نام های زیبای ایرانی

نام های زیبای ایرانی (گیلکی، ترکی، کردی، لری، فارسی، و ... )

در ادامه مطب

اسم های ترکیه ای استانبولی دختر همراه با معنی

اسم های ترکیه ای استانبولی دختر همراه با معنی

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

 ائل آبا:مادر،خواهربزرگتر

 آباقای:عنوانی برای خطاب به بانوان مسن ومحترم

آپا:بزرگ،خواهربزرگتر

 آچا :خوشایند،مادر،بانوی مسن درخوراحترام

 آچالیا:نام گلی است آچقین گول :گل شکفته شده

آچیق گول :غنچه یا گل شکفته شده آدیگول :آنکه نامش همچو گل است

آدینا :نام کوهی معروف که شهرزنوزازبلاد آذربایجان رادربرگرفته

آرایلی :دختر پاکنام،همچوماه پاک ودرخشان

آرزی :آرزو

آرسیتا :نام منطقه ای ازسرزمین ماننا درغرب همدان فعلی

 آسانا: دختر زیبا

 آسلیم :مفید،دارای خیروفایده آسوده :آرام، راحت، دنج ، آرامش یافته،آسوده گشته

آغان :شهاب آسمانی،شراره آتش،شعله ،زبانه آتش

 آغ بنیز:سفید چهره،دارای صورت روشن

 آغجاقیز:دخترسپید پیکروسپید چهره

آغجاگول :زیباهمچوگل سپیدرنگ،کاملا سفید

 آک ایپک :ابریشم سفید،پارچه ابریشمی سفید رنگ

آک چیچک :گل سپید رنگ

آکچین :معصوم ،پاکدامن،آبرومند

آک ییلدیز:ستاره درخشان،جسم آسمانی سفید رنگ

آلا گؤز:چشم درشت وآبی رنگ،چشمان شیفته کننده درخشان

 آلاله :لاله سرخ آلانور :نوردر خشان،برّاق

آلتینای :ماه طلایی

 آلتینلی :طلایی

آلتینیار :یارطلایی

آل چیچک :گل سرخ رنگ

 آچیق :روشن ،آشکار، سعادت،نیکبختی*

آچیق گون :روزصاف وروشن *

 آرال :جزایرنزدیک به هم،مابین دوجزیره،رود دریایی که دروسط دو خشکی باشد *

 آسا :بسیار،فراوان،بی حد ومرز*

آغجا :سفید رخسار،بسیارروشن روی،مایل به سفیدی *

آک بوداک :شاخه درختی که سپید رنگ است، بوته سفید

آکمان :کاملا سفید بی گناه، پاک ومعصوم،آبرومند

آک یورت :میهن نیک،ایل وسرزمین آباد*

آلتان :طلا،شفق سرخ رنگ *

آلتین :طلا،فلزقیمتی وزردرنگی که ضد زنگ می باشد*

آلقا :پسندیدن،راضی شدن، دعای خیربدرقه کسی ساختن،تعریف وتمجید کردن *

آلقیش :ستودن،مدح گفتن،تعریف وتمجید،تشویق *

 آل کیم :رنگین کمان،قوس قزح *

 آل گول :گل سرخ رنگ

آلگون :آفتاب سرخ

آلنار :انارسرخ آلِو :زبانه آتش،داغ وپرحرارت *

آلیشان : علف آهو

آمراق :عزیز،دوست داشتنی،شیدا،شیفته،پاک وصاف *

آمول :صبو،حلیم،ساکت،آرام،بانزاکت،مٶدب منظم *

 آناشن :مادر شاد ومسرور

 آناک :خاطره،هدیه،حافظه *

آناگول :گل مادر،گلی که همچومادرباشد(منظورازگل همان فرزند است)،دخترزیبا،برتر

 آنایار :دوست ویارمادر

انوو / انو[enoo]: کاهگل (عمومی)

آساره / اساره [asara] : ستاره ( دختر ، عمومی)

آسوو / آسو [asoo]: افق (پسر ، دختر ، عمومی)

آگرین / آگرین [agerin] : آتشین ، کنایه از آدم بسیار کوشاست (دختر ، تخلص ، عمومی)

آواخت / آواخت [avakht]: آرزو ( پسر ، دختر ، عمومی)

اسر / اسر [aser]: اشک ( دختر ، تخلص ، عمومی)

به رزان / برزان [barzan]: بلند قامت ( پسر ، عمومی)

وه ناز / وناز [vanaz]: نازنین ( دختر ، عمومی)

به یان / بیان [ bayan]: بامداد ، سپیده دم ( پسر ، دختر ، تخلص ، عمومی)

پارین / پارین [ parin]: سیل بند ، جدول هایی که در اطراف سیاه چادر برای عبور آب باران حفر می کنند ( تخلص ، شرکت)

په ژاره / پژاره [pazara]: دل آشوبه ، نگرانی ( تخلص)

پرچ /پرچ [perc]: گیسو (عمومی)

په لاره / پلار[palara]: خوشه ( دختر، عمومی)

په ل /پل [pal]: شاخه درخت (دختر، عمومی)

په لا مال/ پلامال [palamal]: جای امن برای زندگی (عمومی)

په ل/ پل [pal]: دامنه کوه ، سنگ بزرگ ( عمومی)

پل /پل [pel]: غلطیدن (عمومی)

پله /پل [pela]: اولین باران پاییزی( عمومی)

چیه مه ل / چیمل [ceamal]: چشم ها ( دختر ، عمومی)

چریکه / چریکه (cerika): صدای رسا (عمومی)

چیا /چیا (cya) : کوه (پسر ، عمومی)

چغا / چغا (cegha): کوه ،تپه (پسر ، عمومی)

خاسروو/خاسرو(xasru): خوب رو (دختر)

خه س / خس [xas]: غلیظ (عمومی)

داقار / داوار[davar]: سیاه چادر (عمومی)

دیار / دیار [ dyar]: پدیدار،آشکار (پسر ، عمومی)

دیاکو / دیاکو [dyako]: نام اولین پادشاه ماد (پسر ،عمومی)

رازیار/ رازیار [razyar]: رازدار(دختر ،عمومی)

روژان / روژان [rozan]: دوران ، روز ها (دختر ،عمومی)

ریوار/ ریوار [rebwar]: رهگذر (پسر ،عمومی)

ریزان / ریزان [rezan]: راه شناس ، دانشمند (دختر ، عمومی)

ریژان / ریژان [rezhan]: باریدن (دختر ،عمومی)

زانا/ زانا [zana]: دانا (پسر ،عمومی)

زاگروس / زاگرس [zagroos]: نام رشته کوهی که اؤ کرىستان ترکیه و عرلق تا کرمان در ایران ادامه دارد (پسر ، عمومی)

ژکیاو/ژ کاو [zekaw]: پژمرده (عمومی)

ژیین/ ژیین [zyen]: زندگی (دختر ، عمومی)

ژییر /ژیر [zeer]: فقیر، سر بزیر(تخلص ، عمومی)

سه رگول / سرگول [sargol]: نوبر ، گلچین ( عمومی) 

سوم / سوم [som]: سرما (عمومی)

شلیره / شلیره [selera]: گل سرخ (دختر ،عمومی)

شه تاو / شتاو [sataw]: رودخانه ی جاری پر آب (پسر ،عمومی)

شه نیا / شنیا [shanya]: فرستاده (عمومی)

شه موم / شموم [samom]: دستنبو (دختر ، عمومی)

کارزان/ کارزان [karzan]: کاردان (پسر،عمومی)

که وه ر/ کور [kavar]: کور کوه که به اشتباه کبیر کوه نام گرفته است (عمومی)

کیه نی/ کینی [kiane]: چشمه (دختر ،عمومی)

که ژه ل/ کژل [kazal]: چشم رنگی ، رنگ چشم آهو (دختر ، عمومی

کوونیلک / کونیلک [konelek]: مشک آب ( عمومی)

گا ووی / گاوی [gavei]: پناه گاه ، پشتیبان (پسر ، عمومی)

گه رین / گرین [garin]: بز شاخ دار، سرسبز ، نام کوهی دربین بروگرد(بروجرد) نهاوند و سلسله ( پسر ،دختر،عمومی)

گژک / گژک [gezek]: مهره ی آبی رنگ (دختر ، عمومی)

گلاره / گلاره [gelara]: چشم ها (دختر ، عمومی)

گول باخی / گل باخی [golbaxi] : گل محمدی (دختر ،عمومی)

گولوم / گلوم [goelom]: تالاب (عمومی)

لاف /لاف [laf] : سیلاب (پسر ، عمومی)

لاره / لاره [lara]: ناز،فخر (دختر ، عمومی)

لاوین / لاوین [lawen]: بن مضارع از مصدر لاوینن که به معنی آواز خواندن همرا با نوازش است(دختر ،عمومی)

ماژین / ماژین [mazin]: نام منطقه ای از کورکوه (عمومی)

مژ / مژ [mez]: زغال مشتعل (عمومی)

نازار / نازار [nazar]: نازنین (دختر ، عمومی)

نی سار/ نسار [nesar]:سایبان (دختر، عمومی)

نیشتمان / نیشتمان [nisteman]: میهن ، سرزمین (دختر ،عمومی)

قی / وی [ve]: درخت بید (عمومی)

ویر/ ویر [wir]: یاد ،خاطره ( عمومی)

وینه / وین [wina]: عکس ، تصویر (عمومی)

هه سار/ هسار[hasar]: حیاط، سد (عمومی)

هه نا / هنا [hana]: دادخواهی ، صدازدن ( دختر ،عمومی)

هه ناسی / هناسی [hanasi]: نفس ، عزیز دل ( پسر ،دختر ،عمومی)

هولیره / هلیره [holira] : نوعی گل ( دختر ، عمومی)

هیرشت / هیرشت [hiresht]: هجوم (عمومی)

تئللی :دختری با گیسوی بلندوزیبا ،دارای زلفهای زیباومُزیِّن

تئل نار:زیبارویی که موهایش درخشان چون آتش است

تئلناز:دختری با گیسوی ناز وقشنگ

 تئل نور :دارای موهای شفاف وبرّاق

 تابراک :سرزنده ،زرنگ وکاری ،قبراق وسرحال *

 تاتلی :بامزه وبانمک

تاچلی:آنکه تاج برسرداشته باشد

 تارو :به حالت ظریف درآورنده ،به هیجان آمدن ،عصبانی گشتن

 تاریم :چادر ،خانه ،مکان ،سر پوشیده

 تالکوک :محل اتصال کوه هابه همدیگر

تان آک :سرخی افق ،عجیب وغریب *

تان آل :نظیرشفق ،مایۀ حیرت ،عجیب *

 تان زَر:طلای غیر عادی وعجیب

تان سو :خارق العاده ،بسیارعجیب

تان گول:گلی که صبح زود بشکفد ،گل صبحگاهی

تان ییلدیز:ستاره ،زهره ،ونوس*

 تایسیز :بی همتا

تَجیم :تجارت ،خرید وفروش *

 تَرگول :گل نوشکفته ،شکوفه تازه

تَرنیسه :دختر جوان وبا طراوت

تَک آی :ماه یگانه ،ماه تک وبی همتا ،زیباروی بی نظیر*

 تَکسین :یکی یکدانه ،یگانه ،بی نظیر

 تَک گول :گل بی نظیر،آنکه در زیبایی بی نظیراست

تَگیر:ارزش ،بهاء ،قیمت *

 َتن آی :همانند وهمسان ماه ،نظیرماه

توپاز :نوعی سنگ الوان وقیمتی *

 توراج :نوعی پرنده از تیرۀ ماکیان شبیه به مرغ باگوشت بسیار لذیذ

تویقو(دویغو):احساس ،عاطفه ،درک*

 توران :نامی بود که ایرانیان باستان به محل زندگی وسرزمین ترکهانسبت دادند ،زیستگاه ترکها *

تورانلی : اهل توران زمین،ترک *

 تورک تَن :از جمعیت وتبار ترکها*

 تورمَن :مرغوب وبا کیفیت ،اعلا*

 تورناز:دخترترک ونازدار

 تولین :آنکه بسیار ظریف دیده می شود، آینه

توماقان :گل نیلوفر

 تونا :نام ترکی رود« دونای» که پس از رود وولگا واقع در اروپا طولانی ترین محسوب می شود*

پارلا :بدرخش!تابناک شو !

 پارلار :نور می افشاند ،می درخشد

 پارلاش :روشنی ،درخشندگی

پارلاک :نورافشان ،بَرّاق وتابناک

پَتَک :کندو

 پَک اؤز :دارای صبرواستقامت

پیرلانتا :برلیان ،الماس تراش خورده ،سنگ ذی قیمتی که در برابرنوربه رنگهای زیبا ومتنوعی گراید

 پینار:چشمه ،چشمۀ جوشان آب اززمین

باخیش :نگاه

بادام گؤز :چشم بادامی

 باریش :صلح،آتش بس،آشتی

 بارینج :شبدرکوهی

باغیش :بخشیدن،هدیه نمودن،عطا

 بالا :اولاد،فرزند،نوزاد

بال سان :شیرین همانندعسل،متعلق به عسل

 باللی: ترکیب شده باعسل،شیرین ولذّت بخش همانندعسل

بایاز :دراصل بیاض است ؛کاملا سفید

بایان :خانم ،بانو

بایراق :تکّه پارچۀ رنگی که بررویش علامت با نشان خاصّ یک دولت ،خلق ،حزب ویا تشکیلات ومؤسسه ای باشد

 بَتی :تصویرکردن ،چهره وصورت،فرم،اندام وپیکر،قدوقامت

 بَتیک :مکتوب،نامه،نوشته های رسمی،سند،دعای مکتوب

بَدیز:زیبا ،خوش قدوقامت،ظریف

بَگَنچ :خوشایند ،پسندیده ومطلوب

بَزَک :نقش ونگار ،آرایش وزینت

بَلگَن :شایسته ،لایق ،سزاوار

 بَلگَین :واضح،بارز وآشکار،روشن

 بَنزَر :شبیه ،نظیر،مانند ،شایسته ،مناسب

 بَن شَن :من خوشبخت هستم ،بختیار ونیک اقبالم ،من شاد ومسرورم

بَن گول :گل ویا شکوفه خالدار

 بَنگین :دائمی ،جاویدان وابدی

 بَن لی:آنکه در چهره ویا پیکرش خال داشته باشد ،دارای خال یا لکه

 بَنیجه :ابدی، جاودان ، بی انتها ،ماندگار وهمیشگی

بولود:ابر ،بخار

بیرجه :واحد ،تک ،یگانه ،یکی

 بیرسَن :آنکه یکی باشد،بی بَدیل،یکّه وتنها

 بیر گول :گل بی مثل ومانند،گل یگانه وَبدیل

 بیلگه :عالم ،انسان مُدرک ،صاحب معلومات ومحفوظات ذهنی عمیق ووسیع

بیلگی :علم ودانش ،سواد ومعلومات ،معرفت وآگاهی

 بیلگین :عالم ،صاحب دانش وفضیلت

أرسن :شبیه به قهرمانان وجوانمردان*

أ رکانا :آزاد،مختارومستقل

 أرگم :نازنین من،محبوب من

أرگول :همانند گل،انسانی نظیرگل*

 أرمغان :هدیه،تحفه أرمَن :لایق حرمت واحترام،خوش یمن ومبارک

 أسمر:گندمگون

أسیم :وزش باد،شدّت باد،

مه أسین :مه صبحگاهی،نسیم سحری،الهام،احساساتی شدن،هوس*

ألیک :جیران،آهو،غزال کوهی

 اوتکو :سر انجام نیک،ظَفَر*

اود آنا :مادرآتش

اود دنیز:دریای آتش

 اودشَن :شاد آتشین وپرحرارت

 اوروز:بخت وطالع ،خوشبخت،ماه،روزه داری،ماه صیام (رمضان )*

اوزای :فضا،عالم لایتناهی *

اوزوک :انگشتر

 اوستون :بهتر، درسطحی برتر*

 اوسلو:صاحب کمال،عاقل،آرام *

اوغور :موفقیّت،نیکی،بخت ،طالع

 اوغورلو :شخص خوش یمن ومبارک وخجسته،مایۀ برکت *

اوکای :بیانگراحساس رضایت وخوشنودی است،احسنت،آفرین،بسیار نیکو

اولجا :غنیمت،بخشش وعطا *

اولجای :بخت،طالع،اقبال *

 اولدوز:ستاره اولکان:بسیاربزرگ،عظیم*

 اولکَر:هفت ستاره خوشه پروین،ثریّا

 اولگون :رنگ آبی،به رنگ آب

اولوس:ملّت،خلق،قوم وطایفه*

 اوماچ :امید،مقصد وهدف،آرزو

اومای :الهه

 اومیده :آرزو،آمال،خواسته

اونای :شریف، نامدار،پرآوازه*

 اونسال :بسیارمشهور*

 اونلو :شهیروپرآوازه،جذّاب وگیرا*

 اویسال :حرف شنو،مطیع *

ایپک :تارهای بسیارظریف ودرخشان ابریشم

ایپک تن :دارای پیکری لطیف وظریف نظیرابریشم

 ایپک نور:برّاق ایزگی :عاقل،باهوش وباذکاوت،عادل ومنصف *

ایزیناز:خوش اثر

 ایستَر :خواستن،طلب نمودن *

 ایستَک :آرزو،خواسته،مراد

 ایشیک :روشنایی،فروغ،تابناکی*

 ایشیل:منوّرشدن،درخشیدن،فروغ،پرتو

ایشیلار :تابنده ،منوّر ،درخشنده *

ایشیلاک :براق وتابناک،دارای درخشش وپرتو*

 ایشین :اشعه ،شعاع نور،پرتو،شفق

ایشین سو :درخشش آب،روشنایی حاصل ازبازتابش نورتوسط آب *

 ایلدَش :متولد شدگان در یک مکان *

 ایلدیر:روشنایی ،برق زدن ،درخشش

 ایلقیم :سراب ایلک آی :ماه نو ،ماه هلال *

 ایلک ایز:اولین نشانه ،نخستین علامت *

ایلکناز:اولین ناز (اولین دختر خانواده )

 ایلگی :مناسب،ارتباط ووابستگی،کنجکاوی

ایلمَن :وابسته به ایل وطایفه*

 اینجی :دُرّ،مروارید،بسیار تابناک

 اٶزآیتان :کاملا شبیه به شفق*

 اٶزآیسان :نظیرماه

 اٶزبال :عسل اصل وحقیقی

اٶزبَن :خال ویژه ومادرزاد

 اٶزبیل :آنکه دارای دانشی خاص است،باسواد وآگاه *

 اٶزپینار:منبع آب منحصربه فرد،آب حیات بخش وزلال چشمه

 اٶزجان :تَنی،عزیزومحبوب*

 اٶزدَش:فاقد تفاوت،کاملا یکسان*

 اٶزدَک :ماده،ماتریال،تنۀ درخت*

 اٶزگو :منحصربه فرد،خاص وویژه*

 اٶزگول :ویژگی،گونه ونوع

اٶزگولَچ :آنکه خنده منحصربه فردی دارد،دارای طرزخنده ای ویژه *

 اٶزگونَش:نظیرخورشید*

 اٶزَل :چیره دست وماهر،ویژه،مخصوص،جداگانه*

 اٶزلَر:حسرت کشنده،دلتنگ *

 اٶزلَم :درذوق وشوق دیدار کسی یا چیزی بودن،حسرت،آرزو*

 اٶزن :توجه واعتنای جدی *

 اٶزیورت :سرزمین مادری،میهن،ایل ووطن وطایفه*

 اٶکه :تیزفهم ،باهوش،متفکروعاقل *

 اٶگه :متفکر،عاقل،وزیر،مشاور

 اٶن ایز:اوّلین اثر،نخستین راه

 اٶوگول :لایق تعریف وتمجید

اٶیوک :هیجان حاصله ازحس عشق ومحبّت،جوش وخروش عشق
 

آنداچ :خاطره،هدیه ،یادگار،ارمغان*

 آنسال :مربوط به قوۀ تفکر،عقلی *

آنلیک :فهمیده،عقل،ذهن *

 آنناک :یادگار،خاطره *

 آنی:خاطره،به یادآوردن *

آی :ماه ،روشن،زیبا،براق،جذاب وگیرا *

آی بن :آفریده شده همانند ماه،جذاب ودرخشان همچون ماه

 آی بنیز:ماه چهره،آنکه سیمایش مثل ماه باشد،زیباروی

 آی پار :درخشنده وفروزان همانند ماه

آیپارا :ماه نو،هلال ماه *

آی پری :زیبامانندماه

 آیتاج :تاجی که همانندماه درخشان وبرّاق باشد،زیبا،ناطق*

آیتار :بشارت دهنده

آیتارشن :قاصدشادی

 آی تن :ماه پیکر،همچون ماه،زیبا،خوش قدوقامت،خوشایند

 آی جامال :ماه رخسار،آنکه صورتی زیباهمچون ماه داشته باشد

 آیجان :پاکدل،دختری که تن وروانش به پاکی ماه باشد

 آی چیچک :گل آفتابگردان

 آیدا :درماه،گیاهی خوشبوکه درکنارآب بصورت خودرومی رویدویا گیاهی بنام« قایتارما» یا «بئش مارماق »که کاربرد طبّی دارد

 آی دار :کاکل،یال

 آیداشن :شادی وسروردر ماه

 آیداگول :گلی که در سطح کره ماه روئیده باشد یااز ماه آورده شده باشد ،گل ماه .زیبا ،خوب روی

 آیدان : آفریده شده ازماه،ایجاد شده ازماه زیبا چهره ای که از ماه آمده باشد ،نیکو چهره همانندماه

آی دینچ :استواروپابرجا چون ماه برّاق،درخشان،انبوه *

آیرال :مستثنی،آنکه استثنا شده باشد *

آی سِئو :دوست داشتنی مثل ماه *

 آیسان :شبیه به ماه،مانند ماه *

آی سَل :سیل نورماه،پرتوماه،زیباودرخشان چون ماه

 آی سَن :همانند ماه هستی،به ماه می مانی

آیسودا :ماه درآب آی سون :ارمغان ماه،هدیه ماه

 آی سونا :سونای ماه،قویی که پرهای سرش سبزرنگ بوده تعلق به ماه داشته باشد ،زیباچهره ای که اختصاص به ماه دارد

 آی سوی :آنکه ازماه باشد،ازنسل ماه،برازنده ونیک خوی*

آی سین :مثل ماه هستی،همانند ماهی،زیبا هستی*

 آیشان :شناخته شده چون ماه،مشهور،نامداروشهیر

 آیشن :مثل ماه صاف ودوست داشتنی آی فَر :سفید مثل ماه ،نورودرخشش ماه،زینت ماه

 آی قاش :دارای ابروانی همچون هلال ماه (در شعر کاربرد بسیاردارد )

آی قیز:دختری که ازماه آمده باشد دخترزیباوخوشایند آی گئن :مرتبط با ماه،دوست بسیارنزدیک وهمدل،همراز*

 آی گول :گل ماه،زیبا همانند ماه

آیلا :هاله اطراف ماه وسایرسیارات،شفق،درخشش

آیلار :ماه ها آیلان : ماه،شبیه به ماه

 آیلین :دایرۀاطراف ماه،هاله

 آیمان :انسانِ ماه،آنکه ازماه باشد،زیبا چون ماه

آیناز :زیباچهره ای که نازوعشوه داشته باشد،مهناز

 آی نور :نورانی مثل ماه ،پرتو ماه،درخشان چون ماه

آی نیسه :بانویا دختری که چون ماه زیباباشد

 ائتکین :تأثیرگذارنده،مؤثرواقع شونده،فعّال،اقدام کننده *

 ائتناز :نازکن

ائل آی :ماه ایل،زیباروی طایفه

 ائلبالی :شیرین وعسل ایل وطایفه

 ائل بَزَر :زینت طایفه،زیباچهرۀ قبیله،انسان نیکوی ولایت

 ائل بزه ر:زینت دهندۀ ایل وطایفه

ائلتاج :تاج ایل ،شخص مورد احترام خلق،زعیم  و رهبرسرزمین*

ائلتاش:هم ایل ،هموطن،هم طایفه

 ائلچین:لایق ایل ،برای مردم وایل

آئل سئوَر :عاشق وشیفتۀ سرزمین

ایل ائلکین :میهمان،سیاحت کننده*

 ائلگین :غریب ،مهاجر،آنکه ازخانه وکاشانه اش مهجورمانده باشد*

 ائل ناز (الناز) :نازنین قوم،زیبا وعشوه گرطایفه

 ائوین:هسته یادانه،تخم،مایه واصل هرچیزجوهروعصاره

 اَبرَن :دنیا،کائنات،سما وفضا *

 ابرو:خطوط موج دارکشیده شده برروی لوحه های آهنی وکاغذ یا پارچه،نقوش طبیعی موجود درسطح سنگ مرمر،خط یا خراش،درزبان فارسی نیزبه معنای ابرو وابرسیاه است

 

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir