اسامی دختر

             

         

        

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

چهره

چهره : چهر، روی، صورت.

چنور

چنور : (کردی) گیاهی خوشبو شبیه به شوید، که در بعضی از مناطق کردستان میروید.

چمن‌ناز

چمن‌ناز : (به مجاز) زیبارویی که دارای ناز و عشوه و کرشمه است.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

چمن

چمن : (در قدیم) 1- زمین سبز و خرم، باغ و بوستان مرغزار؛ 2- (در گیاهی) نام گیاهی از تیره‌ی غلات.

چکامه

چکامه : شعر به ویژه قصیده.