اسم دختر کردی

کردی از جمله زبانهایی است که برای نام دختر، پیشنهادات بسیار و زیبایی ارائه می کند تا جایی که گاها غیر کردها نیز، از نام های زیبای کردی را برای نوزاد خود انتخاب می کنند. در ادامه تعدادی اسم کردی را خدمت خوانندگان می کنیم.

حرف ئ :

    ئارژەن یا آرژَن

    ئاریمان  یا آریمان

    ئاڤین یا آوین

    ئارگۆن یا آرگُن: به رنگ آتش

    ئاژار یا آژار: محصول زمین

اسم دختر کردی

کردی از جمله زبانهایی است که برای نام دختر، پیشنهادات بسیار و زیبایی ارائه می کند تا جایی که گاها غیر کردها نیز، از نام های زیبای کردی را برای نوزاد خود انتخاب می کنند. در ادامه تعدادی اسم کردی را خدمت خوانندگان می کنیم.

حرف ئ :

 

    ئارژەن یا آرژَن

    ئاریمان  یا آریمان

    ئاڤین یا آوین

    ئارگۆن یا آرگُن: به رنگ آتش

    ئاژار یا آژار: محصول زمین

    ئاژنا یا آژنا

    ئاژوان یا آژوان

   ئەنوا یا اَنوا: پناه

    ئەورین یا اَوْرین

    ئاسکی : آهو

    ئالان :سرخ

    ئالا : پرچم

    ئاڵێ : دختر مو بور

    ئادان یا آدان: زمین حاصلخیز

    ئادار یا آدار

    ئاردا یا آردا: نام فرشته‌‌ای است در آیین زردشت

    ئەوین، ئەڤین یا اَوین: عشق

    ئینانا یا اینانا: الههٔ عشق

    ئێلیان یا اِلیان

    ئایرین

    ئاتوسا

    ئاتساتژا

    ئاژین یا آژین: زِبر

    ئاساره یا آساره: ستاره

   ئاشتی یا آشتی

    ئاگرین یا آگرین: آتشین

    ئالووس یا آلوس

    ئالین یا آلین

    ئاڤان یا آوان: نام کوهستانی در کردستان

    ئاڤزەن یا آوزَن

    ئاڤبین یا آوبین

   ئەدگار یا اَدگار

    ئەردەلان یا اَردلان: نام ولایتی در کردستان

    ئەردەم یا اَردَم

    ئەرمین یا اَرمین

    ئەرنەواز یا اَرنَواز

    ئاڤشین یا آوشین

    ئاڵا یا آلا: پرچم

    ئاماژه یا آماژه: اشاره

    ئامێز یا آمِز: آغوش

    ئاوان یا آبادانی

    ئاورین یا آتشین

    ئاوین یا زیبا، عشق

    ئایرین یا آیرین: آتشین

   ئاسکۆڵ یا آسکُل: بچه آهو

    ئاسمین یا آسْمین: یاسمین

    ئاشناو یا آشْناو

    ئالشک یا آلِشک: شب‌بو

    ئالیا یا آلیا: غنچهٔ گل

    ئەتوون یا اَتون

    ئەزموون یا اَزمون: امتحان

    ئەژین یا اَژین

    ئەسرین یا اَسرین: اشکین

    ئەستی یا اَستی

    ئەلەگەز یا اَلَگَز

 حرف آ

 

     آنیما یا بی نیاز - بخش ناهشیار یا خودِ درونیِ راستینِ هر فرد

    آوین یا عشق، ریشه اوستایی آن به معنی نگریستن وخوب بررسی کردن

    آروا یا نام فرشته ای در آیین زرتشت

 

حرف ب

 

     باژیلان

     به‌یان یا بامداد/سپیده دم/کاریوه  

     به‌فرین یا برفی

     به‌ناز یا نازدار

     بیریوان

    باژیلان یا باژیلان، عشیره‌ای از کُردها

    بەرافین یا بَرافین

    بەرامە یا بَرامه: بوی خوش

    بەدڵ یا بَردل: محبوب

    بەربانگ یا بَربانگ: افطار

    بەرسنا یا بَسنا:  

    بانوورام یا بانورام

    بانە یا بانه: فلات، نام شهری در استان کردستان

    باوان یا باوان

    باوێژان یا باوِژان

    بەژین یا بَژین

    بەسیلە یا بَسیله

    بەفران یا بفران: برفان

    بەفرین یا بَفرین: برفی

    بەناز یا بَناز: نازنین

    بەنەدەن یا بَندَن: کوه

       بیخال یا نام ابشاری درکردستان عراق  

    بادا یا بادا

    باژیلانیا محل وزش باد

    بارین یا بارین: باریدن

    بازیان یا بازیان

    بازین یا بازین

  بانیا یا بانیا – بناکننده, سازنده, بنیان‌گذار, موسس

    برژانگ یا مژه

    بریا یا بِریا: کاش

    بۆژانە یا بُژانه: گلی خوشرنگ

    بۆنە یا بُنه: مناسبت

    بووژان یا بوژان: احیا

    بەدەو یا بَدَو: زیبا

    بەرسین یا بَرسین:  

    بەرکەن یا بَرکن

    بەرما یا بَرما

    بەروار یا بَروار: نام کوهستانی در کردستان

    به‎ژن یا اندام

    بەژنا یا بَژنا

    به‎نه‎وان یا اساس

    بەوران یا بَوران

    بەھیا یا بَهیا

    بەیان یا بَیان: بامداد

    بیارە یا بیاره

    بی وینه یا بدون نظیر

    بێری یا بِری: شیردوش

    بێریڤان یا بِریوان: شیردوش

    بێژا یا بِژا

    بێژان یا بِژان

    بێژین یا بِژین

    بیسان یا بستان

    بێستان یا بِستان: بوستان

    بێشەنگ یا بِشَنگ

    بیگرد

    برفین یا برفی

 

حرف پ :

 

    پاکان یا پاکان: نیکان

    پاکانە یا پاکانه: تبرئه، مبری

    پاکاو یا پاکاو

    پاکینە یا پاکینه

    پرووشە یا پُروشه: دانه‌های ریز برف

    په‎خشان

    په‌ریخان

    پرشنگ یا پرتو

    پاراو یا پاراو

    پڕژین یا پُرژین

    پەرەنگ یا پَرَنگ

    پەژنا یا پَژنا

    پێلوو یا پِلو: پلک

    پرسیاتیس

    پەسار یا پَسار: نسار

    پەسنۆ یا پَسنو

    پڕناز یا پُرناز

    پژال یا پژال: جوانهٔ نازک

    پەرژین یا پَرژین: پرچین

    پەرگوڵ یا پَرگُل

    پەروە یا پَروه

    پەسیرە یا پَسیره

    پەلەک یا پَلَک

    پەلشین یا پَلْشین

    پێتۆ یا پیتو

    پیفۆک یا پیفُک

 

 

-> حرف ت:

 

    ته‌لار

    تووشیار  یا اشعه ی خورشید

    تیام

    تیبا  یا آهو ، عشوه خوبان

    تیروژ  یا پرتو خورشید

    تارا  یا =ستاره، اصل این واژه بابلی است که به زبان هندی و زبان فارسی راه یافته

    تافگه  یا آبشار

    تانیا  یا تالار – تهنیا – دختر تنها

    ته‎نیا  یا تنیا: تنها

    تریفه‌  یا نور مهتاب  

    ترووسکه

    ترلال  یا زیبا،نوعی اسب

    توار  یا نوعی ریسمان و کردی به معنای پرنده ،نام محلی در دوسیور کشور فرانسه  

 

برگرفته از پورتال اسمونی