راهنمای انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر - معنی اسم - اسم دوقلو ها - نام های اصیل فارسی ، ترکی و آذری ، کردی، لری، گیلکی و مازنی، بلوچی، عبری، عربی

اسم دختر با حرف ح

اسامی دختر

             

         

        

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

حیات

حیات :    (عربی) زندگی، زیست.

حوریه

حوریه :    (عربی) زن سفید پوست و زیباروی.

حوریا

حوریا :    (عربی ـ فارسی ـ فارسی) [حور = زن زیبای بهشتی، زنان زیبای بهشتی+ ی (پسوند نسبت) + ا (پسوند نسبت)]، 1- منسوب به حور؛ 2- (به مجاز) زن یا دختر حورچهر، زن زیبارو و پری‌گونه.

حوری

حوری :    (عربی ـ فارسی) 1- (در ادیان) حور؛ 2- (به مجاز)، زن زیبا.

حوروش

حوروش :    (عربی ـ فارسی) (حور+ وش (پسوند شباهت)) دختری چون زن (زنان) زیبای بهشتی.

حورالعین

حورالعین :    (عربی) (در قدیم) زن یا زنان سفیدپوست درشت چشم.

حورا

حورا :    (عربی) 1- (در قدیم) (در ادیان) حور، زن زیبای بهشتی؛ 2- زنِ سفید پوستِ سیاه چشم و موی.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

حوا

حوا :    (عربی)1- نخستین انسان ماده در مذاهب سامی؛ 2- (در نجوم) (= ماراَفسای) صورت فلکی بزرگی در آسمان نیمکره‌ی جنوبی، که آن را به صورت مارگیری مجسم می کنند که ماری را با دو دست گرفته است؛ 3- (اَعلام) به روایت تورات و ...

حنیفه

حنیفه :    (عربی) (مؤنث حنیف) دختر درست و پاک، دختر راستین، زن ثابت قدم در دین.

حَنیسه

حَنیسه :    (عربی) زن شجاع.

حَنّانه

حَنّانه :    (عربی) 1- بسیار نوحه کننده، ناله کننده؛ 2- ستونی که قبل از ساختن منبر پیامبر اسلام(ص) هنگام وعظ به آن تکیه می‌فرمودند.

حنا

حنا :    (عربی) گیاهی درختی که گل‌های سفید و معطر دارد، گرد بسیار نرم سبز رنگی از گیاهی به همین نام.

حمیرا

حمیرا :    (عربی) 1- (مصغّر حمرا)، زن سرخ و سپید، زن سرخ؛ 2- (اَعلام) لقبی که پیامبر اسلام(ص) به عایشه داده بود.

حمیده

حمیده :    (عربی) 1- (مؤنث حمید) ستوده، پسندیده؛ 2- (اَعلام) مادر امام موسی کاظم(ع).

حمده

حمده :    (عربی) سپاس و شکرگزاری.

حماسه

حماسه :    (عربی) 1- کاری افتخار آفرین؛ 2- نوعی شعر؛ 3- دلیری، شجاعت، بی‌باکی.

حِلیه

حِلیه :    (عربی) 1- (در قدیم) زینت، پیرایه، زیور؛ 2- (به مجاز) مشخصات صورت و اندام.

حلیمه

حلیمه :    (عربی) (مؤنث حلیم) زن خویشتن دار، صبور و با تحمل، دختر بردبار.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

حَلیا

حَلیا :    (عربی) زیور و آرایش.

حُلما

حُلما :    (عربی) (جمع حَلیم) بردباران، صبوران.

حکیمه

حکیمه :    (عربی) (مؤنث حکیم)، زن حکیم و دانشمند.

حفیظه

حفیظه :    (عربی) 1- موکّل به چیزی؛ 2- حافظ و محفوظ.

حَفصه

حَفصه :    (عربی) 1- اسد، شیر؛ 2- (اَعلام) دختر عمر بن خطاب و همسر پیامبر اسلام(ص).

حشمت

حشمت :    (عربی) 1- بزرگی و احترام ناشی از داشتن قدرت و ثروت بسیار؛ 2- (در قدیم) شرم، حیا، پروا.

حَسیبه

حَسیبه :    (عربی) دارنده‌ی نام و شرف و بزرگی، زنِ شریف در اصل و نسب.

حَسِیبا

حَسِیبا :    (عربی ـ فارسی) (حَسِیب = پاک نژاد، پاکزاد، اصیل + ا (پسوند نسبت))، دارای اصل و نسب، پاک نژاد، پاکزاد و اصیل.

حُسنیه

حُسنیه :    (عربی) نیکوتر، کار نیک، عاقبت نیکو.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

حَسنه

حَسنه :    (عربی) خوب، نیک، پسندیده، عمل نیک و پسندیده؛ عمل پسندیده به ویژه عمل مطابق با شرع، کار نیک.

حُسنا(حُسنی)

حُسنا(حُسنی) :    (عربی) (در قدیم) نیک، پسندیده.

حَسْنا

حَسْنا :    (عربی) 1- (= حَسناء)، زیبا، زن زیبا؛ 2- (در اعلام) نام شاعره برمکی.

حِسانه

حِسانه :    (عربی) 1- زن بسیار نیکو؛ 2- (اَعلام) از صحابیات و از دوستان نزدیک حضرت خدیجه کبری (س) است.

حُریه

حُریه :    (عربی) (=حُره)، حُره.

حریر

حریر : (عربی) 1- ابریشم؛ 2- نوعی پارچه  ی ابریشمیِ نازک؛ 3- پیله  ی ابریشم که در حرارت زیاد، کّرمِ درون آن کشته شده باشد؛ 4- (در قدیم) نوعی پارچه  ی ابریشمیِ نازک که از آن برای نوشتن نامه استفاده می  کردند؛ 5- به عنوان نماد ...

حُرمت

حُرمت : (عربی) 1- احترام؛ 2- (در قدیم) اطاعت و فروتنی در برابر اوامر الهی، دوری از زشتی‌ها و به جای آوردن حقوق که رعایت آنها واجب دانسته شده است.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

حَدیقه

حَدیقه : (عربی) (در قدیم) باغ.

حدیثه

حدیثه : (عربی) (در قدیم) امروزی، جدید، نو.

حدیث

حدیث : (عربی) 1- سخنی که از پیامبر اسلام(ص) یا بزرگان دین نقل کنند، روایت، سخن، گفته؛ 2- (در قدیم) داستان، جدید، تازه، نو؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) عشق، سودا.

حبیبه

حبیبه : (عربی) (مؤنث حبیب)، دوست، یار، معشوقه.

حَبه

حَبه : (عربی) 1- دانه‌ی بعضی از میوه‌ها و گیاهان؛ 2- (به مجاز) پول بسیار اندک.

حانیه

حانیه : (عربی) مهربان، دلسوز.

حاتمه

حاتمه : (عربی) (مؤنث حاتم)، حاتم.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

             

         

        

 • ۰ پسندیدم
 • ۴۶ نظر

  اسم دختر با حرف ج

  اسامی دختر حرف جیم

               

           

          

  اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

  جانان

  جانان, نام دخترانه با ریشه فارسی. معنی اسم: محبوب، معشوق

  جیران

  جیران :    (ترکی) 1- آهو؛ 2- (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) چشمِ زیبا.

  جهان‌دخت

  جهان‌دخت :    دختر شهره در عالم.

  جهان‌تاب

  جهان‌تاب :    آنچه به جهان نور و روشنایی می‌دهد، عالم‌تاب، نور دهنده‌ی جهان.

  جهان ‌ناز

  جهان ‌ناز :    مایه‌ی افتخار جهان، فخر جهان.

  جهان ‌آفرین

  جهان ‌آفرین :    1- آن که عالم را خلق کرده است؛ 2- خدا.

  جهان ‌آرا

  جهان ‌آرا :    (در قدیم) 1- زیبا کننده، زینت بخش و مایه‌ی زیبایی جهان؛ 2- (به مجاز) 1)  بسیار زیبا؛ 2) آراینده‌ی جهان و نظم بخشنده به آن؛ 3- (اَعلام) شاهدخت گورکانی هند [1023-1092 قمری]، دختر شاه جهان،که دلبستگی شدید به تصوف داشت و ...

  جهان

  جهان : 1- کیهان، عالم، گیتی، دنیا؛ 2- (به مجاز) 1) فرهنگ؛ 2) حیطه؛ 3) نمادی برای بزرگی و عظمت؛ 4) مردم دنیا و زندگی.

  جواهر

  جواهر : 1- هر یک از سنگهای گران‌بها مانند یاقوت و زمرد؛ 2-(به مجاز) آن که وجودش بسیار عزیز و ارزشمند یا دوست داشتنی است.

  اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

  جوانه

  جوانه : 1- تازه، نو؛ 2- (به مجاز) جوان

  جَنت

  جَنت : (عربی) بهشت، فردوس

  جِنان

  جِنان : (عربی) 1- بهشت؛ 2- باغ‌ها؛ 3- (اَعلام) نام یکی از زنان شاعره عرب از عباسیان.

  جَمیله

  جَمیله : (عربی) 1- (مؤنث جمیل)، جمیل؛ 2- (اَعلام) جمیله بانوی آواز خوان و موسیقیدان عرب از مردم مدینه [حدود سال 142 هجری].

  اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

  جُمانه

  جُمانه : عربی) 1- یک دانه مروارید، یک دانه لؤلؤ؛ 2- (اَعلام) نام دختر ابوطالب و خواهر حضرت علی(ع).

  جلیله

  جلیله : (عربی) (مؤنث جلیل)، جلیل. 1- و 2-

  جلوه

  جلوه : (عربی) نمایان شدن، خود را آشکار کردن، خودنمایی؛ (به مجاز) زیبایی، جاذبه

  جلاله

  جلاله : (عربی) (مؤنث جلال)، جلال.

  جانان

  جانان : 1- معشوق، محبوب؛ 2- خوب؛ 3- زیباروی.

  جان‌افروز

  جان‌افروز : (به مجاز) آسایش بخش روان.

  اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

               

           

          

 • ۰ پسندیدم
 • ۶ نظر

  اسم دختر با حرف د

  اسم و نام دختر با حرف د

  اسامی دختر حرف دال

               

           

          

  اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

  دینا

  دینا :    1- داور، داوری‌؛ 2- ‌(در اوستایی) دین؛ 3- (در عبری) (= دینه) انتقام یافته؛ 4- (اَعلام) نام خواهر یوسف(ع).

  دیلان

  دیلان :    (کردی) 1- رقص گروهی، نوعی آهنگ؛ 2- نام منطقه‌ای در کردستان.

  دیبا

  دیبا :    (= دیباه) (در قدیم) نوعی پارچه‌ی ابریشمی معمولاً رنگین.

  اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

  دیانا

  دیانا :    1- (اوستایی) نیکی رسان، نیکویی بخش؛ (در اسطوره‌های رومی) الهه‌ی ماه، جنگلها، جانوران و زایمان، همتای آرتمیس یونانی.

  دنیز

  دنیز :    (ترکی) دریا، بحر.

  دنیا

  دنیا :    (عربی) (در نجوم) کیهان؛ جهان، گیتی.

  دِنا

  دِنا :    (اَعلام) 1) قسمتی از کوهستان شمال غربی فارس که قله‌ای معروف به همین نام دارد؛ 2) نام شهرستانی در شرق استان کهگیلویه و بویراحمد.

  دلیله

  دلیله:    (عربی) 1- راهنما، هدایت کننده، 2- (اَعلام) (در تورات) (به معنی معشوقه) معشوقه‌ی شمشون، که راز نیرومندی او را یافت و با افشای آن به دشمنان وی، موجب گرفتاری او شد.

  دلنیا

  دلنیا :    (کردی) 1- آسوده خاطر، مطمئن، فارغ البال؛ 2- اطمینان، تضمین.

  دلنواز

  دلنواز :    1- (به مجاز) مایه‌ی آرامش دل، ‌آرامش بخش؛ 2- (در قدیم) نوازشگر، مهربان و دلسوز، محبوب و معشوق.

  دلناز

  دلناز :    (دل + ناز = نوازش)، نوازشِ دل، دلنواز.

  دلشاد

  دلشاد :    خوشحال و شادمان، در حال شادمانی.

  دلبند

  دلبند :    1- (به مجاز) عزیز و دوست داشتنی؛ 2- (در قدیم) معشوق، اسیر کننده‌ی دل، جذاب و گیرا.

  دلدار

  دلدار :    (به مجاز) 1- معشوق و محبوب؛ 2- (در قدیم) مهربان، با محبت؛ 3- (در تصوف) حق، خداوند.

  دلبر

  دلبر :    (به مجاز) دارای زیبایی، جذابیت و توانایی جلب عشق و علاقه‌ی دیگران؛ معشوق.

  دل‌افروز

  دل‌افروز :    (به مجاز) مایه‌ی شادی و خوشی دل، محبوب و خوشایند؛ (در قدیم) شاد و خرم، معشوق؛ (اَعلام) (در شاهنامه) دل افروز فرخ پی نامِ زنی رومی و ایرانی نژاد که شاپور ذوالاکتاف از اسارت رومیان رهانید و این نام را بر او ...

  دلارام

  دلارام :    (به مجاز) موجب آرامش خاطر، محبوب، معشوق، با آسودگی خاطر.

  دل‌آرا

  دل‌آرا :    1- موجب آرامش و شادی دیگران؛ 2- (در قدیم) محبوب، معشوق؛ 3- (اَعلام) نام همسر دارا (داریوش سوم) و مادر روشنک بنا بر روایات ایرانی.

  دُریه

  دُریه :    (عربی ـ فارسی) (دُر + ایه (پسوند نسبت))، مانند دُر، درخشان، روشن.

  اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

  دُرین

  دُرین : (عربی ـ فارسی) (دُر + ین (پسوند نسبت)) 1- از دُر، ساخته شده از دُر؛ 2- (به مجاز) گران بها و قیمتی.

  دَریا

  دَریا : 1- (در جغرافیا) توده‌ی بسیار بزرگی از آب، دریاچه، رود بزرگ؛ 2- (به مجاز) شخص بسیار آگاه و دانشمند در زمینه‌های گوناگون؛ 3- (به مجاز) (در تصوف) حقیقت یا ذات حق.

  دُرناز

  دُرناز : (عربی ـ فارسی) (دُر= مروارید، لؤلؤ + ناز = زیبا و قشنگ) (به مجاز) زیبا رو و گران بها.

  دُرنا

  دُرنا : (ترکی) پرنده‌ی آب چرِ بزرگ، وحشی و حلال گوشت، کُلنگ.

  دُرسا

  دُرسا : (عربی ـ فارسی) (دُر= مروارید، لؤلؤ + سا (پسوند شباهت))، 1- شبیه به دُر؛ 2- (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند.

  دُردانه

  دُردانه : (عربی ـ فارسی) 1- (به مجاز) بسیار محبوب و گرامی، عزیزکرده، ناز پرورده؛ 2- (به مجاز) نیز فرزند بسیار گرامی.

  درخشنده

  درخشنده : (صفت فاعلی از درخشیدن)، 1- دارای درخشش و تلألؤ؛ 2-روشن و تابان.

  درخشان

  درخشان : 1- دارای درخشش، روشن و تابان، درخشنده؛ 2- (به مجاز) جالب توجه و چشم گیر و خوب و موفقیت آمیز.

  دُرافشان

  دُرافشان : (عربی ـ فارسی) 1- آن که مروارید می‌افشاند؛ 2- (به مجاز) بخشنده؛ 3- (به مجاز) دارای فصاحت و زیبایی؛ 4- باران ریز.

  دایانا

  دایانا : (دایا (زر سرخ و طلا) + پسوند اسم سازِ ( نا)) 1- به معنی مثل زر سرخ؛ 2- (به مجاز) زیبا روی.

  دانیا

  دانیا : گشنیز؛ نام هندی کزبره.

  دالیا

  دالیا : نوعی از گلِ کوکب.

  اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

  اسامی دختر

               

           

          

 • ۰ پسندیدم
 • ۸ نظر

  اسم دختر با حرف ث

  نام دخترانه حرف ث

               

           

          

  اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

  ثَنا

  ثَنا :    (عربی) 1- ستایش، مدح؛ 2- دعا؛ 3- درود و تحیت؛ 4-حمد، شکر، سپاس.

  ثَمینه

  ثَمینه :    (عربی) گران بها، قیمتی، گران.

  ثَمینا

  ثَمینا :    (عربی ـ فارسی) (ثمین + الف نسبت) منسوب به ثمین،   ثمین.

  اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

  ثَمین

  ثَمین :    (عربی) گران‌بها، قیمتی، گران.

  ثَمره

  ثَمره :    (عربی) 1- میوه؛ 2- (به مجاز) نتیجه و حاصل.

  ثَمر

  ثَمر :    (عربی) 1- میوه؛ 2- (به مجاز) نتیجه و حاصل.

  ثریّا

  ثریّا :    (عربی) (= پروین)،   پروین.

  اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

 • ۰ پسندیدم
 • ۱۰ نظر
  عضویت