارجی ریشه

چه اسمی برای دخترم بزارم؟