انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر- اسم دوقلو ها - نام های اصیل فارسی ، ترکی و آذری ، کردی، لری، گیلکی و مازنی، بلوچی، عبری، عربی

نام های زیبای ایرانی (گیلکی، ترکی، کردی، لری، فارسی، و ... )

نام های زیبای ایرانی

نام های زیبای ایرانی (گیلکی، ترکی، کردی، لری، فارسی، و ... )

در ادامه مطب

اسم های ترکیه ای استانبولی دختر همراه با معنی

اسم های ترکیه ای استانبولی دختر همراه با معنی

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

 ائل آبا:مادر،خواهربزرگتر

 آباقای:عنوانی برای خطاب به بانوان مسن ومحترم

آپا:بزرگ،خواهربزرگتر

 آچا :خوشایند،مادر،بانوی مسن درخوراحترام

 آچالیا:نام گلی است آچقین گول :گل شکفته شده

آچیق گول :غنچه یا گل شکفته شده آدیگول :آنکه نامش همچو گل است

آدینا :نام کوهی معروف که شهرزنوزازبلاد آذربایجان رادربرگرفته

آرایلی :دختر پاکنام،همچوماه پاک ودرخشان

آرزی :آرزو

آرسیتا :نام منطقه ای ازسرزمین ماننا درغرب همدان فعلی

 آسانا: دختر زیبا

 آسلیم :مفید،دارای خیروفایده آسوده :آرام، راحت، دنج ، آرامش یافته،آسوده گشته

آغان :شهاب آسمانی،شراره آتش،شعله ،زبانه آتش

 آغ بنیز:سفید چهره،دارای صورت روشن

 آغجاقیز:دخترسپید پیکروسپید چهره

آغجاگول :زیباهمچوگل سپیدرنگ،کاملا سفید

 آک ایپک :ابریشم سفید،پارچه ابریشمی سفید رنگ

آک چیچک :گل سپید رنگ

آکچین :معصوم ،پاکدامن،آبرومند

آک ییلدیز:ستاره درخشان،جسم آسمانی سفید رنگ

آلا گؤز:چشم درشت وآبی رنگ،چشمان شیفته کننده درخشان

 آلاله :لاله سرخ آلانور :نوردر خشان،برّاق

آلتینای :ماه طلایی

 آلتینلی :طلایی

آلتینیار :یارطلایی

آل چیچک :گل سرخ رنگ

 آچیق :روشن ،آشکار، سعادت،نیکبختی*

آچیق گون :روزصاف وروشن *

 آرال :جزایرنزدیک به هم،مابین دوجزیره،رود دریایی که دروسط دو خشکی باشد *

 آسا :بسیار،فراوان،بی حد ومرز*

آغجا :سفید رخسار،بسیارروشن روی،مایل به سفیدی *

آک بوداک :شاخه درختی که سپید رنگ است، بوته سفید

آکمان :کاملا سفید بی گناه، پاک ومعصوم،آبرومند

آک یورت :میهن نیک،ایل وسرزمین آباد*

آلتان :طلا،شفق سرخ رنگ *

آلتین :طلا،فلزقیمتی وزردرنگی که ضد زنگ می باشد*

آلقا :پسندیدن،راضی شدن، دعای خیربدرقه کسی ساختن،تعریف وتمجید کردن *

آلقیش :ستودن،مدح گفتن،تعریف وتمجید،تشویق *

 آل کیم :رنگین کمان،قوس قزح *

 آل گول :گل سرخ رنگ

آلگون :آفتاب سرخ

آلنار :انارسرخ آلِو :زبانه آتش،داغ وپرحرارت *

آلیشان : علف آهو

آمراق :عزیز،دوست داشتنی،شیدا،شیفته،پاک وصاف *

آمول :صبو،حلیم،ساکت،آرام،بانزاکت،مٶدب منظم *

 آناشن :مادر شاد ومسرور

 آناک :خاطره،هدیه،حافظه *

آناگول :گل مادر،گلی که همچومادرباشد(منظورازگل همان فرزند است)،دخترزیبا،برتر

 آنایار :دوست ویارمادر

انوو / انو[enoo]: کاهگل (عمومی)

آساره / اساره [asara] : ستاره ( دختر ، عمومی)

آسوو / آسو [asoo]: افق (پسر ، دختر ، عمومی)

آگرین / آگرین [agerin] : آتشین ، کنایه از آدم بسیار کوشاست (دختر ، تخلص ، عمومی)

آواخت / آواخت [avakht]: آرزو ( پسر ، دختر ، عمومی)

اسر / اسر [aser]: اشک ( دختر ، تخلص ، عمومی)

به رزان / برزان [barzan]: بلند قامت ( پسر ، عمومی)

وه ناز / وناز [vanaz]: نازنین ( دختر ، عمومی)

به یان / بیان [ bayan]: بامداد ، سپیده دم ( پسر ، دختر ، تخلص ، عمومی)

پارین / پارین [ parin]: سیل بند ، جدول هایی که در اطراف سیاه چادر برای عبور آب باران حفر می کنند ( تخلص ، شرکت)

په ژاره / پژاره [pazara]: دل آشوبه ، نگرانی ( تخلص)

پرچ /پرچ [perc]: گیسو (عمومی)

په لاره / پلار[palara]: خوشه ( دختر، عمومی)

په ل /پل [pal]: شاخه درخت (دختر، عمومی)

په لا مال/ پلامال [palamal]: جای امن برای زندگی (عمومی)

په ل/ پل [pal]: دامنه کوه ، سنگ بزرگ ( عمومی)

پل /پل [pel]: غلطیدن (عمومی)

پله /پل [pela]: اولین باران پاییزی( عمومی)

چیه مه ل / چیمل [ceamal]: چشم ها ( دختر ، عمومی)

چریکه / چریکه (cerika): صدای رسا (عمومی)

چیا /چیا (cya) : کوه (پسر ، عمومی)

چغا / چغا (cegha): کوه ،تپه (پسر ، عمومی)

خاسروو/خاسرو(xasru): خوب رو (دختر)

خه س / خس [xas]: غلیظ (عمومی)

داقار / داوار[davar]: سیاه چادر (عمومی)

دیار / دیار [ dyar]: پدیدار،آشکار (پسر ، عمومی)

دیاکو / دیاکو [dyako]: نام اولین پادشاه ماد (پسر ،عمومی)

رازیار/ رازیار [razyar]: رازدار(دختر ،عمومی)

روژان / روژان [rozan]: دوران ، روز ها (دختر ،عمومی)

ریوار/ ریوار [rebwar]: رهگذر (پسر ،عمومی)

ریزان / ریزان [rezan]: راه شناس ، دانشمند (دختر ، عمومی)

ریژان / ریژان [rezhan]: باریدن (دختر ،عمومی)

زانا/ زانا [zana]: دانا (پسر ،عمومی)

زاگروس / زاگرس [zagroos]: نام رشته کوهی که اؤ کرىستان ترکیه و عرلق تا کرمان در ایران ادامه دارد (پسر ، عمومی)

ژکیاو/ژ کاو [zekaw]: پژمرده (عمومی)

ژیین/ ژیین [zyen]: زندگی (دختر ، عمومی)

ژییر /ژیر [zeer]: فقیر، سر بزیر(تخلص ، عمومی)

سه رگول / سرگول [sargol]: نوبر ، گلچین ( عمومی) 

سوم / سوم [som]: سرما (عمومی)

شلیره / شلیره [selera]: گل سرخ (دختر ،عمومی)

شه تاو / شتاو [sataw]: رودخانه ی جاری پر آب (پسر ،عمومی)

شه نیا / شنیا [shanya]: فرستاده (عمومی)

شه موم / شموم [samom]: دستنبو (دختر ، عمومی)

کارزان/ کارزان [karzan]: کاردان (پسر،عمومی)

که وه ر/ کور [kavar]: کور کوه که به اشتباه کبیر کوه نام گرفته است (عمومی)

کیه نی/ کینی [kiane]: چشمه (دختر ،عمومی)

که ژه ل/ کژل [kazal]: چشم رنگی ، رنگ چشم آهو (دختر ، عمومی

کوونیلک / کونیلک [konelek]: مشک آب ( عمومی)

گا ووی / گاوی [gavei]: پناه گاه ، پشتیبان (پسر ، عمومی)

گه رین / گرین [garin]: بز شاخ دار، سرسبز ، نام کوهی دربین بروگرد(بروجرد) نهاوند و سلسله ( پسر ،دختر،عمومی)

گژک / گژک [gezek]: مهره ی آبی رنگ (دختر ، عمومی)

گلاره / گلاره [gelara]: چشم ها (دختر ، عمومی)

گول باخی / گل باخی [golbaxi] : گل محمدی (دختر ،عمومی)

گولوم / گلوم [goelom]: تالاب (عمومی)

لاف /لاف [laf] : سیلاب (پسر ، عمومی)

لاره / لاره [lara]: ناز،فخر (دختر ، عمومی)

لاوین / لاوین [lawen]: بن مضارع از مصدر لاوینن که به معنی آواز خواندن همرا با نوازش است(دختر ،عمومی)

ماژین / ماژین [mazin]: نام منطقه ای از کورکوه (عمومی)

مژ / مژ [mez]: زغال مشتعل (عمومی)

نازار / نازار [nazar]: نازنین (دختر ، عمومی)

نی سار/ نسار [nesar]:سایبان (دختر، عمومی)

نیشتمان / نیشتمان [nisteman]: میهن ، سرزمین (دختر ،عمومی)

قی / وی [ve]: درخت بید (عمومی)

ویر/ ویر [wir]: یاد ،خاطره ( عمومی)

وینه / وین [wina]: عکس ، تصویر (عمومی)

هه سار/ هسار[hasar]: حیاط، سد (عمومی)

هه نا / هنا [hana]: دادخواهی ، صدازدن ( دختر ،عمومی)

هه ناسی / هناسی [hanasi]: نفس ، عزیز دل ( پسر ،دختر ،عمومی)

هولیره / هلیره [holira] : نوعی گل ( دختر ، عمومی)

هیرشت / هیرشت [hiresht]: هجوم (عمومی)

تئللی :دختری با گیسوی بلندوزیبا ،دارای زلفهای زیباومُزیِّن

تئل نار:زیبارویی که موهایش درخشان چون آتش است

تئلناز:دختری با گیسوی ناز وقشنگ

 تئل نور :دارای موهای شفاف وبرّاق

 تابراک :سرزنده ،زرنگ وکاری ،قبراق وسرحال *

 تاتلی :بامزه وبانمک

تاچلی:آنکه تاج برسرداشته باشد

 تارو :به حالت ظریف درآورنده ،به هیجان آمدن ،عصبانی گشتن

 تاریم :چادر ،خانه ،مکان ،سر پوشیده

 تالکوک :محل اتصال کوه هابه همدیگر

تان آک :سرخی افق ،عجیب وغریب *

تان آل :نظیرشفق ،مایۀ حیرت ،عجیب *

 تان زَر:طلای غیر عادی وعجیب

تان سو :خارق العاده ،بسیارعجیب

تان گول:گلی که صبح زود بشکفد ،گل صبحگاهی

تان ییلدیز:ستاره ،زهره ،ونوس*

 تایسیز :بی همتا

تَجیم :تجارت ،خرید وفروش *

 تَرگول :گل نوشکفته ،شکوفه تازه

تَرنیسه :دختر جوان وبا طراوت

تَک آی :ماه یگانه ،ماه تک وبی همتا ،زیباروی بی نظیر*

 تَکسین :یکی یکدانه ،یگانه ،بی نظیر

 تَک گول :گل بی نظیر،آنکه در زیبایی بی نظیراست

تَگیر:ارزش ،بهاء ،قیمت *

 َتن آی :همانند وهمسان ماه ،نظیرماه

توپاز :نوعی سنگ الوان وقیمتی *

 توراج :نوعی پرنده از تیرۀ ماکیان شبیه به مرغ باگوشت بسیار لذیذ

تویقو(دویغو):احساس ،عاطفه ،درک*

 توران :نامی بود که ایرانیان باستان به محل زندگی وسرزمین ترکهانسبت دادند ،زیستگاه ترکها *

تورانلی : اهل توران زمین،ترک *

 تورک تَن :از جمعیت وتبار ترکها*

 تورمَن :مرغوب وبا کیفیت ،اعلا*

 تورناز:دخترترک ونازدار

 تولین :آنکه بسیار ظریف دیده می شود، آینه

توماقان :گل نیلوفر

 تونا :نام ترکی رود« دونای» که پس از رود وولگا واقع در اروپا طولانی ترین محسوب می شود*

پارلا :بدرخش!تابناک شو !

 پارلار :نور می افشاند ،می درخشد

 پارلاش :روشنی ،درخشندگی

پارلاک :نورافشان ،بَرّاق وتابناک

پَتَک :کندو

 پَک اؤز :دارای صبرواستقامت

پیرلانتا :برلیان ،الماس تراش خورده ،سنگ ذی قیمتی که در برابرنوربه رنگهای زیبا ومتنوعی گراید

 پینار:چشمه ،چشمۀ جوشان آب اززمین

باخیش :نگاه

بادام گؤز :چشم بادامی

 باریش :صلح،آتش بس،آشتی

 بارینج :شبدرکوهی

باغیش :بخشیدن،هدیه نمودن،عطا

 بالا :اولاد،فرزند،نوزاد

بال سان :شیرین همانندعسل،متعلق به عسل

 باللی: ترکیب شده باعسل،شیرین ولذّت بخش همانندعسل

بایاز :دراصل بیاض است ؛کاملا سفید

بایان :خانم ،بانو

بایراق :تکّه پارچۀ رنگی که بررویش علامت با نشان خاصّ یک دولت ،خلق ،حزب ویا تشکیلات ومؤسسه ای باشد

 بَتی :تصویرکردن ،چهره وصورت،فرم،اندام وپیکر،قدوقامت

 بَتیک :مکتوب،نامه،نوشته های رسمی،سند،دعای مکتوب

بَدیز:زیبا ،خوش قدوقامت،ظریف

بَگَنچ :خوشایند ،پسندیده ومطلوب

بَزَک :نقش ونگار ،آرایش وزینت

بَلگَن :شایسته ،لایق ،سزاوار

 بَلگَین :واضح،بارز وآشکار،روشن

 بَنزَر :شبیه ،نظیر،مانند ،شایسته ،مناسب

 بَن شَن :من خوشبخت هستم ،بختیار ونیک اقبالم ،من شاد ومسرورم

بَن گول :گل ویا شکوفه خالدار

 بَنگین :دائمی ،جاویدان وابدی

 بَن لی:آنکه در چهره ویا پیکرش خال داشته باشد ،دارای خال یا لکه

 بَنیجه :ابدی، جاودان ، بی انتها ،ماندگار وهمیشگی

بولود:ابر ،بخار

بیرجه :واحد ،تک ،یگانه ،یکی

 بیرسَن :آنکه یکی باشد،بی بَدیل،یکّه وتنها

 بیر گول :گل بی مثل ومانند،گل یگانه وَبدیل

 بیلگه :عالم ،انسان مُدرک ،صاحب معلومات ومحفوظات ذهنی عمیق ووسیع

بیلگی :علم ودانش ،سواد ومعلومات ،معرفت وآگاهی

 بیلگین :عالم ،صاحب دانش وفضیلت

أرسن :شبیه به قهرمانان وجوانمردان*

أ رکانا :آزاد،مختارومستقل

 أرگم :نازنین من،محبوب من

أرگول :همانند گل،انسانی نظیرگل*

 أرمغان :هدیه،تحفه أرمَن :لایق حرمت واحترام،خوش یمن ومبارک

 أسمر:گندمگون

أسیم :وزش باد،شدّت باد،

مه أسین :مه صبحگاهی،نسیم سحری،الهام،احساساتی شدن،هوس*

ألیک :جیران،آهو،غزال کوهی

 اوتکو :سر انجام نیک،ظَفَر*

اود آنا :مادرآتش

اود دنیز:دریای آتش

 اودشَن :شاد آتشین وپرحرارت

 اوروز:بخت وطالع ،خوشبخت،ماه،روزه داری،ماه صیام (رمضان )*

اوزای :فضا،عالم لایتناهی *

اوزوک :انگشتر

 اوستون :بهتر، درسطحی برتر*

 اوسلو:صاحب کمال،عاقل،آرام *

اوغور :موفقیّت،نیکی،بخت ،طالع

 اوغورلو :شخص خوش یمن ومبارک وخجسته،مایۀ برکت *

اوکای :بیانگراحساس رضایت وخوشنودی است،احسنت،آفرین،بسیار نیکو

اولجا :غنیمت،بخشش وعطا *

اولجای :بخت،طالع،اقبال *

 اولدوز:ستاره اولکان:بسیاربزرگ،عظیم*

 اولکَر:هفت ستاره خوشه پروین،ثریّا

 اولگون :رنگ آبی،به رنگ آب

اولوس:ملّت،خلق،قوم وطایفه*

 اوماچ :امید،مقصد وهدف،آرزو

اومای :الهه

 اومیده :آرزو،آمال،خواسته

اونای :شریف، نامدار،پرآوازه*

 اونسال :بسیارمشهور*

 اونلو :شهیروپرآوازه،جذّاب وگیرا*

 اویسال :حرف شنو،مطیع *

ایپک :تارهای بسیارظریف ودرخشان ابریشم

ایپک تن :دارای پیکری لطیف وظریف نظیرابریشم

 ایپک نور:برّاق ایزگی :عاقل،باهوش وباذکاوت،عادل ومنصف *

ایزیناز:خوش اثر

 ایستَر :خواستن،طلب نمودن *

 ایستَک :آرزو،خواسته،مراد

 ایشیک :روشنایی،فروغ،تابناکی*

 ایشیل:منوّرشدن،درخشیدن،فروغ،پرتو

ایشیلار :تابنده ،منوّر ،درخشنده *

ایشیلاک :براق وتابناک،دارای درخشش وپرتو*

 ایشین :اشعه ،شعاع نور،پرتو،شفق

ایشین سو :درخشش آب،روشنایی حاصل ازبازتابش نورتوسط آب *

 ایلدَش :متولد شدگان در یک مکان *

 ایلدیر:روشنایی ،برق زدن ،درخشش

 ایلقیم :سراب ایلک آی :ماه نو ،ماه هلال *

 ایلک ایز:اولین نشانه ،نخستین علامت *

ایلکناز:اولین ناز (اولین دختر خانواده )

 ایلگی :مناسب،ارتباط ووابستگی،کنجکاوی

ایلمَن :وابسته به ایل وطایفه*

 اینجی :دُرّ،مروارید،بسیار تابناک

 اٶزآیتان :کاملا شبیه به شفق*

 اٶزآیسان :نظیرماه

 اٶزبال :عسل اصل وحقیقی

اٶزبَن :خال ویژه ومادرزاد

 اٶزبیل :آنکه دارای دانشی خاص است،باسواد وآگاه *

 اٶزپینار:منبع آب منحصربه فرد،آب حیات بخش وزلال چشمه

 اٶزجان :تَنی،عزیزومحبوب*

 اٶزدَش:فاقد تفاوت،کاملا یکسان*

 اٶزدَک :ماده،ماتریال،تنۀ درخت*

 اٶزگو :منحصربه فرد،خاص وویژه*

 اٶزگول :ویژگی،گونه ونوع

اٶزگولَچ :آنکه خنده منحصربه فردی دارد،دارای طرزخنده ای ویژه *

 اٶزگونَش:نظیرخورشید*

 اٶزَل :چیره دست وماهر،ویژه،مخصوص،جداگانه*

 اٶزلَر:حسرت کشنده،دلتنگ *

 اٶزلَم :درذوق وشوق دیدار کسی یا چیزی بودن،حسرت،آرزو*

 اٶزن :توجه واعتنای جدی *

 اٶزیورت :سرزمین مادری،میهن،ایل ووطن وطایفه*

 اٶکه :تیزفهم ،باهوش،متفکروعاقل *

 اٶگه :متفکر،عاقل،وزیر،مشاور

 اٶن ایز:اوّلین اثر،نخستین راه

 اٶوگول :لایق تعریف وتمجید

اٶیوک :هیجان حاصله ازحس عشق ومحبّت،جوش وخروش عشق
 

آنداچ :خاطره،هدیه ،یادگار،ارمغان*

 آنسال :مربوط به قوۀ تفکر،عقلی *

آنلیک :فهمیده،عقل،ذهن *

 آنناک :یادگار،خاطره *

 آنی:خاطره،به یادآوردن *

آی :ماه ،روشن،زیبا،براق،جذاب وگیرا *

آی بن :آفریده شده همانند ماه،جذاب ودرخشان همچون ماه

 آی بنیز:ماه چهره،آنکه سیمایش مثل ماه باشد،زیباروی

 آی پار :درخشنده وفروزان همانند ماه

آیپارا :ماه نو،هلال ماه *

آی پری :زیبامانندماه

 آیتاج :تاجی که همانندماه درخشان وبرّاق باشد،زیبا،ناطق*

آیتار :بشارت دهنده

آیتارشن :قاصدشادی

 آی تن :ماه پیکر،همچون ماه،زیبا،خوش قدوقامت،خوشایند

 آی جامال :ماه رخسار،آنکه صورتی زیباهمچون ماه داشته باشد

 آیجان :پاکدل،دختری که تن وروانش به پاکی ماه باشد

 آی چیچک :گل آفتابگردان

 آیدا :درماه،گیاهی خوشبوکه درکنارآب بصورت خودرومی رویدویا گیاهی بنام« قایتارما» یا «بئش مارماق »که کاربرد طبّی دارد

 آی دار :کاکل،یال

 آیداشن :شادی وسروردر ماه

 آیداگول :گلی که در سطح کره ماه روئیده باشد یااز ماه آورده شده باشد ،گل ماه .زیبا ،خوب روی

 آیدان : آفریده شده ازماه،ایجاد شده ازماه زیبا چهره ای که از ماه آمده باشد ،نیکو چهره همانندماه

آی دینچ :استواروپابرجا چون ماه برّاق،درخشان،انبوه *

آیرال :مستثنی،آنکه استثنا شده باشد *

آی سِئو :دوست داشتنی مثل ماه *

 آیسان :شبیه به ماه،مانند ماه *

آی سَل :سیل نورماه،پرتوماه،زیباودرخشان چون ماه

 آی سَن :همانند ماه هستی،به ماه می مانی

آیسودا :ماه درآب آی سون :ارمغان ماه،هدیه ماه

 آی سونا :سونای ماه،قویی که پرهای سرش سبزرنگ بوده تعلق به ماه داشته باشد ،زیباچهره ای که اختصاص به ماه دارد

 آی سوی :آنکه ازماه باشد،ازنسل ماه،برازنده ونیک خوی*

آی سین :مثل ماه هستی،همانند ماهی،زیبا هستی*

 آیشان :شناخته شده چون ماه،مشهور،نامداروشهیر

 آیشن :مثل ماه صاف ودوست داشتنی آی فَر :سفید مثل ماه ،نورودرخشش ماه،زینت ماه

 آی قاش :دارای ابروانی همچون هلال ماه (در شعر کاربرد بسیاردارد )

آی قیز:دختری که ازماه آمده باشد دخترزیباوخوشایند آی گئن :مرتبط با ماه،دوست بسیارنزدیک وهمدل،همراز*

 آی گول :گل ماه،زیبا همانند ماه

آیلا :هاله اطراف ماه وسایرسیارات،شفق،درخشش

آیلار :ماه ها آیلان : ماه،شبیه به ماه

 آیلین :دایرۀاطراف ماه،هاله

 آیمان :انسانِ ماه،آنکه ازماه باشد،زیبا چون ماه

آیناز :زیباچهره ای که نازوعشوه داشته باشد،مهناز

 آی نور :نورانی مثل ماه ،پرتو ماه،درخشان چون ماه

آی نیسه :بانویا دختری که چون ماه زیباباشد

 ائتکین :تأثیرگذارنده،مؤثرواقع شونده،فعّال،اقدام کننده *

 ائتناز :نازکن

ائل آی :ماه ایل،زیباروی طایفه

 ائلبالی :شیرین وعسل ایل وطایفه

 ائل بَزَر :زینت طایفه،زیباچهرۀ قبیله،انسان نیکوی ولایت

 ائل بزه ر:زینت دهندۀ ایل وطایفه

ائلتاج :تاج ایل ،شخص مورد احترام خلق،زعیم  و رهبرسرزمین*

ائلتاش:هم ایل ،هموطن،هم طایفه

 ائلچین:لایق ایل ،برای مردم وایل

آئل سئوَر :عاشق وشیفتۀ سرزمین

ایل ائلکین :میهمان،سیاحت کننده*

 ائلگین :غریب ،مهاجر،آنکه ازخانه وکاشانه اش مهجورمانده باشد*

 ائل ناز (الناز) :نازنین قوم،زیبا وعشوه گرطایفه

 ائوین:هسته یادانه،تخم،مایه واصل هرچیزجوهروعصاره

 اَبرَن :دنیا،کائنات،سما وفضا *

 ابرو:خطوط موج دارکشیده شده برروی لوحه های آهنی وکاغذ یا پارچه،نقوش طبیعی موجود درسطح سنگ مرمر،خط یا خراش،درزبان فارسی نیزبه معنای ابرو وابرسیاه است

 

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.irنوشته شده توسط
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر- اسم دوقلو ها - نام های اصیل فارسی ، ترکی و آذری ، کردی، لری، گیلکی و مازنی، بلوچی، عبری، عربی

  
انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

به نام خدا
انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر،
آرشیو کاملی از اسم دختـر و پسر، فرهنگ نام های ایرانی - راهنمای بهترین نام دختر پسر - اسامی نوزاد مورد تائید ثبت احوال در
esmha.blog.ir

کپی برداری از مطالب "اسم ها" غیرمجاز و شرعا حرام است.

نرم افزار اسم های جدید دختر و پسر

نرم افزار اسم های جدید دختر و پسر

تضمین قبولی در آیین نامه

تبلیغ

آخرین نظرات

نام های زیبای ایرانی

نام های زیبای ایرانی (گیلکی، ترکی، کردی، لری، فارسی، و ... )

در ادامه مطب

اسم های ترکیه ای استانبولی دختر همراه با معنی

اسم های ترکیه ای استانبولی دختر همراه با معنی

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

 ائل آبا:مادر،خواهربزرگتر

 آباقای:عنوانی برای خطاب به بانوان مسن ومحترم

آپا:بزرگ،خواهربزرگتر

 آچا :خوشایند،مادر،بانوی مسن درخوراحترام

 آچالیا:نام گلی است آچقین گول :گل شکفته شده

آچیق گول :غنچه یا گل شکفته شده آدیگول :آنکه نامش همچو گل است

آدینا :نام کوهی معروف که شهرزنوزازبلاد آذربایجان رادربرگرفته

آرایلی :دختر پاکنام،همچوماه پاک ودرخشان

آرزی :آرزو

آرسیتا :نام منطقه ای ازسرزمین ماننا درغرب همدان فعلی

 آسانا: دختر زیبا

 آسلیم :مفید،دارای خیروفایده آسوده :آرام، راحت، دنج ، آرامش یافته،آسوده گشته

آغان :شهاب آسمانی،شراره آتش،شعله ،زبانه آتش

 آغ بنیز:سفید چهره،دارای صورت روشن

 آغجاقیز:دخترسپید پیکروسپید چهره

آغجاگول :زیباهمچوگل سپیدرنگ،کاملا سفید

 آک ایپک :ابریشم سفید،پارچه ابریشمی سفید رنگ

آک چیچک :گل سپید رنگ

آکچین :معصوم ،پاکدامن،آبرومند

آک ییلدیز:ستاره درخشان،جسم آسمانی سفید رنگ

آلا گؤز:چشم درشت وآبی رنگ،چشمان شیفته کننده درخشان

 آلاله :لاله سرخ آلانور :نوردر خشان،برّاق

آلتینای :ماه طلایی

 آلتینلی :طلایی

آلتینیار :یارطلایی

آل چیچک :گل سرخ رنگ

 آچیق :روشن ،آشکار، سعادت،نیکبختی*

آچیق گون :روزصاف وروشن *

 آرال :جزایرنزدیک به هم،مابین دوجزیره،رود دریایی که دروسط دو خشکی باشد *

 آسا :بسیار،فراوان،بی حد ومرز*

آغجا :سفید رخسار،بسیارروشن روی،مایل به سفیدی *

آک بوداک :شاخه درختی که سپید رنگ است، بوته سفید

آکمان :کاملا سفید بی گناه، پاک ومعصوم،آبرومند

آک یورت :میهن نیک،ایل وسرزمین آباد*

آلتان :طلا،شفق سرخ رنگ *

آلتین :طلا،فلزقیمتی وزردرنگی که ضد زنگ می باشد*

آلقا :پسندیدن،راضی شدن، دعای خیربدرقه کسی ساختن،تعریف وتمجید کردن *

آلقیش :ستودن،مدح گفتن،تعریف وتمجید،تشویق *

 آل کیم :رنگین کمان،قوس قزح *

 آل گول :گل سرخ رنگ

آلگون :آفتاب سرخ

آلنار :انارسرخ آلِو :زبانه آتش،داغ وپرحرارت *

آلیشان : علف آهو

آمراق :عزیز،دوست داشتنی،شیدا،شیفته،پاک وصاف *

آمول :صبو،حلیم،ساکت،آرام،بانزاکت،مٶدب منظم *

 آناشن :مادر شاد ومسرور

 آناک :خاطره،هدیه،حافظه *

آناگول :گل مادر،گلی که همچومادرباشد(منظورازگل همان فرزند است)،دخترزیبا،برتر

 آنایار :دوست ویارمادر

انوو / انو[enoo]: کاهگل (عمومی)

آساره / اساره [asara] : ستاره ( دختر ، عمومی)

آسوو / آسو [asoo]: افق (پسر ، دختر ، عمومی)

آگرین / آگرین [agerin] : آتشین ، کنایه از آدم بسیار کوشاست (دختر ، تخلص ، عمومی)

آواخت / آواخت [avakht]: آرزو ( پسر ، دختر ، عمومی)

اسر / اسر [aser]: اشک ( دختر ، تخلص ، عمومی)

به رزان / برزان [barzan]: بلند قامت ( پسر ، عمومی)

وه ناز / وناز [vanaz]: نازنین ( دختر ، عمومی)

به یان / بیان [ bayan]: بامداد ، سپیده دم ( پسر ، دختر ، تخلص ، عمومی)

پارین / پارین [ parin]: سیل بند ، جدول هایی که در اطراف سیاه چادر برای عبور آب باران حفر می کنند ( تخلص ، شرکت)

په ژاره / پژاره [pazara]: دل آشوبه ، نگرانی ( تخلص)

پرچ /پرچ [perc]: گیسو (عمومی)

په لاره / پلار[palara]: خوشه ( دختر، عمومی)

په ل /پل [pal]: شاخه درخت (دختر، عمومی)

په لا مال/ پلامال [palamal]: جای امن برای زندگی (عمومی)

په ل/ پل [pal]: دامنه کوه ، سنگ بزرگ ( عمومی)

پل /پل [pel]: غلطیدن (عمومی)

پله /پل [pela]: اولین باران پاییزی( عمومی)

چیه مه ل / چیمل [ceamal]: چشم ها ( دختر ، عمومی)

چریکه / چریکه (cerika): صدای رسا (عمومی)

چیا /چیا (cya) : کوه (پسر ، عمومی)

چغا / چغا (cegha): کوه ،تپه (پسر ، عمومی)

خاسروو/خاسرو(xasru): خوب رو (دختر)

خه س / خس [xas]: غلیظ (عمومی)

داقار / داوار[davar]: سیاه چادر (عمومی)

دیار / دیار [ dyar]: پدیدار،آشکار (پسر ، عمومی)

دیاکو / دیاکو [dyako]: نام اولین پادشاه ماد (پسر ،عمومی)

رازیار/ رازیار [razyar]: رازدار(دختر ،عمومی)

روژان / روژان [rozan]: دوران ، روز ها (دختر ،عمومی)

ریوار/ ریوار [rebwar]: رهگذر (پسر ،عمومی)

ریزان / ریزان [rezan]: راه شناس ، دانشمند (دختر ، عمومی)

ریژان / ریژان [rezhan]: باریدن (دختر ،عمومی)

زانا/ زانا [zana]: دانا (پسر ،عمومی)

زاگروس / زاگرس [zagroos]: نام رشته کوهی که اؤ کرىستان ترکیه و عرلق تا کرمان در ایران ادامه دارد (پسر ، عمومی)

ژکیاو/ژ کاو [zekaw]: پژمرده (عمومی)

ژیین/ ژیین [zyen]: زندگی (دختر ، عمومی)

ژییر /ژیر [zeer]: فقیر، سر بزیر(تخلص ، عمومی)

سه رگول / سرگول [sargol]: نوبر ، گلچین ( عمومی) 

سوم / سوم [som]: سرما (عمومی)

شلیره / شلیره [selera]: گل سرخ (دختر ،عمومی)

شه تاو / شتاو [sataw]: رودخانه ی جاری پر آب (پسر ،عمومی)

شه نیا / شنیا [shanya]: فرستاده (عمومی)

شه موم / شموم [samom]: دستنبو (دختر ، عمومی)

کارزان/ کارزان [karzan]: کاردان (پسر،عمومی)

که وه ر/ کور [kavar]: کور کوه که به اشتباه کبیر کوه نام گرفته است (عمومی)

کیه نی/ کینی [kiane]: چشمه (دختر ،عمومی)

که ژه ل/ کژل [kazal]: چشم رنگی ، رنگ چشم آهو (دختر ، عمومی

کوونیلک / کونیلک [konelek]: مشک آب ( عمومی)

گا ووی / گاوی [gavei]: پناه گاه ، پشتیبان (پسر ، عمومی)

گه رین / گرین [garin]: بز شاخ دار، سرسبز ، نام کوهی دربین بروگرد(بروجرد) نهاوند و سلسله ( پسر ،دختر،عمومی)

گژک / گژک [gezek]: مهره ی آبی رنگ (دختر ، عمومی)

گلاره / گلاره [gelara]: چشم ها (دختر ، عمومی)

گول باخی / گل باخی [golbaxi] : گل محمدی (دختر ،عمومی)

گولوم / گلوم [goelom]: تالاب (عمومی)

لاف /لاف [laf] : سیلاب (پسر ، عمومی)

لاره / لاره [lara]: ناز،فخر (دختر ، عمومی)

لاوین / لاوین [lawen]: بن مضارع از مصدر لاوینن که به معنی آواز خواندن همرا با نوازش است(دختر ،عمومی)

ماژین / ماژین [mazin]: نام منطقه ای از کورکوه (عمومی)

مژ / مژ [mez]: زغال مشتعل (عمومی)

نازار / نازار [nazar]: نازنین (دختر ، عمومی)

نی سار/ نسار [nesar]:سایبان (دختر، عمومی)

نیشتمان / نیشتمان [nisteman]: میهن ، سرزمین (دختر ،عمومی)

قی / وی [ve]: درخت بید (عمومی)

ویر/ ویر [wir]: یاد ،خاطره ( عمومی)

وینه / وین [wina]: عکس ، تصویر (عمومی)

هه سار/ هسار[hasar]: حیاط، سد (عمومی)

هه نا / هنا [hana]: دادخواهی ، صدازدن ( دختر ،عمومی)

هه ناسی / هناسی [hanasi]: نفس ، عزیز دل ( پسر ،دختر ،عمومی)

هولیره / هلیره [holira] : نوعی گل ( دختر ، عمومی)

هیرشت / هیرشت [hiresht]: هجوم (عمومی)

تئللی :دختری با گیسوی بلندوزیبا ،دارای زلفهای زیباومُزیِّن

تئل نار:زیبارویی که موهایش درخشان چون آتش است

تئلناز:دختری با گیسوی ناز وقشنگ

 تئل نور :دارای موهای شفاف وبرّاق

 تابراک :سرزنده ،زرنگ وکاری ،قبراق وسرحال *

 تاتلی :بامزه وبانمک

تاچلی:آنکه تاج برسرداشته باشد

 تارو :به حالت ظریف درآورنده ،به هیجان آمدن ،عصبانی گشتن

 تاریم :چادر ،خانه ،مکان ،سر پوشیده

 تالکوک :محل اتصال کوه هابه همدیگر

تان آک :سرخی افق ،عجیب وغریب *

تان آل :نظیرشفق ،مایۀ حیرت ،عجیب *

 تان زَر:طلای غیر عادی وعجیب

تان سو :خارق العاده ،بسیارعجیب

تان گول:گلی که صبح زود بشکفد ،گل صبحگاهی

تان ییلدیز:ستاره ،زهره ،ونوس*

 تایسیز :بی همتا

تَجیم :تجارت ،خرید وفروش *

 تَرگول :گل نوشکفته ،شکوفه تازه

تَرنیسه :دختر جوان وبا طراوت

تَک آی :ماه یگانه ،ماه تک وبی همتا ،زیباروی بی نظیر*

 تَکسین :یکی یکدانه ،یگانه ،بی نظیر

 تَک گول :گل بی نظیر،آنکه در زیبایی بی نظیراست

تَگیر:ارزش ،بهاء ،قیمت *

 َتن آی :همانند وهمسان ماه ،نظیرماه

توپاز :نوعی سنگ الوان وقیمتی *

 توراج :نوعی پرنده از تیرۀ ماکیان شبیه به مرغ باگوشت بسیار لذیذ

تویقو(دویغو):احساس ،عاطفه ،درک*

 توران :نامی بود که ایرانیان باستان به محل زندگی وسرزمین ترکهانسبت دادند ،زیستگاه ترکها *

تورانلی : اهل توران زمین،ترک *

 تورک تَن :از جمعیت وتبار ترکها*

 تورمَن :مرغوب وبا کیفیت ،اعلا*

 تورناز:دخترترک ونازدار

 تولین :آنکه بسیار ظریف دیده می شود، آینه

توماقان :گل نیلوفر

 تونا :نام ترکی رود« دونای» که پس از رود وولگا واقع در اروپا طولانی ترین محسوب می شود*

پارلا :بدرخش!تابناک شو !

 پارلار :نور می افشاند ،می درخشد

 پارلاش :روشنی ،درخشندگی

پارلاک :نورافشان ،بَرّاق وتابناک

پَتَک :کندو

 پَک اؤز :دارای صبرواستقامت

پیرلانتا :برلیان ،الماس تراش خورده ،سنگ ذی قیمتی که در برابرنوربه رنگهای زیبا ومتنوعی گراید

 پینار:چشمه ،چشمۀ جوشان آب اززمین

باخیش :نگاه

بادام گؤز :چشم بادامی

 باریش :صلح،آتش بس،آشتی

 بارینج :شبدرکوهی

باغیش :بخشیدن،هدیه نمودن،عطا

 بالا :اولاد،فرزند،نوزاد

بال سان :شیرین همانندعسل،متعلق به عسل

 باللی: ترکیب شده باعسل،شیرین ولذّت بخش همانندعسل

بایاز :دراصل بیاض است ؛کاملا سفید

بایان :خانم ،بانو

بایراق :تکّه پارچۀ رنگی که بررویش علامت با نشان خاصّ یک دولت ،خلق ،حزب ویا تشکیلات ومؤسسه ای باشد

 بَتی :تصویرکردن ،چهره وصورت،فرم،اندام وپیکر،قدوقامت

 بَتیک :مکتوب،نامه،نوشته های رسمی،سند،دعای مکتوب

بَدیز:زیبا ،خوش قدوقامت،ظریف

بَگَنچ :خوشایند ،پسندیده ومطلوب

بَزَک :نقش ونگار ،آرایش وزینت

بَلگَن :شایسته ،لایق ،سزاوار

 بَلگَین :واضح،بارز وآشکار،روشن

 بَنزَر :شبیه ،نظیر،مانند ،شایسته ،مناسب

 بَن شَن :من خوشبخت هستم ،بختیار ونیک اقبالم ،من شاد ومسرورم

بَن گول :گل ویا شکوفه خالدار

 بَنگین :دائمی ،جاویدان وابدی

 بَن لی:آنکه در چهره ویا پیکرش خال داشته باشد ،دارای خال یا لکه

 بَنیجه :ابدی، جاودان ، بی انتها ،ماندگار وهمیشگی

بولود:ابر ،بخار

بیرجه :واحد ،تک ،یگانه ،یکی

 بیرسَن :آنکه یکی باشد،بی بَدیل،یکّه وتنها

 بیر گول :گل بی مثل ومانند،گل یگانه وَبدیل

 بیلگه :عالم ،انسان مُدرک ،صاحب معلومات ومحفوظات ذهنی عمیق ووسیع

بیلگی :علم ودانش ،سواد ومعلومات ،معرفت وآگاهی

 بیلگین :عالم ،صاحب دانش وفضیلت

أرسن :شبیه به قهرمانان وجوانمردان*

أ رکانا :آزاد،مختارومستقل

 أرگم :نازنین من،محبوب من

أرگول :همانند گل،انسانی نظیرگل*

 أرمغان :هدیه،تحفه أرمَن :لایق حرمت واحترام،خوش یمن ومبارک

 أسمر:گندمگون

أسیم :وزش باد،شدّت باد،

مه أسین :مه صبحگاهی،نسیم سحری،الهام،احساساتی شدن،هوس*

ألیک :جیران،آهو،غزال کوهی

 اوتکو :سر انجام نیک،ظَفَر*

اود آنا :مادرآتش

اود دنیز:دریای آتش

 اودشَن :شاد آتشین وپرحرارت

 اوروز:بخت وطالع ،خوشبخت،ماه،روزه داری،ماه صیام (رمضان )*

اوزای :فضا،عالم لایتناهی *

اوزوک :انگشتر

 اوستون :بهتر، درسطحی برتر*

 اوسلو:صاحب کمال،عاقل،آرام *

اوغور :موفقیّت،نیکی،بخت ،طالع

 اوغورلو :شخص خوش یمن ومبارک وخجسته،مایۀ برکت *

اوکای :بیانگراحساس رضایت وخوشنودی است،احسنت،آفرین،بسیار نیکو

اولجا :غنیمت،بخشش وعطا *

اولجای :بخت،طالع،اقبال *

 اولدوز:ستاره اولکان:بسیاربزرگ،عظیم*

 اولکَر:هفت ستاره خوشه پروین،ثریّا

 اولگون :رنگ آبی،به رنگ آب

اولوس:ملّت،خلق،قوم وطایفه*

 اوماچ :امید،مقصد وهدف،آرزو

اومای :الهه

 اومیده :آرزو،آمال،خواسته

اونای :شریف، نامدار،پرآوازه*

 اونسال :بسیارمشهور*

 اونلو :شهیروپرآوازه،جذّاب وگیرا*

 اویسال :حرف شنو،مطیع *

ایپک :تارهای بسیارظریف ودرخشان ابریشم

ایپک تن :دارای پیکری لطیف وظریف نظیرابریشم

 ایپک نور:برّاق ایزگی :عاقل،باهوش وباذکاوت،عادل ومنصف *

ایزیناز:خوش اثر

 ایستَر :خواستن،طلب نمودن *

 ایستَک :آرزو،خواسته،مراد

 ایشیک :روشنایی،فروغ،تابناکی*

 ایشیل:منوّرشدن،درخشیدن،فروغ،پرتو

ایشیلار :تابنده ،منوّر ،درخشنده *

ایشیلاک :براق وتابناک،دارای درخشش وپرتو*

 ایشین :اشعه ،شعاع نور،پرتو،شفق

ایشین سو :درخشش آب،روشنایی حاصل ازبازتابش نورتوسط آب *

 ایلدَش :متولد شدگان در یک مکان *

 ایلدیر:روشنایی ،برق زدن ،درخشش

 ایلقیم :سراب ایلک آی :ماه نو ،ماه هلال *

 ایلک ایز:اولین نشانه ،نخستین علامت *

ایلکناز:اولین ناز (اولین دختر خانواده )

 ایلگی :مناسب،ارتباط ووابستگی،کنجکاوی

ایلمَن :وابسته به ایل وطایفه*

 اینجی :دُرّ،مروارید،بسیار تابناک

 اٶزآیتان :کاملا شبیه به شفق*

 اٶزآیسان :نظیرماه

 اٶزبال :عسل اصل وحقیقی

اٶزبَن :خال ویژه ومادرزاد

 اٶزبیل :آنکه دارای دانشی خاص است،باسواد وآگاه *

 اٶزپینار:منبع آب منحصربه فرد،آب حیات بخش وزلال چشمه

 اٶزجان :تَنی،عزیزومحبوب*

 اٶزدَش:فاقد تفاوت،کاملا یکسان*

 اٶزدَک :ماده،ماتریال،تنۀ درخت*

 اٶزگو :منحصربه فرد،خاص وویژه*

 اٶزگول :ویژگی،گونه ونوع

اٶزگولَچ :آنکه خنده منحصربه فردی دارد،دارای طرزخنده ای ویژه *

 اٶزگونَش:نظیرخورشید*

 اٶزَل :چیره دست وماهر،ویژه،مخصوص،جداگانه*

 اٶزلَر:حسرت کشنده،دلتنگ *

 اٶزلَم :درذوق وشوق دیدار کسی یا چیزی بودن،حسرت،آرزو*

 اٶزن :توجه واعتنای جدی *

 اٶزیورت :سرزمین مادری،میهن،ایل ووطن وطایفه*

 اٶکه :تیزفهم ،باهوش،متفکروعاقل *

 اٶگه :متفکر،عاقل،وزیر،مشاور

 اٶن ایز:اوّلین اثر،نخستین راه

 اٶوگول :لایق تعریف وتمجید

اٶیوک :هیجان حاصله ازحس عشق ومحبّت،جوش وخروش عشق
 

آنداچ :خاطره،هدیه ،یادگار،ارمغان*

 آنسال :مربوط به قوۀ تفکر،عقلی *

آنلیک :فهمیده،عقل،ذهن *

 آنناک :یادگار،خاطره *

 آنی:خاطره،به یادآوردن *

آی :ماه ،روشن،زیبا،براق،جذاب وگیرا *

آی بن :آفریده شده همانند ماه،جذاب ودرخشان همچون ماه

 آی بنیز:ماه چهره،آنکه سیمایش مثل ماه باشد،زیباروی

 آی پار :درخشنده وفروزان همانند ماه

آیپارا :ماه نو،هلال ماه *

آی پری :زیبامانندماه

 آیتاج :تاجی که همانندماه درخشان وبرّاق باشد،زیبا،ناطق*

آیتار :بشارت دهنده

آیتارشن :قاصدشادی

 آی تن :ماه پیکر،همچون ماه،زیبا،خوش قدوقامت،خوشایند

 آی جامال :ماه رخسار،آنکه صورتی زیباهمچون ماه داشته باشد

 آیجان :پاکدل،دختری که تن وروانش به پاکی ماه باشد

 آی چیچک :گل آفتابگردان

 آیدا :درماه،گیاهی خوشبوکه درکنارآب بصورت خودرومی رویدویا گیاهی بنام« قایتارما» یا «بئش مارماق »که کاربرد طبّی دارد

 آی دار :کاکل،یال

 آیداشن :شادی وسروردر ماه

 آیداگول :گلی که در سطح کره ماه روئیده باشد یااز ماه آورده شده باشد ،گل ماه .زیبا ،خوب روی

 آیدان : آفریده شده ازماه،ایجاد شده ازماه زیبا چهره ای که از ماه آمده باشد ،نیکو چهره همانندماه

آی دینچ :استواروپابرجا چون ماه برّاق،درخشان،انبوه *

آیرال :مستثنی،آنکه استثنا شده باشد *

آی سِئو :دوست داشتنی مثل ماه *

 آیسان :شبیه به ماه،مانند ماه *

آی سَل :سیل نورماه،پرتوماه،زیباودرخشان چون ماه

 آی سَن :همانند ماه هستی،به ماه می مانی

آیسودا :ماه درآب آی سون :ارمغان ماه،هدیه ماه

 آی سونا :سونای ماه،قویی که پرهای سرش سبزرنگ بوده تعلق به ماه داشته باشد ،زیباچهره ای که اختصاص به ماه دارد

 آی سوی :آنکه ازماه باشد،ازنسل ماه،برازنده ونیک خوی*

آی سین :مثل ماه هستی،همانند ماهی،زیبا هستی*

 آیشان :شناخته شده چون ماه،مشهور،نامداروشهیر

 آیشن :مثل ماه صاف ودوست داشتنی آی فَر :سفید مثل ماه ،نورودرخشش ماه،زینت ماه

 آی قاش :دارای ابروانی همچون هلال ماه (در شعر کاربرد بسیاردارد )

آی قیز:دختری که ازماه آمده باشد دخترزیباوخوشایند آی گئن :مرتبط با ماه،دوست بسیارنزدیک وهمدل،همراز*

 آی گول :گل ماه،زیبا همانند ماه

آیلا :هاله اطراف ماه وسایرسیارات،شفق،درخشش

آیلار :ماه ها آیلان : ماه،شبیه به ماه

 آیلین :دایرۀاطراف ماه،هاله

 آیمان :انسانِ ماه،آنکه ازماه باشد،زیبا چون ماه

آیناز :زیباچهره ای که نازوعشوه داشته باشد،مهناز

 آی نور :نورانی مثل ماه ،پرتو ماه،درخشان چون ماه

آی نیسه :بانویا دختری که چون ماه زیباباشد

 ائتکین :تأثیرگذارنده،مؤثرواقع شونده،فعّال،اقدام کننده *

 ائتناز :نازکن

ائل آی :ماه ایل،زیباروی طایفه

 ائلبالی :شیرین وعسل ایل وطایفه

 ائل بَزَر :زینت طایفه،زیباچهرۀ قبیله،انسان نیکوی ولایت

 ائل بزه ر:زینت دهندۀ ایل وطایفه

ائلتاج :تاج ایل ،شخص مورد احترام خلق،زعیم  و رهبرسرزمین*

ائلتاش:هم ایل ،هموطن،هم طایفه

 ائلچین:لایق ایل ،برای مردم وایل

آئل سئوَر :عاشق وشیفتۀ سرزمین

ایل ائلکین :میهمان،سیاحت کننده*

 ائلگین :غریب ،مهاجر،آنکه ازخانه وکاشانه اش مهجورمانده باشد*

 ائل ناز (الناز) :نازنین قوم،زیبا وعشوه گرطایفه

 ائوین:هسته یادانه،تخم،مایه واصل هرچیزجوهروعصاره

 اَبرَن :دنیا،کائنات،سما وفضا *

 ابرو:خطوط موج دارکشیده شده برروی لوحه های آهنی وکاغذ یا پارچه،نقوش طبیعی موجود درسطح سنگ مرمر،خط یا خراش،درزبان فارسی نیزبه معنای ابرو وابرسیاه است

 

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

نظرات  (۳)

ترنم و ال آى قشنگه 
اسم خودم دریا ست چه اسمی برا دخترم بزارم

ایسل
ال آی
ترگل
ترنم
تبسم
تینا نینا
پاسخ:
ال آی

نظراتی که به صورت خصوصی ارسال می شوند، متاسفانه امکان پاسخگویی به آنها وجود ندارد.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر